هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
خانه » اتاق عمل » صدمات قفسه سينه [تروماي قفسه سينه]:

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
صدمات قفسه سينه [تروماي قفسه سينه]:

صدمات قفسه سينه [تروماي قفسه سينه]:

نزديك به 40% قربانيان صدمات، دچار انواع آسيب‌هاي قفسه سينه مي‌شوند. صدمات قفسه سينه اغلب به انواع بسته يا نفوذي طبقه بندي مي‌شوند . صدمه بسته يا بلانت به علت وارد شدن فشار ناگهاني و يا فشار مثبت بوجود مي‌آيد. تصادفات با اتومبيل، سقوط و فرمان موتور بيشترين علل صدمات بلانت هستند. اگرچه صدمات بلانت قفسه سينه شایع هستند ولي تعيين وسعت صدمه مشكل مي‌باشد، زيرا علايم ممكن است عمومي و مبهم باشند به علاوه، بيماران ممكن است تا زماني كه عوارض ايجاد نشود، در جستجوي درمان نباشند.
صدمات نفوذي هنگام وارد شدن جسم خارجي به قفسه سينه ايجاد می شوند . علل شايع صدمات نفوذي شامل زخم‌هاي ناشي از برخورد گلوله يا فرو رفتن چاقو می باشد.

پاتوفيزيولوژي صدمات قفسه سينه:
صدمات قفسه سينه اغلب تهديد كننده زندگي بيمار هستند و يك يا چند مكانيسم پاتولوژيك ذيل درآن دخيل هستند:
– هيپوكسمي ناشي از صدمات راههاي هوايي ،پارانشیم ريه ، قفسه سينه و عضلات تنفسي ، خونريزي وسيع و كلاپس ريه‌ها و پنوموتوراكس
– هيپوولمی ناشي از ، از دست دادن حجم زياد مايع از طريق پارگي عروق بزرگ ، قلب يا هموتوراكس
– نارسايي قلبي ناشي از تامپوناد قلب، کوفتگي قلب ، يا افزايش فشار داخل قفسه سينه

انواع صدمات بسته يا بلانت:

1- شكستگي دنده ها و جناغ:
شايعترين نوع صدمات قفسه سينه شكستگي دنده است . شكستگي دنده‌ها بيشتر به علت صدمات موتوري كه به طور مستقيم به استرنوم ضربه وارد ميشود يا ناشي از رد شدن چرخ از روي قفسه سينه ايجاد ميشود.
شكستگي در سه دنده اول نادر است ولي ميتواند درصد مرگ و مير بالايي داشته باشد چون همراه با صدمه به شريان يا وريد ساب كلاوين است . دنده‌هاي پنچم تا نهم محلهاي شايع شكستگي هستند.
    تظاهرات باليني در شكستگي دنده و جناغ:

چنانچه بيمار هوشيار باشد درد شديد ، تندرنس و انقباض عضلات روي محل شكستگي دارد كه با تنفس عميق ، سرفه و حركت كردن شديد مي شود.
– بررسي و يافته‌هاي تشخيصي در شكستگي دنده و جناغ:
بيمار با شكستگي دنده و جناغ بايد از نظر صدمات قلبي بررسي شود. صداي كراكل در سمع قفسه سينه ممكن است شنيده شود .
 روشهاي تشخيصی ممكن است شامل راديوگرافي قفسه سينه، عكسهاي دنده، EKG و پالس‌اكسيمتري مداوم و ABG باشد.
–    درمان طبي در شكستگي دنده‌ها و جناغ:

درمان طبي بيمار با شكستگي دنده و جناغ بايد بر مبناي كنترل درد، اجتناب از حركات فيزيكي و درمان صدمات تشخيص داده شده ، برنامه ريزي شود . اهداف درمان: كنترل درد و بررسي و درمان صدمه هستند ، معمولا از آرام بخش‌ها جهت كاهش درد و دادن فرصت جهت انجام تنفس عميق و سرفه استفاده مي‌شود.

راهكارهاي انتخابي تسكين درد: مسدود كردن عصب بين دنده‌اي ، كيسه يخ روي محل شكستگي مي‌باشد معمولا درد 5 تا 7 روز ادامه دارد بيشتر شكستگي هاي دنده‌ها ظرف 6-3 هفته بهبود مي‌يابد.

2- قفسه سينه ناپايدار flail Chest :
قفسه سينه ناپايدار، عارضه ناشي از صدمه بلانت قفسه سينه دراثر فرمان اتومبيل مي‌باشد و زماني به وجود مي‌آيد كه 2 يا چند دنده از 2 يا چند نقطه دچار شكستگي شده و قسمتهاي شناور در قفسه سينه  ايجاد گردد.

پاتوفيزيولوژي flail chest:

در طي دم، هنگامي كه قفسه سينه متسع مي‌شود قسمت جداشده دنده در جهت متناقض حركت ميكند، بدين صورت كه در طي دم فرو رفته و در نتيجه مقدار هوايي كه ميتواند وارد ريه شود، كاهش مي‌يابد برعكس در طي بازدم به علت اين كه فشار قفسه سينه از فشار جو بيشتر است، بيرون آمده و توانايي بيمار براي بازدم را مختل مي‌كند اين حركت متناقض موجب افزايش فضاي مرده، كاهش تهويه آلوئول و كاهش ظرفيت ريه مي‌گرددكه اين خود موجب احتباس ترشحات در راههاي هوايي و آتلكتازي مي‌شود در صدمات شديد اسيدوز تنفسي در اثراحتباس CO2 وكاهش فشار خون و عدم کفایت پرفيوژن بافتی و كاهش برون ده قلب ايجاد ميشود.

درمان طبي flail chest :

همانند درمان دنده شكسته ،درمان قفسه سينه ناپايدار معمولا حمايتي است . درمان شامل پاك كردن ترشحات از ريه‌ها و كنترل درد مي‌باشد كه معمولا با فيزيوتراپي ريه كه متمركز بر روشهاي اتساع ريه و تخليه ترشحات است ،  انجام مي‌گردد. براي كنترل درد تجويز مسكن توسط پزشك موثر ميباشد . هنگامي كه صدمه ناپايدار شديد قفسه وجود دارد لوله گذاري داخل تراشه و تهويه مكانيكي با دستگاه تهويه جهت ثابت كردن ديواره قفسه سينه و تصحيح اختلال در تبادلات گازي استفاده ميشود. صرف نظر از نوع درمان ، بيمار بايد به طور مرتب ودقيق توسط راديوگرافي قفسه سينه، ABG و پالسي اكسيمتري و تستهاي عملكرد ريه ارزيابي شود.

3- كوفتگي ريه:
كوفتگي ريه در حدود 20% از بيماراني كه دچار صدمات متعدد ميشوند ديده ميشود . كوفتگي ريه صدمه بافت ريه در نتيجه خونريزي و ادم موضعي ميباشد، اين صدمات معمولا با صدمات بلانت ايجاد ميشوند و در ابتدا ممكن است در معاينه مشخص نشود ولي در دوره بعد از معاينه پيشرفت ميكند.

پاتوفيزيولوژي كوفتگي ريه:
نقص اصلي پاتولوژيك ، تجمع غيرطبيعي مايع در فضاي بينابيني و داخل آلوئولي است . صدمه به پارانشيم ريه و شبكه عروق آن منجر به نشت پروتئين سرم و پلاسما ميشود كه اين خود فشار اسموتيك را افزوده و موجب از دست دادن مايع از عروق ميشود خون وادم و بقایای  سلولي وارد ريه شده ودر برونشيولها و سطح آلوئولي تجمع يافته و موجب اختلالات در تبادلات گازي و هيپوكسمي و احتباس Co2 ميشود.
تظاهرات باليني كوفتگي ريه:
تظاهرات باليني از جمله تاكي پنه ، تاكي كاردي،درد پلورتیک ، هيپوكسمي، هموپتزي و اسيدوز تنفسي متفاوت هستند . بيمار در كوفتگي متوسط ريه مقدار زيادي مخاط وسرم و ترشحات خوني در درخت تراكئوبرونكيال  دارد و اغلب سرفه مداوم داشته ولي نميتواند ترشحات راتخليه كند . بيمار با كوفتگي شديد علائم ARDS دارد كه علائم و نشانه‌ها ممكن است شامل سيانوز مركزي، بيقراري ، سرفه همراه با خلط كف آلود و ترشحات خوني باشد.
بررسي و يافته‌هاي تشخيصي بيمار مبتلا به كوفتگي ريه :
راديوگرافي قفسه سينه ممكن است تغييرات را نشان ندهد ، در واقع تغييرات 2 يا 3 روز بعد از صدمه مشخص ميشوند.

درمان طبي كوفتگي ريه:
اهداف درماني شامل حفظ راه هوايي ، اكسيژن درماني و كنترل درد هستند. در كوفتگي خفيف ريه ، جهت رقيق كردن ترشحات و تسهيل خروج آن هيدراتاسيون كافي از طريق مايعات داخل وريدي و خوراكي ضروري است. ميزان دريافت مايع بايد دقيقاً ثبت گردد. همچنين از روشهاي اتساع ريه و تخليه وضعيتي و فيزيوتراپي جهت تخليه ترشحات استفاده ميشود. چون ريه مستعد عفونت است آنتي بيوتيك طبق دستور پزشك تجويز ميشود. اكسيژن مكمل بوسيله ماسك يا سوند نازال به مدت 24 تا 36 ساعت داده مي شود. بيماران مبتلا به كوفتگي شديد ريه ممكن است دچار نارسايي تنفسي شود و نيازمند درمان شديد توسط لوله‌گذاري داخل تراشه، تهويه مكانيكي همراه با Peep جهت حفظ فشار و جلوگيري از نشت مايع،دیورتیک هابراي كاهش ادم و محدوديت مايعات و تجويز آنتي بيوتيك توسط پزشك باشد.

صدمات نافذ ريه:

زخمهاي ناشي از گلوله و چاقو:
صدمات ناشي از گلوله و چاقو شايعترين انواع صدمات نافذ قفسه سينه هستند .دراثر این صدمات پنوموتوراكس، هموتوراكس ، كوفتگي ريه ، تامپوناد قلبي و خونريزي شديد ميتواند ايجاد شود.

درمان طبي صدمات نافذ:
هدف از درمان‌هاي فوري برگرداندن و حفظ عملكرد قلبي –ريوي ميباشد بعد از اطمينان از باز بودن راه هوايي و برقراري تهويه، بيمار بايد از نظر شوك و صدمات داخل قفسه سينه و شكم بررسي گردد. بيمار كاملا لخت شده تا هيچ صدمه‌اي از نظر دور نماند.
بعد از بررسي نبض‌هاي محيطي ، يك خط وريدي با سوزن شماره بزرگ برقرار ميشود. روشهاي تشخيص شامل راديوگرافی قفسه سينه ، بررسي بیوشيمي خون ، ABG ،  پالسي اكسيمتري و ECG مي باشد. درصورت نياز به ترانسفوزيون خون ، گروه خون و كراس مچ بررسي مي‌گردد. كاتتر جهت بررسي برون ده ادراري قرار داده ميشود. سوند بيني – معده  جهت پيشگيري از آسپيراسيون،كاهش نشت محتويات معده و كاهش فشار دستگاه گوارش قرار داده ميشود . براي اكثر بيماران داراي زخم هاي نافذ، جهت اتساع مجدد و سريع ريه‌ها، لوله سينه داخل فضاي جنب گذاشته ميشود . لوله سينه موجب تخليه هوا و خون ميشود و همچنين درشناسایي سريع خونريزي كمك مي‌كند. اگر بيمار زخم نافذ به قلب و عروق بزرگ ، مري يا درخت تراكئوبرونكيال داشته باشد اقدامات جراحي ضروري است.
 در اكثر صدمات بلانت نظير شكستگي دنده و يا صدمه نافذ قفسه سينه ممكن است پنوموتوراكس ایجاد شود . پنوموتوراكس زماني بوجود مي آيد كه جنب جداري يا احشايي سوراخ شده و فضاي جنب در معرض فشارمثبت جو قرار گيرد.
به طور طبيعي فشار در فضاي جنب منفي يا كمتر از فشار جو ميباشد اين فشار منفي جهت اتساع ريه‌ها ضروري است . هنگامي كه جنب سوراخ شده، هوا وارد فضاي جنب شده و ريه يا قسمتي از آن كلاپس ميشود ، اين نوع پنوموتوراكس را پنوموتوراكس فشاري  ميگويند.
پنوموتوراكس فشاري نيازمند اقدامات سريع است ، جلوگيري از جريان هوا از طريق سوراخ ديواره قفسه سينه اقدام نجات بخش زندگي است.
در چنين موقعيت هاي اورژانسي ممكن است از هر چيزي كه به اندازه كافي بزرگ باشد و سوراخ قفسه سينه را بپوشاند استفاده شود [ حوله، ملحفه، يا كف دست] اگر بيمار هوشيار است از او بخواهيد نفس بكشد و ضمن بستن گلوت سعي كند نفس خود را بيرون بدهد. اين عمل به اتساع مجدد ريه و خروج هوا از قفسه سينه كمك ميكند . در بيمارستان سوراخ با گاز وازلينه بسته ميشودو پانسمان فشاري به كار ميرود.
تامپوناد قلب از عوارض ديگر صدمات قفسه سينه ميباشد كه شامل تجمع مايع در پريكارد و در نتيجه فشرده شدن قلب مي باشد و ممكن است حاصل صدمات باز یابسته قفسه سينه باشد.
بدون توجه به نوع صدمه قفسه سينه ، وقتي كه ريه‌ها يا مجاري هوايي  صدمه ببينند، ممكن است هوا وارد بافت زير جلدي شده و آمفيزم زير جلدي ايجاد كند. خوشبختانه آمفيزم زير جلدي عوارض جدي را ايجاد نمي‌كند در صورتي كه محل نشت هوا به زير پوست درمان شود يا خودبه خود متوقف شود، هواي زير جلد جذب مي‌گردد.

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

دو × 4 =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن