اتاق عملپرستاريفوریتهای پزشکیمامائیهوشبری

مراقبت پرستاری در بیماران تحت درمان و تزریق وریدی

آمادگی برای درمان وریدی:

پیش از رگ گیری پرستار باید دست ها  را شسته ،دستکش پوشیده و نحوه کار را برای بیمار توضیح دهید. پرستار باید مناسب ترین محل تزریق و آنژوکت را برای بیمار انتخاب کند.

نکات قابل توجه در انتخاب محل تزریق وریدی با استفاده از کاتتر های وریدهای محیطی:

 1. وریدهای اندام های تحتانی به ویژه دست بیشترین محل های مورد استفاده است.
 2. ابتدا نواحی دیستال و سپس نواحی پروگزیمال انتخاب شوند.
 3. از وریدهای پا به دلیل خطر بالای ترومبوآمبولی به ندرت استفاده می شود.
 4. مناطقی که نباید از آنها استفاده شود شامل: وریدهای دیستالی که قبلا مورد تزریق قرار گرفته اند و دچار نشت مایع یا فلبیت شده اند ، وریدهای اسکلروز شده و ترومبوزه، دستی که دارای شنت یا فیستول شریانی – وریدی است. دستی که دچار تورم ، عفونت یا زخم شده و وریدهای دستی که ماستکتومی شده است.
 5. در افراد مسن از رگ گیری نواحی که احتمال پارگی رگ وجود دارد (پشت دست) خودداری شود.
 6. محلی را که به طور طبیعی به وسیله استخوان حمایت می شود، مثل پشت دست (غیر از افراد مسن) و یا ساعد را انتخاب کنید.
 7. ترجیحا از دست غیر غالب (دست چپ در افراد راست دست) برای رگ گیری استفاده شود.
 8. از وریدهای ناحیه آنته کوبیتال (گودی آرنج) برای تزریق طولانی مدت استفاده نشود. زیرا جهت خم نمودن آرنج و جابجایی کاتتر مناسب نخواهد بود (این عروق برای خونگیری و تزریق مقدار کم دارو مناسب است).
 9. از اسکالپ وین برای دسترسی عروق نوزادان استفاده شود.
 10. ورید های سفالیک و بازیلیک در دست ، محل های خوبی برای تزریق هستند. وریدهای سطحی ناحیه پشت دست نیز در برخی موارد می توان استفاده کرد(تصویر شماره ۱).

 301

 تصویر شماره(۱)محل های انتخاب ورید.جلوی دست(سمت چپ)، پشت دست(سمت راست).

 

روشهای دستیابی به ورید مرکزی (CVAD)

       دست یابی به ورید مرکزی جهت تزریق مایعات وریدی ، داروها ، خون و فراورده های آن و محلول های هیپرتونیک و محلول های مربوط به تغذیه وریدی و به عنوان وسیله اندازه گیری همودینامیک به کار می رود.CVAD توسط پزشک و در ورید های ژگولار داخلی یا تحت ترقوه ای کار گذاری می شود.بعد از کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ، عکسبرداری از قفسه سینه جهت کنترل لازم است.

انواع مختلف  CVAD عبارتست از:

 1. کاتتر های مرکزی وارد شده از طریق وریدهای محیطی (PICC)
 2. کاتترهای ورید مرکزی بدون کانال از طریق پوست
 3. کاتتر ورید مرکزی با کانال
 4. پورت های کاشتنی

      در PICC  کاتتر مرکزی از وریدهای محیطی (ورید بازیلیک یا سفالیک)، معمولا از ناحیه بالاتر از گودی آرنج یا در فضای داخلی بازو وارد شده و تا ناحیه ورید اجوف فوقانی جلو می رود. موارد استفاده این نوع کاتتر شامل آنتی بیوتیکهای وریدی با دوره وسیع (۶-۲ هفته) ، تزریق محلولهای تغذیه ای ، شیمی درمانی ، تزریقات مداوم داروها و خون و فرآورده های آن و….. می باشد(تصویر شماره ۲).

 302

                     تصویر شماره(۲) کاتترهای مرکزی وارد شده از طریق وریدهای محیطیPICC

    کاتتر ورید مرکزی با کانال (پوستی) برای مدت زمان کوتاه تری (۱۰-۳ روز) استفاده می گردد. این کاتتر از طریق پوست به درون ورید ژیگولار ، زیر ترقوه یا وریدهای رانی وارد شده و در محل بخیه زده می شود. نوک کاتتر در ورید اجوف فوقانی قرار می گیرد . این نوع کاتتر ورید مرکزی دارای عوارض خطرناک بخصوص عفونت ، پنوموتوراکس است(تصویر شماره ۳).

303

تصویر شماره(۳) نحوه بکارگیری کاتتر سه راه ورید مرکزی بدون کانال (پوستی)

     کاتتر ورید مرکزی با کانال ، برای طولانی مدت استفاده می شود و از طریق یک برش کوچک به ورید های گردن یا زیر ترقوه وارد می شود و دربافت زیر جلد ( معمولا” در ناحیه میانی سینه ) به فاصله ۶-۳ اینچ از محل استقرار آن ، ثابت می گردد. کاتتر از ابتدا با بخیه در محل ثابت می گردد، اما بعد از یک تا دو هفته بخیه ها کشیده می شود . خطر عفونت در این نوع کاتتر کم است.

      نوع دیگر کاتتر ورید مرکزی طولانی مدت ، نوع کاشتنی است. سرکاتتر در وریدهای گردن یا زیر تر قوه قرار می گیرد اما بخش انتهائی آن ( که بنام پورت است ) در زیر قسمت زیر جلد دیواره سینه کاشته می شود. و بدین وسیله هیچ یک از قسمتهای خارجی آن دیده نمی شود(تصویر شماره ۴).

304

تصویر شماره (۴) کاتتر ورید مرکزی طولانی مدت نوع کاشتنی، سرکاتتر در وریدهای گردن یا زیر ترقوه و پورت آن در قسمت زیر پوستی دیواره سینه کاشته می شود

      در ابتدا ، وسائل کاشتنی جهت شیمی درمانی استفاده می شدند ، اما امروزه برای کلیه بیمارانی که نیاز به انفوزیون مکرر و طولانی مدت دارند، بکار می رود. یک سوزن مخصوص زاویه دار است که از راه پوست و دیواره لاستیکی دستگاه وارد گردیده و سپس به منبع پورت وارد می شود(تصویر شماره ۵).

 305

مسئولیت های پرستاری در مورد کاتتر های ورید مرکزی ، عبارت است از :

استفاده از تکنیک های استریل به هنگام کار با آنها ، تعویض پانسمان کاتتر ، جلوگیری از لخته و مراقبت پوست اطراف کاتتر.

عوارض درمان داخل وریدی:

۱-    نشت : زمانی اتفاق می افتد که مایع به بافت اطراف محل IV  وارد شود و با تورم ، رنگ پریدگی و سردی ناحیه مشخص می شود و در پی آن ممکن است سرعت جریان کاهش یا قطع گردد. معمولا” درد وجود دارد و بواسطه ادم و تناسب نشت بروز می یابد. در این شرائط انفوزیون مایع قطع شده ، IV جدید گرفته می شود و اندام مبتلا را بالاتر از سطح قلب قرار دهید . استفاده از حوله گرم و مرطوب به مدت ۲۰ دقیقه و استفاده از بالش زیر دست مبتلا سبب افزایش بازگشت وریدی و خون رسانی بهتر و کاهش ادم و درد می شود .

جهت دانلود راهنمای اقدامات پرستاری در نشت سرم روی این لینک:  IV Nursig  کلیک کنید.

۲-    فلبیت: فلبیت به معنی التهاب ورید می باشد و عوامل خطر آن شامل نوع کاتتر ، تحریکات شیمیایی ناشی از افزودن داروها (آنتی بیوتیک ) و وضعیت آناتومیکی کاتتر می باشند. علائم و نشانه های فلبیت ، درد ، ادم ، اریتم ، افزایش درجه حرارت محل و قرمزی در طول مسیر ورید می باشند. همچنین دهیدراتاسیون می تواند جزء عوامل خطر باشد ، زیرا سبب افزایش غلظت خون می شود.

با ایجاد فلبیت می بایست اقدام به خارج نمودن IV کنید و یک IV  جدید بگیرد. استفاده از کمپرس گرم و مرطوب برروی موضع جهت تسکین درد و ناراحتی بیمار ضروری است .فلبیت میتواند می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا با ایجاد لخته خون (ترومبوفلبیت ) احتمال آمبولی وجوددارد . فلبیت با تعویض IV (هر ۴۸ تا ساعت) قابل پیشگیری است.

۳-    عفونت: ( موضعی و سیستمیک ) از دیگر عوارض کاتترهای وریدی که در صورت عدم دقت بهنگام استفاده از آنها می تواند ایجاد شود (تصویر شماره ۶) .

 306

                         محل های احتمالی ایجاد آلودگی در سیستم IV

تصویر فوق محل های احتمالی آلودگی را نشان می دهد. در صورتیکه بیمار حجم زیادی مایع دریافت کند، افزایش حجم ایجاد شده و علائم تنگی نفس ، رال ریوی و تاکیکاردی بروز می کند . لذا باید سرعت انفوزیون را کم کنید و به پزشک اطلاع دهید و سرتخت را بالا بیاورید و علائم حیاتی را کنترل کنید . در صورت قطع ارتباط ست سرم و کاتتر وریدی ، خونریزی رخ می دهد. در بیمارانی که هپارین دریافت می کنند یا اختلالات انعقادی دارند (لوسمی و ترومبوسیتوپنی) در این شرائط خونریزی بیشتر است . در صورت ایجاد هماتوم ، استفاده از پانسمان فشاری موثر است.

 

پیش بینی زمان تزریق وریدی

زمان پیش بینی شده برای تزریق وریدی قابل توجه می باشد . همیشه محلی را انتخاب کنید که با حرکت کردن عضو قطع جریان سرم را به حداقل برساند. محل کاتترهای وریدی هر ۷۲ ساعت باید تعویض شود . در صورت فلبیت بودن این زمان کمتر از  ۷۲ ساعت می باشد.

شروع تزریق وریدی

قبل از تزریق وریدی برای آخرین بار دستور پزشک را کنترل کنید. سرم را از نظر شفافیت و نبودن ذرات غیر محلول و معلق چک کنید . سرعت سرم بر اساس مقدار سرمی که باید در ساعت برود محاسبه می شود. تنظیم سرعت سرم مهم است . زیرا کاهش سرعت سرم می تواند سبب کلاپس قلبی عروقی در بیماران بدحال شود و بیمار دچار FVD ، عدم تعادل اسمولار یا شوک شود. در حالیکه سرعت زیاد نیز سبب FVE می شود . عوامل مختلفی بر سرعت جریان سرم تاثیر دارد. بلندی پایه سرم ، فشار خون بیمار ، پوزیشن بیمار ، باز بودن کاتتر وریدی وپیچ و خم لوله های سرم از جمله عوامل تاثیر گذار است . جریان سرم را هر ساعت یا به دفعات مکرر کنترل کنید . در تزریق استاندارد   IV  معمولا” نصف سرمی که در اولین ساعت تعیین شده بخاطر قابلیت حرکتی لوله های سرم ، سریعتر می رود ، لذا تنظیم قطرات سرم مهم است . در صورت استفاده از دستگاههای الکترونیکی ( سرنگ پمپ و انفوزیون پمپ) ، تنظیم سرعت انفوزیون سرم دقیق تر است . تعویض ست سرم هر ۴۸ ساعت انجام گردد . جهت انفوزیون محلولهایی مانند : TPN ، تعویض ست سرم بعد از هر بار استفاده می باشد به منظور پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی ، هنگام کار با کاتترهای وزیدی ( محیطی ، مرکزی ) ، شستشوی دست ، رعایت نکات استریل و حفظ استریلیتی وسائل و ضمائم سرم ضروری است. پانسمان محل تزریق هر ۴۸ ساعت تعویض شود و در صورتیکه ، پانسمان ، مرطوب ، شل یا کثیف بود باید فورا” تعویض شود.

در تنظیم قطرات سرم توجه به عامل قطره ( فاکتور قطره) ست مورد استفاده مهم است . در سیستم ماکرودراپ (ست سرم) هر میلی لیتر معادل ۱۵ قطره و در سیستم میکرودراپ هر میلی لیتر معادل ۶۰ قطره می باشد.(به راهنمای تنظیم تعدادقطرات IV  در شکل زیر مراجعه کنید)

 307

برچسب سرم (حاوی اطلاعات نوع سرم ، زمان وصل و اتمام سرم ، تعداد قطرات ، داروهای افزوده شده و ….) به طور کامل تکمیل و بر روی سرم چسبانیده شود. به منظور اطمینان از زمان وصل ست سرم و میکروست تاریخ و ساعت وصل آنها نیز ثبت گردد. کودکان ، افراد مسن ، بیماران ضربه مغزی و بیماران مستعد حجم می بایستی به دقت کنترل شود. زیرا حرکت ناگهانی بیمار می تواند سبب باز شدن ناگهانی کلامپ شده و حجم زیادی انفوزیون شود. برای مثال بیمار بیقرار ممکن است با حرکات ناگهانی خود سبب باز شدن کلامپ و افزایش سرعت جریان شده و حجم زیادی به بیمار تحمیل شده و زمینه ساز مرگ بیمار گردد.


[۱] -Scalp Vein

[۲] -Central Venous Access Device

[۳] -Peripheral Inserted Central Catheter

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫5 نظرها

 1. با سلام سایت قشنگی دارید.از اینکه به وبلاگ من سر زدید کمال تشکر را دارم .سایت شما را لینک کردم.خوشحال میشم وبلاگ منم را لینک کنید.با تشکر

 2. با سلام
  همکار گرامی وبلاگ تیم مراقبت در منزل با لطف خدا راه اندازی شد.منتظر حضورسبزتان هستیم.ضمنا لینک شما دراین وب به ثبت رسید.لطفا ما را باعنوان”تیم مراقبت در منزل” لینک کنید وبا ارائه نظرات خود ما را درپیشبرد این اهداف مهم یاری نمایید.باتشکر

 3. سلام، ممنون از وب سایت خوبتون
  ۵ روز پیش کولونوسکوپی کردم و از ابتدا زدن آنژیوکت آبی برای جثه کوچک من دردناک بود، دست راست (بالای دست ) نزدیک به مچ دست رو سوراخ کرد و سر پلاستیکیش به حدی فشار میاورد که پوست دستم رو بالا کشیده بود. دردناک بود،پرستار با لیدوکایین موقتی درد رو کم کرد به جای عوض کردن جای تزریق. ٣-۴ ساعتی تو دستم بود، تو اتاق عمل با تزریق ناگهانی مایع درد دوباره ناگهانی مثل رعد و برق بود، الان چند روزه که رگ و مچ دستم وحشتناک دردناک هست ، کیسه آبگرم گذاشتم. ولی حتی خوردن آستین لباس به مچ دستم دردناک شده. از بیرون کبودی یا ورم خیلی زیاد دیده نمیشه فقط کمی رگم بیرون زده است. تکان دادن دست هم حتی دردناک است،دکتر بیهوشی فقط مسکن قوی داده بود اونم بعد از اعتراض من و گفته بود ٢ روزه خوب میشم ولی ۵ روز شده
  ممنون ازراهنمایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن