اتاق عملاطفال و نوزادانپرستاری انکولوژیجراحیزنان و زايمانفوریتهای پزشکیمامائیمغز و اعصابهوشبریويژه

چک لیست کنترل اقدامات پرستار در ترانسفوزیون فرآورده های خون

این چک لیست مراقبتی جهت کنترل مجموعه اقدامات و مراقبتهای پرستاری در هنگام اجرای فرآیند ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی به بیمار است و از منابع آموزشی مرتبط تهیه شده است. ارزیابان، پرستاران و مدیران خدمات پرستاری با توجه به این چک لیست می توانند تمام نکات لازم در خصوص توجهات پرستاری در هنگام ترانسفوزیون را در نظر گرفته و بکار ببندند. 

مراحل مورد ارزیابی در حین انجام کار:
۱٫ دستور پزشک را به دقت کنترل می کند. نوع فرآورده ، میزان ، گروه خون و RH ، مدت زمان تزریق راکنترل می کند.
۲٫ فرم درخواست خون و فرآورده های خونی توسط پزشک و پرستار بطور کامل تکمیل می شود و در صورت نیاز اورژانسی به خون و فرآورده های خونی، فرم مربوطه نیز تکمیل می گردد.
۳٫ دلایل انجام کار و مراحل آن را برای بیمار یا همراه بیمار توضیح می دهد.
۴٫ هر گونه واکنش قبلی نسبت به تزریق خون را از بیمار یا همراه بیمار سئوال می کند.

۵٫ وسایل مورد نیاز جهت تزریق خون ( آنژیوکت با سایز مناسب – ست تزریق خون یا میکروست تزریق خون – داروهای مورد نیاز ( آنتی هیستامین – هیدروکورتیزون و داروهای اورژانس ) محلول نرمال سالین – کپسول اکسیژن – دستگاه ساکشن ) را آماده می کند.
۶٫ فرم رضایت نامه تزریق خون را توسط بیمار یا همراه وی به امضاء می رساند.
۷٫ درخواست خون ثبت شده در پرونده بیمار توسط پزشک را با مشخصات کیسه خون، فرم درخواست خون و فرآورده های خونی و فرم تکمیل شده بانک خون از نظر نوع فرآورده – گروه خون ،RH بیمار – شماره ویژه اهدایی و تاریخ انقضاء مطابقت و بررسی می کند.
۸٫ کیسه خون را از نظر وجود لخته، حباب، همولیز ، تغییر رنگ ( بنفش – ارغوانی ) یا هر گونه موارد غیرطبیعی در کیسه خون بررسی و درصورت اشکال به بانک خون برمی گرداند.
۹٫ در صورت نیاز به گرم کردن خون از گرمکن مخصوص استفاده کرده و از رو ش هایی چون گذاشتن کیسه خون روی فن کوئل و …. استفاده نمی کند.
۱۰٫ دست های خود را می شوید، دستکش می پوشد و کلیه وسایل لازم را بر بالین بیمار می برد.

۱۱٫ مجدداً مشخصات کیسه خون را با فرم درخواست خون و فرآورده های خونی و فرم تکمیل شده بانک خون آزمایشگاه از نظر نوع فرآورده – گروه خون ،RH بیمار – شماره ویژه اهدایی – تاریخ انقضاء توسط خود پرستار مسئول بیمار و پرستار همکار کنترل کرده  و فرم نظارت بر تزریق خون توسط هر دو پرستار امضاء می شود. 
۱۲٫ طبق استاندارد یک خط وریدی مناسب و مطمئن از بیمار می گیرد.
۱۳٫ در صورت تزریق نرمال سالین همراه با خون به طور همزمان از یک ورید از ست تزریق خون Y شکل استفاده می کند.
۱۴٫ میکروست خون را به کیسه خون وصل می کند، به پایه سرم آویزان می کند و میکروست خون را هواگیری می کند
۱۵٫ حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزریق (۳۰ دقیقه) را رعایت می کند. 

۱۶٫ قبل از شروع تزریق خون علائم حیاتی بیمار را چک کرده و به پالس اکسی متری مداوم وصل می کند. علائم حیاتی دقیقه ۱۵ – ۳۰ – ۶۰ -۱۲۰ -۱۸۰ و پایان تزریق خون شامل BP-RR-PR-T را چک و در برگه علائم حیاتی و فرم نظارت بر تزریق خون (هموویژیلانس) ثبت می نماید.
۱۷٫ جریان خون را در ابتدا به آرامی شروع و برقرار می کند.
۱۸٫ به مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه اول تزریق کنار بیمار مانده و به دقت وی را از نظر علایم حساسیت کنترل می کند.

۱۹٫ به عوارض تاخیری و واکنش های حاد احتمالی ترانسفوزیون خون توجه کرده و طبق برنامه اجرای نظام هموویژیلانس عمل می نماید. (توقف تزریق، گزارش فوری و …)
۲۰٫ در صورت عدم واکنش نسبت به خون، سرعت تزریق را به تدریج افزایش می دهد.

۲۱٫ بعد از اتمام پروسیجر، برچسب شماره کیسه خون را در قسمت ثبت گزارش پرستاری الصاق می نماید.
۲۲٫ زمان شروع و اتمام ، مقدار و نوع فرآورده ، شماره کیسه خون، هرگونه میزان سرم تزریقی، داروی تزریقی همراه خون، وجود واکنش حساسیتی و مداخلات پزشکی و پرستاری در پرونده بیمار در قسمت گزارش پرستاری ثبت می نماید.
۲۳٫ کیسه خون مصرف شده در صورت ایجاد عارضه را جمع آوری و طبق مقررات بیمارستان به بانک خون برمی گرداند. 

ترانسفوزیون خون
ترانسفوزیون خون

توجه:

  • هیچ نوع دارو نباید به کیسه فرآورده های خونی یا ست تزریق خون اضافه گردد ( چه قبل از تزریق و چه در زمان دریافت خون).
  • در صورت نیاز مسیر رگ را با نرمال سالین شستشو، سپس دارو را تزریق نموده و مجددا مسیر را با نرمال سالین شستشو داده و ست خون وصل می شود.
  • محلول رینگر بدلیل داشتن کلسیم می تواند با سیترات موجود در کیسه خون ایجاد لخته کند.
  • محلول های دکستروز باعث لیز گلبولهای قرمز می شوند.
  • چنانچه هر کلوئید یا کریستالوئیدی برای بیمار لازم باشد باید از یک رگ جداگانه تزریق گردد.
  • تنها مایع وریدی مجاز جهت تزریق در حین ترانسفوزیون خون ، نرمال سالین ۰/۹ % می باشد. 
  • تمامی فرآورده های خون باید توسط یک ست تزریق خون که شامل فیلتر ۲۶۰-۱۷۰ میکرونی است تزریق شود و تنها یک ست تزریق خون به هر کیسه وصل گردد.
  • خون باید حداکثر ظرف مدت ۴ – ۳ ساعت تزریق شود.
برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن