پرستاري

انواع سرم ها، کاربرد و مراقبتهای پرستاری

سرم ها جزو مواد دارویی هستند که دارای ترکیباتی متفاوت بوده و هر کدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. سرم ها دارای ترکیبات آمینو اسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیتی و …. می باشند.

در طبقه بندی محلول های تزریقی ترکیب شیمیایی و غلظت اسمزی محلول اهمیت دارد و تقسیم بندی آنها بر همین اساس انجام می گیرد.

انواع محلولهای کریستالوئیدی
محلول های ایزوتونیک

محلول های ایزوتونیک اسمولاریته حدود ۳۱۰ میلی اکی والان در لیتر دارند که مشابه اسمولاریته پلاسما (۳۰۰ میلی اکی والان در لیتر) است. مایعات و محلولهای ایزوتونیک سبب افزایش حجم مایع خارج سلولی ECF می شوند. محلولهای ایزوتونیک عبارتند از : دکستروز ۵ درصد در آب (۵% D/W) ، محلول رینگر ، محلول کلرور سدیم ۹/.% ( N/S) ، محلول رینگر لاکتات (RL) ، محلول قندی نمکی D/S 5%
سرم ِD/W5%

محلول قندی ۵% (D/W5%) در ابتدا ایزوتونیک است اما با متابولیزه شدن سریع گلوکز به مایعی هیپوتونیک ( ۱/۳ خارج سلول و ۲/۳ داخل سلول ) تبدیل می شود. این نکته باید در بیمارانی که در معرض خطر افزایش فشار داخل جمجمه هستند مورد توجه قرار گیرد.

نکات قابل توجه در سرم D/W5% عبارتست از :

محلول D/W5% محلول مناسبی برای احیا، و تامین مایع نیست
به منظور ایجاد دیورز خفیف در درمان مسمومیت ها و دفع توکسمی بکار می رود.
استفاده از گلوکز به همراه انسولین و الکترولیت ها (KCL) در انفارکتوس میوکارد از آسیب بافتی می کاهد (سرم GIK) .
در بیماران N.P.O به منظور تامین انرژی بیماران و جلوگیری از تجزیه غیر ضروری پروتئین ها بدنبال فقر غذائی استفاده می شود.
D/W5%جهت رقیق سازی برخی داروها برای انفوزیون داخل وریدی (مانند دوپامین و بی کربنات سدیم ) بکار می رود.
در بیمارانی که ادم ریوی دارند بعنوان محلول K.V.O جهت دسترسی و حفظ خط وریدی استفاده می شود.
در بیمارانی که تب شدید دارند به منظور تامین انرژی مصرف شده، استفاده می شود.
در بیمارانی که ادم ریوی دارند با تشدید دیورز از تجمع مایع آلوئولی می کاهد.
در جراحی ها ۱۵۰-۵۰ گرم گلوکز جهت جلوگیری از هیپو گلیسمی حین عمل انفوزیون شود.
محلول دکستروز ۱۰ درصد در مسمومیت با پتاسیم (هیپرکالمی) بهمراه انسولین استفاده می شود.
محلول دکستروز ۱۰ درصد همراه با اسیدهای آمینه (آمینوفیوژن ) و اینترا لیپید در تغذیه وریدی یا پارنترال (TPN) بیمار استفاده می شود.
از محلول دکستروز ۲۰ درصد برای تشخیص کمای هیپوگلیسمیک از هیپرگلیسمیک استفاده می شود.
از محلول دکستروز ۲۰ درصدبرای درمان کرامپ عضلانی در حین دیالیز برای بیماران اورمیک استفاده می شود.
استفاده از محلول دکستروز ۵ درصد در اختلالات آب و الکترولیت، در بیماران دهیدراته، در خونریزی های داخل جمجمه ای و در بیماران با افت فشارخون محدودیت دارد.
محلول های قندی فاقد الکترولیت بوده لذا پس از تزریق ضمن دیورز مقداری از الکترولیت ها مانند سدیم و پتاسیم را با خود دفع می کنند و ادامه سرم به تنهائی می تواند باعث هیپوکالمی و هیپوناترمی شود.

سرم رینگر لاکتات

محلول رینگر لاکتات با غلظتی مشابه پلاسما می باشد. نکات قابل توجه در سرم رینگر لاکتات عبارتست از:

۱) در درمان هیپوولمی ، سوختگی ها ، جایگزین مایعات از دست رفته در اسهال و جایگزین خون از دست رفته در موارد حاد کاربرد دارد.

۲) در نارسائی کلیه نباید مورد استفاده قرار گیرد.

۳) لاکتات در بدن بسرعت به بیکربنات تبدیل می شود.

۴) این محلول با سایر داروها هنگام تجویز همزمان ناسازگاری دارد.

۵) به بیمار آموزش دهید ، درد و تورم محل تزریق را اطلاع دهد.

۶) به همراه سایر محلولها در تغذیه موقتی بیماران بکار می رود.
سرم رینگر

رینگر از جمله محلول های الکترولیتی است . بدنبال تزریق محلول های قند نمکی و نرمال سالین ، مقداری از نیازهای تغذیه ای و الکترولیتی بیماران تامین می گردد اما تزریق اینگونه محلول ها با تشدید دیورز بعلت دفع پتاسیم از طریق ادرار ، بیماران را در معرض هیپوکالمی قرار می دهد. اما سرم رینگر ، علاوه بر دارا بودن Nacl به مقدار مشابه حاوی مقداری K+ و Ca++ با غلظت ایزوتونیک است. در واقع رینگر ، نرمال سالینی است که مقدار ی پتاسیم و کلسیم به آن افزوده شده است . اگر فعالیت کلیوی مختل نشده باشد ، این فرآورده برای جایگزین کردن حجم مایع مناسب است.

موارد مصرف سرم رینگر:

جایگزینی الکترولیتها در مواردی که از دست دادن یون کلر بیش از یون سدیم باشد (گاستروآنتریت)
در تغذیه پارنترال کوتاه مدت همراه سایر محلول ها
درمان دهیدراتاسیون ناشی از اسیدوز دیابتی
جایگزینی مایعات از دست رفته حین عمل جراحی در صورت نبودن محلول های مناسب
به منظور جلوگیری از هیپوکالمی ناشی از سرم تراپی با سایر محلول ها و هیپوکالم ناشی از مصرف دیورتیک ها
در شوک هیپوولمی بر سایر محلول های قندی نمکی ارجحیت دارد.

نکات پرستاری به هنگام مصرف رینگر:

– در نارسائی کلیه استفاده از این محلول ممنوع است.

– مصرف آن در هیپرناترمی ممنوع است.

– جهت جبران هیپوکالمی از رینگر به تنهائی نمی توان استفاده نمود و می بایست از محلول های هیپرتونیک کلرور پتاسیم با دوز تجویزی پزشک به رینگر اضافه نمود

– افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است ( کلسیم با بیکربنات تشکیل رسوب می دهد).
سرم نرمال سالین

محلول نرمال سالین ( کلرور سدیم ۹/.%) محلول ایزواسمولار (ایزوتونیک) و الکترولیتی است که تماما” در ECF باقی می ماند. به همین دلیل در اکثر موارد از آن برای درمان کاهش حجم مایع استفاده می شود. سرم نرمال سالین شامل Na+=154 mg/l و CL-= 154 mg/l و اسمولالیته ۳۰۸-۳۱۰ میلی اسمول در لیتر می باشد.

نکات قابل توجه در استفاده از این سرم عبارتست از :

در شیمی درمانی باید ۱۰۰-۵۰ سی سی محلول نرمال سالین قبل و بعد از انفوزیون داروی شیمی درمانی تزریق شود. این محلول تنها محلولی است که می تواند همراه با فرآورده های خونی مورد استفاده قرار گیرد.
در اقدامات درمانی بهنگام شوک ، احیاء قلبی ریوی ، کتو اسیدوز دیابتی ، آلکالوز متابولیک و شرائط هیپو ولمی کاربرد دارد.
کلرور سدیم ۹/.% به عنوان مایع اولیه جهت انجام همودیالیز و شروع و خاتمه انتقال خون به کار می رود.
جهت هواگیری و شستشو (پرایم کردن) مایع همودیالیز
در آْلکالوز متابولیک به همرا ه KCL استفاده می شود.

نکات پرستاری هنگام استفاده از سرم نرمال سالین:

۱- در بیمارانی که قادر به مصرف مایعات و غذا از راه دهان نیستند . نرمال سالین با محلولهای دکستروز مخلوط شده و به صورت تزریق وریدی به عنوان درمان نگهدارنده به مدت ۳-۱ روز استفاده می شود .
۲- از این سرم به عنوان حلال هنگام تزریق وریدی بسیاری از داروها استفاده می شود.
۳- در صورتیکه بیش ازحد مورد استفاده قرار گیرد می تواند موجب اسیدوز هیپوکلرمیک شود. این عارضه به ویژه در بیمارانی که دچار اختلال کلیوی یا نارسایی احتقانی قلب و ادم هستند شدیدتر خواهد بود.
۴- نرمال سالین تنها محلولی است که می تواند توام با فرآورده های خونی تجویز شود. باید دقت کنیم محلول به آهستگی و احتیاط انفوزیون شود . طی درمان با نرمال سالین بیمار مرتبا” از نظر حفظ تعادل آب و الکترولیت و تعادل اسید و باز کنترل می شود.
۵- از این محلول در بیماران نارسائی قلبی، ادم ریوی، آسیب های کلیوی یا احتباس سدیم با احتیاط استفاده شود.
سرم قندی و نمکی

محلول دکستروز سالین ۵% (D/S) از نظر ترکیبات شیمیایی معادل سرم قندی ۵% دارای گلوکز ، همانند نرمال سالین ۹/.% حاوی کلرور سدیم است. مورد استفاده این محلول در تامین انرژی ، آب و الکترولیتهای مورد نظر بیماران در تغذیه پارنترال و بیماران NPO است. استفاده از این محلول در مسمومیت ها مفید است.
سرم ۱/۳، ۲/۳

۱/۳ حجم آن نرمال سالین و ۲/۳ حجم آن دکستروز ۵% می باشد. بعلت داشتن قند و کلرور سدیم کمتر نسبت به دکستروز سالین ۵% در بیماران دیابتی کاربرد دارد. با انفوزیون این محلول در حین اعمال جراحی ، بخصوص اطفال از خطر احتباس سدیم مصون خواهند بود. در هنگام انفوزیون این محلول در بیماران با نارسائی قلبی، کلیوی و کبدی بیماران بدقت از نظر افزایش فشار خون و ادم حاد ریه بررسی کنید.
محلولهای هیپرتونیک:

محلولهای تزریقی هیپرتونیک موجود عبارتند از :
D/W10% —- محلول قندی ۲۰%،۵۰% —– مانیتول ۱۰%،۲۰%

نکات قابل توجه در استفاده از این محلول ها عبارتست از:

تزریق دکستروز ۵۰% در مدت ۵ دقیقه می تواند کرامپ عضلانی بیماران همودیالیزی و اورمیک را رفع کند
برای درمان سریع هیپوگلیسمی از تزریق دکستروز ۵۰ درصد بصورت داخل وریدی استفاده می شود.
تزریق محلولهای قندی هیپرتونیک در بیمارانی که دچار آنوری هستند ( و غیر دیالیزی هستند) ممنوع است.
در هموراژی داخل جمجمه و خونریزی اسپاینال ، استفاده از محلول های قندی قندی محدودیت دارد.
از نشت محلول به بافت اطراف ورید جلوگیری کنید زیرا موجب سفتی و نکروز می شود.
محلول های غلیظ دکستروز باید به آهستگی انفوزیون شوند.زیرا ممکن است سبب افزایش قند خون و جابجائی مایعات شود.
ترجیحا” از وریدهای بزرگ مرکزی برای تزریق محلول های قندی غلیظ استفاده شود.
جهت تامین نیازهای کالری بدن از دکستروزهای غلیظ استفاده می شود.
مصرف توام محلولهای قندی و ترانسفوزیئن خون بخصوص از طریق یک کاتتر ممنوع است.
هنگام تجویز محلول های هیپرتونیک قندی انتظار دیورز اسموتیک را داشته باشید.
محلولهای قندی فاقد الکترولیت هستند و بعد از تزریق دیورز ایجاد کرده و سبب هیپو کالمی و هیپو ناترمی می شوند
تشدید دیورز بعد از تزریق این محلولها می تواند منجر به دهیدراتاسیئن شود.
انفوزیون محلولهای قندی منجر به کمبود ویتامینهای گروه B می شود. بهتر است در بیماران N.P.O به مدت طولانی با محلولهای قندی سرم تراپی می شوند ویتامین B کمپلکس به محلولهای قندی اضافه شود.

محلولهای هیپوتونیک:
سالین نیم غلظت (سرم نمکی ۰٫۴۵%)

از محلول های هیپوتونیک می توان به کلرور سدیم ۴۵/.% (یا هاف سالین نرمال) اشاره کرد. هاف سالین یا سالین نیم غلظت شامل Na+=77 mq/l و CL- =77 mq/l و آب می باشد. آب آزاد به دفع مواد محلول از طریق کلیه ها کمک می کند . این محلول دارای Na+وCL- کمتری نسیت به نرمال سالین است و در درمان دهیدراتاسیون، تخلیه Na+ وCL- و دفع ترشحات معده به کار می رود. هدف استفاده از این محلول رساندن آب به جهت دفع مواد زائد بدن و گاهی هم برای درمان هیپرناترمی می باشد.

وقتی که هاف سالین با دکستروز ۵% مخلوط شود، نسبت به پلاسمای خون هایپرتونیک خواهد شد و علاوه بر الکترولیت ها ی Na+ و CL-، حدود ۱۷۰ کالری انرژی را نیز تولید می کند.
محلول های جایگزین پلاسما
دکستران:

دکستران از پلی ساکاریدهای صناعی بوده ، یک سرم هایپرتونیک و افزاینده سریع الاثر حجم پلاسما است. اثر کلوییدی اسموتیک دارد. که مایعات را از فضاهای بینابینی به داخل عروق کشیده و موجب افزایش حجم خون می شود. دکستران با وزن مولکولی بالا شبیه آلبومین است. بنابراین چسبندگی اریتروسیت ها را کم کرده و سبب کاهش ویسکوزیته خون می شود. در بزرگسالان در درمان شوک تا ۲gr/kg در روز اول و سپس ۱gr/kg/day انفوزیون می شود. درمان نباید بیشتر از ۵ روز طول بکشد . بعنوان پروفیلاکسی آمبولی ریوی و ترومبوز وریدی ۱gr/kg تا سه روز تجویز می شود.

موارد مصرف این محلول عبارتست از :

این محلول داروئی در مواردی که نیاز به جایگزین سازی مایعات باشد و نیز برای افزایش حجم خون در درمان کمی حجم خون (هیپوولمیا) ، شوک های ناشی از کاهش حجم خون، و یا وضعیت های نزدیک به شوک بکار می رود. دکستران ویسکوزیته خون را نیز کاهش داده و باعث جلوگیری از تجمع گلبول های قرمز می شود لذا برای پیشگیری از اختلالات ترومبوآمبولیک پس از اعمال جراحی نیز کاربرد دارد.

بطور خلاصه موارد کابرد دکستران عبارتند از:

درمان کمکی در شوک (مثل شوک ناشی از سوختگی و جراحی بسته به میزان مایعات از دست رفته و غلظت خونی حاصله)
مایع اولیه در پمپ های اکسیژن دهنده در گردش خون از بدن ( جراحی قلب باز)
جهت جلوگیری از ترومبوز عروق وریدی، آمبولی ریوی، در اعمال جراحی بخصوص جراحی لگن. (دکستران ۴۰ می تواند از تجمع و استاز خون جلوگیری کند.)
بعنوان جانشین فرآورده های خونی زمانی که هنوز کراس ماچ انجام نشده باشد. دکستران فقط زمانی که دسترسی به خون یا فرآورده های آن مقدور نیست، استفاده می شود.

مراقبتهای پرستاری بهنگام مصرف دکستران

در صورت بروز علائم آلرژیک ، تزریق را قطع و از داروهای آنتی هیستامین استفاده کنید.
بیمار را هیدراته کنید زیرا دکستران یک محلول هیپرتونیک کلوئیدی است که آب را از فضای خارج سلولی بدرون عروق می کشد.
دکستران را فقط زمانی که دسترسی به خون یا فرآورده های آن ندارید استفاده کنید.
سرم را در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.(در درجه حرارت پائین تر ممکن است بلور تشکیل شود. در صورت تشکیل بلور، سرم را داخل آب گرم قرار دهید تا بلورها حل شود.

با توجه به کاهش پلاکتها در هنگام تزریق دکستران بهتر است بیمار از نظر هماتمز ، ملنا و هماچوری کنترل شود.
از این محلول در بیماران نارسائی احتقانی قلب با احتیاط استفاده شود زیرا سبب کاهش پروتئین های پلاسما می شود.
قبل از تجویز باید آزمایش کراس مچ انجام شود. زیرا در صورت بالا بودن تیتر آنزیمهای ALT وAST تجویز دکستران با وزن مولکولی بالا ممکن است لیز گلبولی را تغییر دهد. این سرم می تواند موجب کاهش سطح هماتوکریت شود. تزریق دکستران در بیماران با هماتوکریت کمتر از ۳۹ درصد یا مشکلات انعقادی ممنوع است.
در صورت بروز علائم آلرژیک تزریق دکستران باید قطع گردد. آنتی هیستامین ، اپی نفرین یا افدرین را برحسب نیاز مصرف کرده و وسایل احیا را آماده می کنیم.
در هنگام استفاده از دکستران بیمار را کاملا” هیدراته می کنیم. چرا که دکستران یک محلول هایپرتونیک کلوئیدی است و آب را از فضای خارج سلولی به داخل عروق کشیده و سبب دهیدراتاسیون بافتی می شود.
نبض، فشار خون ، فشار ورید مرکزی و برون ده ادراری را به طور مرتب هنگام تزریق کنترل می کنیم .

هماکسل:

هماکسل از استخوان گاو نر استخراج شده که وزن مولکولی بسیار بالایی دارد. تزریق هماکسل علاوه بر جبران پلاسما ، باعث بهبود گردش خون در عروق موئینه شده و از بروز ضایعات کلیوی بدنبال شوک جلوگیری می کند. موارد مصرف این محلول عبارتست از:

شوک هموراژیک(بدنبال تصادفات ،خونریزی، بیماری های داخلی و…)
شوک هیپوولمیک( شوک ناشی از سوختگی ، پریتونیت، گاستروآنتریت ، اغمائ دیابتی و …)
جهت ثابت نگهداشتن جریان خون در بی هوشی،اعمال جراحی ،همودیالیز
بعنوان جایگزین مایعات بدن در تعویض پلاسما
بعنوان جانشین پلاسما در گردش خون خارج از بدن(جراحی قلب باز)

نکات پرستاری به هنگام مصرف هماکسل

تزریق سریع هماکسل باعث آزاد شدن هیستامین می شود.بنابراین در حین تزریق و پس از آن ممکن است منجر به بروز کهیر ، لرز ،اسپاسم ،تاکی کاردی ،هیپوتانسیون و کلاپس عروق می گردد. درصورت بروز حساسیت خفیف از طریق آنتی هیستامین استفاده کنید. در صورت تشدید آلرژی هماکسل را قطع کنید.فشار خون حین تزریق هماکسل کنترل گردد.سابقه حساسیت و آسم قبل از تزریق از بیمار سئوال شود. درجه حرارت هماکسل حین انفوزیون ۳۷ درجه سانتی گراد باشد.از تزریق هماکسل سرد خودداری کنید.
طرز تهیه انواع سرم های دارویی:
طرز تهیه سرم هپارین:

با توجه به دستور پزشک چنانچه انفوزیون سرم هپارین به صورت ۵۰۰u/hr, 750u/hr, 1000u/hr درخواست گردد.طرز تهیه به صورت زیر خواهد بود:

۵۰۰u/hr: ser D/W5%100 CC + 5000uHeparin ۱۰gtt/min

۷۵۰u/hr: ser d/W5%100 CC + 7500uHeparin ۱۰gtt/min

۱۰۰۰u/hr: serD/W5%100 CC + 10000uHeparin 10gtt/min

با میزان فوق برای هر منظور استفاده سرم هپارین به صورت ۱۰ قطره میکروست در دقیقه خواهد بود.

طرز تهیه سرم استرپتوکیناز (streptokinase) :

۱vial stk = 750000u

ser D/W5%100CC + 2AMP STK (1/500/000 U)

در صورتیکه دستور پزشک انفوزیون سرم در عرض یک ساعت باشد تعداد قطرات ۱۰۰ قطره در دقیقه می باشد.

تعداد کل قطرات سرم استرپتوکیناز بر حسب میکروست = ۶۰۰۰ قطره

مدت زمان انفوزیون سرم بر حسب دقیقه با سرعت ۱۰۰ قطره در دقیقه = ۶۰

استرپتوکیناز یک آنزیم ترومبولتیک است که در انفارکتوس میوکارد ، آمبولی ریه، ترومبوز شریان کرونری و انسداد شریانهای ریوی کاربرد دارد. هر ویال استرپتوکیناز حاوی ۷۵۰۰۰۰ واحد دارو می باشد که معمولاً برای بیماران ۱۵۰۰۰۰۰ واحد ( معادل ۲ ویال ) تجویز می شود. قبل از تزریق PT-PTTچک شود .

ابتدا ویال اول را با ۵ سی سی آب مقطر حل و داخل ۱۰۰سی سی سرم میکروست رقیق نموده و در عرض ۳۰ الی ۴۵ دقیقه انفوزیون شود . سپس ویال دوم را بصورت قبل حل نموده و داخل میکروست رقیق نموده و در عرض ۴۵ دقیقه مجدداً انفوزیون شود . یک ساعت پس از اتمام ویال دوم از بیمار EKG گرفته شود .

تذکر:

۱- جهت جلوگیری از تهوع و التهاب بیمار حین تزریق استرپتوکیناز می توان از آمپول پلازیل و هیدروکورتیزون بصورت پروفیلاکسی بهره برد .

۲- حل نمودن آمپول استرپتو کیناز باید به أرامی انجام گیرد و از تکان دادن آن خودداری شود .

۳- درصورت ایجاد حساسیت مثل افت فشار خون، بی قراری، لرز، تهوع و آریتمی انفوزیون را قطع نمایید .

۴- حین انفوزیون استرپتوکیناز ، بیمار را از نظر فشار خون، نبض، ریت و ریتم قلبی، خونریزی و حساسیت به دارو مکرر کنترل نمایید .

۵- درصورتی که دیس ریتمی قلب بصورت PVC مولتی فوکال ، short run VT بود از بلوس لیدوکایین استفاده شود و در صورتی که بلوس لیدوکایین اثر بخش نبود برای بیمار سرم لیدوکایین شروع نمایید . ( رجوع شود به پروتکل لیدوکایین )

۶- پس از پایان پروتکل استرپتوکیناز در صورتیکه فشار خون بیمار بالای P/100 بود . سرمTNG بصورتgr/min mic10-5 شروع شود.و با توجه به فشار خون بیمار دوز آن افزایش داده شود. در صورتیکه BP<100mmH باشد سرم TNG شروع نشده یا Hold شود . ۷- یک ساعت پس از پایان پروتکل استرپتوکیناز از بیمار EKG گرفته شود . ۸- هشت ساعت پس از پایان پروتکل استرپتوکیناز آنزیمهای قلبی (CPK-LDH ) بیمار چک شود. ۹- چهار ساعت پس از پایان پروتکل استرپتوکیناز PT-PTT بیمار چک شود در صورت نرمال بودن طبق دستور پزشک عمل کنید و در صورت اختلال در جواب PT-PTT در مورد تزریق هپارین با پزشک معالج بیمار مشورت نمایید . ۱۰- مقدار P.T.T دو بار در روز چک شود ( ۶عصر ، ۶صبح ) . در صورتی که P.T.T>90 باشد دوز هپادین ۲۵%

( ۱۵۰۰u ) کاهش داده شود و زمانی که P.T.T<50 باشد ۲۵% افزایش داده شود . ( بهتر است جهت کاهش یا افزیش با پزشک مربوطه هماهنگ شود) .

موارد کنتراندیکاسیون مطلق:

۱) سابقه سکته مغزی در یک سال اخیر مخصوصا اگر هموراژیک باشد

۲) در سه ماه اخیر سابقه جراحی داشته باشد

۳) سابقه خونریزی معده داشته باشد

۴) اختلال انعقادی داشته باشد

۵) در ۹ماه اخیر استروپتوکیتاز دریافت کرده باشد

۶) فشار خون بالاتر از ۱۸۰ باشد
طرز تهیه سرم داروئی (G.I.K) (گلوکز- انسولین ریگولار – پتاسیم):

سرم گلوکز، انسولین، پتاسیم برای بیمارانی که درد سینه مقاوم و مداوم دارند و به سرم TNG و مسکن جواب نمی دهند کاربرد دارد . این محلول یک منبع انرژی زای بی هوازی است و قلب را از ایسکمی زود هنگام نجات می دهد . این پروتکل جهت بیماران دیابتی و سکته قلبی کاربرد دارد . ابتدا ۲۰۰ سی سی سرم دکستروز واتر ۵% را با ۲۰ سی سی کلرید پتاسیم ۱۵% با ۲۸۰ سی سی گلوکز هیپرتونیک ۵۰% ( معادل ۶ ویال ) با ۲۵ واحد انسولین رگولار مخلوط کرده ، محلول تهیه شده بصورتmg/kg/h 1-5/1 ( 15 قطره ) طی مدت ۱۲ ساعت انفوریون گردد .
سرم داروئی لیدوکایین :

لیدوکایین جهت درمان آریتمی های بطنی و جلوگیری از عود مجدد آریتمی کاربرد دارد . ابتدا mg/kg 5/1-1 بطور آهسته وریدی تزریق شود و هر ۳ تا ۵ دقیقه تا برطرف شدن أریتمی تکرار شود تا مقدار آن به mg/kg 3 برسد . جهت درمان آریتمی های بطنی مکرر (PVC مولتی فوکال ، short run VT ) از سرم لیدوکایین استفاده می شود . جهت انفوزیون سرم لیدوکایین ۱ گرم لیدوکایین ( معادل ۱۰ ویال ۲% که حجم هر ویال cc 5 می باشد) را با ۴۵۰ سی سی سرم دکستروز واتر ۵% رقیق نموده و بصورت mg/kg 4-2 ( 15 تا ۳۰ قطره ) انفوزیون شود .

نکته : به هیچ عنوان از ویال های لیدوکائین ۵۰ سی سیبه دلیل وجود اپی نفرین در داخل آن جهت انفوزیون دائم و بولوس استفاده نشود .
سرم داروئی آمیودارون :

محلول سرم آمیودارون جهت درمان آریتمی های بطنی و فوق بطنی کاربرد دارد . ابتدا ۱۵۰ میلی گرم معادل یک آمپول بصورت وریدی آهسته طی مدت ۱۰ دقیقه تزریق می شود . سپس ۳۰۰ میلی گرم آمپول آمیودارون ( معادل ۲ آمپول ) را با ۱۰۰ سی سی سرم دکستروز ۵% داخل محفظه میکروست رقیق نموده و در مدت ۶ ساعت اول بصورت ۱mg/min (با سرعت بیست قطره میکروست) انفوزیون شده و در مدت ۱۸ ساعت بعد بصورت ۰٫۵mg/min (ده قطره میکروست) انفوزیون می گردد .
سرم داروئی سولفات منیزیم :

این دارو اثر ضد آریتمی و ضد ایسکمی دارد و به نوعی با مهار کانال کلسیم ، نوعی وازودیلاتور است . در بیمارانی که تغذیه نامناسب دارند و احتمال کاهش منیزیم در آنها زیاد است . بیمارانی که داروی مدر دریافت می کنند . بیمارانی که MI نموده بویژه اگر همراه با QT طولانی باشد . بیماران اکلمسی و آن دسته از بیمارانی که MI نموده و قبل از ۶ ساعت مراجعه نموده اند و از پروتکل استرپتوکیناز نمی توان استفاده نمود کاربرد دارد .

ابتدا ۱ گرم سولفات منیزیم معادل ۲ سی سی سولفات منیزم ۵۰% ( هر ویال سولفات منیزیم ۱۰ سی سی حجم دارد) را به همراه cc100 از سرم D/w%5 ، داخل میکروست ریخته و در عرض ۱۵ دقیقه انفوزیون می نمائیم . سپس ۹ گرم سولفات منیزیم معادل ۱۸ سی سی سولفات منیزم ( یعنی یک ویال کامل cc 10+ cc 8 از ویال دیگر ) را با ۵۰ سی سی سرم دکستروز ۵% رقیق نموده بصورت ۵ قطره در دقیقه انفوزیون نمائیم .

تذکر:

۱- در صورت نارسایی کلیوی و هیپرتانسیون پروتکل ادامه داده نشود .

۲- آنتی دوت سولفات منیزیم ، کلسیم گلوکونات است .
سرم داروئی دوپامین و دوبوتامین :

دوپامین در درمان شوک کاردیوژنیک و برای افزایش برون ده قلبی و افزایش فشار خون و جریان ادرار و در موارد شدید و مقاوم نارسایی احتقانی قلب کاربرد دارد . دوپامین در مقادیر کم (ugr/kg/min یک تا دو) موجب گشادی عروق مغز و کلیه و مزانتر می شود و برون ده ادراری را افزایش می دهد . در مقادیر (ugr/kg/min دو تا ده) موجب افزایش برون ده قلبی می شود . در مقادیر بالای (۱۰ugr/kg/min ) موجب افزایش مقاومت محیطی و تنگ شدن عروق کلیوی و مزانتر شده و فشار خون را بالا می برد.

دوبوتامین در افزایش برون ده قلب به دنبال کاهش قدرت انقباضی قلب کاربرد دارد .

دارو را در ۱۰۰ سی سی میکروست رقیق نموده و با توجه به دستور پزشک معالج تعداد قطرات سرم را تنظیم می کنیم .
منبع:

۱- سرم درمانی مراقبت های پرستاری (سرم ها وفراورده های آن): فروزان آتش زاده شوریده، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- انتشارات فکر نو۱۳۷۸

۲- راهنمای درمان وریدی: دلانی، کونی وایت، راهنمای درمان وریدی، کونی وایت دلانی، مری لولوئیز ترجمه بهمن رضایی تبریز : انتشارات سالار۱۳۷۴

۳- آی.وی.تراپی ( درمان داخل وریدی به زبان ساده) سوزان کی.مارکل- پول ترجمه : دکتر بابک عزیز افشاری نشر طبیب ۱۳۸۴

جهت دریافت متن کامل مطلب فوق لطفا روی این عبارت کلیک کنید.

جهت دانلود متن کامل مراقبتهای پرستاری در مایع درمانی لطفا روی این عبارت کلیک کنید.

جهت دانلود فیلم آموزشی رگ گیری لطفا روی این عبارت کلیک کنید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

‫64 نظرها

 1. سلام ممنون از سایت خوبتون.ببخشید میشه بگین منبع این مطلب از کدوم کتابه؟من دنبال این مطلب تو کتاب مراقبت ویژه پل مارینو هستم خواستم بدونم آیا منبع همونه؟اگه امکانش هست سریعتر پاسخ بدین ممنون

  1. خواهش می کنم اگر مورد خاصی نظر شماست بفرمائید. در ضمن راهنمای تنظیم قطرات سرم بعد از عضویت در سایت به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

  1. سلام
   منبع اصلی این مطلب از کتاب “محلولهای تزریقی و راهنمای کاربرد آن در آموزش و بالین” تالیف منصوره عزیززاده می باشد.

 2. سلام
  خسته نباشید..سایتتون خوبه ولی جای پیشرفت خیلی داره
  لطفا اون عکس سایتم عوض کنید .. عکس پرستار بزارید
  مرسی

 3. سلام خیلی ممنون از مطالب مفیدتون،مطالبی که در مورد سرم ها نوشته شده خیلی جامع و عالیه،اگه ممکنه به ایمیلم ارسال کنین…سپاسگزارم

 4. سلام ممنون از اطلاعات خوبتون
  ممنون میشم اگه لطف کنید بگید سرم های قندی رو در روز میشه دوبار استفاده کرد؟ برای بیماران حاد – به دلیل از دست رفتن آب بدن

  1. سلام متشکرم
   در واقع سرم قندی در بیماران به منظور تامین انرژی و جلوگیری از تجزیه غیر ضروری پروتئین ها بدنبال فقر غذائی استفاده می شود. موارد مصرف عمده این سرم در مطلب سایت عنوان شده اما باید شرایط بیمار را در نظر گرفت. محلول های قندی محلول های مناسبی جهت جایگزینی مایع از دست رفته در احیا نیستند بخصوص در حجم های بالا و پی در پی عوارض خاص خود را خواهند داشت که باید به این موضوع توجه کرد.

 5. بنده به رسم ادب و به سهم ناچبز خودم از زحمات تمام مجموعه محترم قدردانی و تشکر میکنم. همواره پیروز و سربلند باشید

 6. سلام.سایت تون از نظر علمی عالیه و من درمورد هرموضوع پرستاری که به مشکل برمیخورم از این سایت استفاده میکنم.
  اماااااا یک ایراد علمی تو قسمت سرم دکستران وجود داره. و اون اینکه دکستران عملکردش تا حدودی مثل وارفارین هس. پس نباید در خونریزی ها استفاده بشه. اما شما در کاربرد درمانیش نوشتین در شوک های ناشی از خون ریزی و این کمی از نظر علمی مشکل داره.
  پیروز و موید باشید. در پناه حق.

  1. دوست عزیز همراه همیشگی سایت پرستاران توانمند ایران
   از محبت و توجه شما به سایت و محتوای علمی آن بسیار سپاسگزارم
   موضوع مورد اشاره شما بررسی و بر اساس منابع جدید اصلاح شد. البته منظور در شوک پس از خونریزی است نه در هنگام خونریزی

 7. سلام ممنون از زحماتی که میکشین واین مطالب خوبو درج میکنین و دوستان استفاده میکنن. فقط اگه میشه عکس سرمارو با اسمش وکاربردشو بذارید ممنون میشم باتشکر

  1. سلام ممنون از توجهتون البته کاربرد سرم ها که بطور مفصل تو این پست آمده اما علت عدم درج تصویر تنوع زیاد سرم هاست و اینکه ممکنه سرم از مراکز مختلفی تهیه و وارد بیمارستان بشه بنابراین پرستار باید حتما به برچسب روی سرم توجه کنه و شکل ظاهری قطعی و همیشگی نیست و احتمال تغییر شکل ظاهری و اشتباه وجود داره

 8. سلام
  با تشکر از مطالب مفیدی که در اختیار میزارین میخواستم اگه ممکنه لطفا فایل این مطلب رو برام میل کنید

 9. یا عرض سلام و خسته نباشید و تشکر بابت گذاشتن مطالب مفید در سایت
  اگه ممکن فایل این مطلب برام ایمیل کنید ممنون

 10. سلام، این سرم هایی که برای اسهال و استفراغ تزریق میکنند، غلظت نمک داخل شون چند مولاره حدودا?
  باتشکر

 11. با سلام میخواستم بپرسم کہ در زمان ترک اعتیاد چہ سرمی مفید است و بی کمپلکس و بی ۱۲ رو باھم بریزم داخلش ایراد دارد یا نہ. ممنون از سایت خوب تون

 12. در شگفتم از تمامی عزیزانی که در این سایت مطالبی رو در رابطه با سرم های تزریقی عنوان می کنند اما هنوز بین تونوسیته و اسمولاریته سرم های تزریقی تفاوتی قائل نشده اند زیرا سرمی که مثلا” ایزواسمولاراست لاجرم ایزوتونیک نخواهد بود و همینطور در مورد سایر سرم های هیپر اسمولار و هیپو اسمولار ، لذا تا زمانی که ما این سرم هارو آزمایش نکرده ایم نمی توانیم بگوییم کدامیک هیپرتونیک و کدامیک هیپوتونیک است.
  در این راستا برای اولین دو محلول ایزو اسولار سوکروز و اوره هردو با اسمولاریته ۳۰۰ میلی اسول در لیتر تهیه (اسمولاریته یکسان) شد . وقتی که گلبول های قرمز خون که دارای اسمولالیته حدود ۳۰۰ میلی اسمول در لیتر می باشند در داخل این دو محلول قرار داده شدند ، سلول هایی که در داخل سوکروز قرارگرفته بودند حجم طبیعی خود را حفظ نمودند در حالیکه سلول هایی که در داخل اوره قرار داده شدند متورم شده و در نهایت ترکیدند.
  بنابراین محلول سوکروز ایزوتونیک و محلول اوره هیپوتونیک است اما هردو ایزو اسمولارند.
  منبع: فیزیولوژی BERNE & LEVY

  1. پاسخ به نقد راجع به رابطه بین اسمولاریته و تونیسیته (دکتر سیف الله علائی – مشاور علمی سایت)
   تمام مایعات بدن چون مواد و ترکیبات مختلفی دارند و از آب خالص تشکیل نشده اند، دارای یک غلظت و اسمولاریته هستند. به بیان دیگر، مایعات بیولوژیک بدن ما فشار اسمزی برابر دارند هرچند که فشار اسمزی آن‌ها ناشی از مواد مختلف است. مثلا غلظت اشک چشم ناشی از نمک و غلظت بزاق ناشی از نوعی قند است. بعدها این مقدار به طور دقیق‌تر ۲۷۳ اعلام شد که به طور تقریبی ۳۰۰ هم درنظرگرفته می‌شود. همه مایعات بدن یک اسمولاریته دارند. به جز ادرار. زیرا وظیفه مرکز تشنگی و کلیه تنظیم اسمولاریته است.
   این مولالیته فشار اسمزی ایجاد می‌کند که به آن تونیسیته گفته می‌شود.
   سلول‌های بدن ما عادت دارند که در این فشار اسمزی عمل کنند. (مخصوصا RBCها) پس مایعاتی که به طور مستقیم وارد می شوند باید با محیط بدن ایزواسمولار باشند؛ یعنی اسمولاریته یکسانی داشته باشند تا فشار اسمزی بیرون و درون سلول یکسان باشد. اگر ماده ای که وارد بدن کردیم هایپواسمول بود (یعنی اسمولاریته اش کمتر از مایعات بدن بود، خون رقیق می شود (اگر مایع وارد رگ شده باشد) در این صورت آب وارد گلبول قرمز شده و موجب ترکیدن آن می شود. اگر ماده هایپراسمول وارد بدن شود (یعنی اسمولاریته اش بیشتر از مایعات بدن باشد) آب از گلبول های قرمز خارج شده و گلبول ها چروکیده می شوند و عملکرد خود را از دست می دهند.
   اما هر اسمولاریته ای تونیسیته مشابهی ندارد، زیرا ممکن است شرط غشای با نفوذپذیری انتخابی را نداشته باشد. هر ماده ای میتواند فشار اسمزی ایجاد کند به شرط آنکه غشا نسبت به آن ماده نفوذپذیری انتخابی داشته باشد. اوره با اینکه غلظت دارد ولی چون از غشا عبور می کند تونیسیته ندارد.
   در این راستا کتب معتبر نیز به صراحت از هیپیو، ایزو یا هایپرتون بودن محلول های تزریقی صحبت کرده اند که برای اطلاعات بیشتر خواننده محترم را به منابع ذیل ارجاع می دهیم:
   welsh w. Fluids and electrolytes. A 2-in-1. Reference for Nurses. Lippincott; 2006: 64.
   Pardo M, Miller RD, editors. Basics of Anesthesia. Elsevier; 2018: 396

 13. سلام خسته نباشید مطالبتون عالی بود فقط من ی سوالی داشتم اگه جوابش رو میدونین واس ایمیلم بفرستین چون خیلی دنبالشون گشتم
  اول اینکه علت استفاده از Anti AB در تعیین گروه خونی چیست؟ و سوال دوم برای یک مورد بانک خون از سرم استفاده کنیم بهتر است یا پلاسما؟
  ممنون از شما

 14. با سلام میخواستم بدونم زمانی که ما الکترولیتی به سرم اضافه میکنیم برای مثال پتاسیم آیا مانعی داره که آنتی بیوتیک یا داروی های دیگه رو باهاش به بیمار بدیم؟؟؟مثلا ١٠سی سی پتاسیم در ١٠٠٠س سی سرم

 15. با سلام خدمت تمام اعضای این سایت خوب
  ممنونم از مطالب پرمحتوایی که در اختیار ما میذارین

  یه خواهشی داشتم، لطفا مطالب و منبع رو برای من هم ارسال بفرمایید، سپاسگزارم

 16. سلام من تازه ورزش رو شروع کردم و مربی بهم گفته ک عضلاتت خیلی ضعیف هست بهم گفت میتونی دو سه هفته ای یکبار سرم بزنی چون فشار رو از روی عضلاتت برمیداره
  خاستم بدونم که چه سرمی مناسب من هست و باید چه سرمی بزنم ممنون میشم راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن