اتاق عملاطفال و نوزادانبهداشتزنان و زايمانمامائی

چک لیست معاینه بالینی نوزاد

معاینه بالینی نوزاد
Physical Exam of the Newborn
معاینه بالینی نوزاد پس از تولد باید هرچه سریع تر انجام شود چون ناهنجاری های احتمالی نوزاد باید در اولین فرصت مشخص شوند.

ارزیابی علائم حیاتی اولین قسمت معاینه فیزیکی است که در مورد نوزادان ترم و نارس انجام شده و در مراحل مختلف باید تکرار شود. در معاینه بالینی نوزاد موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
-درجه حرارت
-نبض
-تنفس
-رنگ
-قوام عضلانی
-فعالیت
-سطح هوشیاری
موارد فوق بایستی مرتباً و در فواصل منظم کنترل و ثبت گردند.

irannurse.ir-84-diarrhea-in-infants

این معاینات از نظر زمانی بایستی در موقعیت های زیر انجام گردد:
-معاینه سریع و اولیه در اطاق زایمان
-معاینه روتین در روز اول
-معاینه قبل از ترخیص

قبل از معاینه شرح حال مادر  و نوزاد اخذ می گردد در شرح حال موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
-بررسی تاریخچه زایمان های قبلی
-بیماری های مادر ، سن ، داروهائی که مصرف می کند
-نتایج اقدامات تشخیصی سونوگرافی
-عفونت ها و بیماری های متابولیک و ژنتیک
محیط معاینه بایستی به اندازه کافی گرم، دارای نور کافی و آرام باشد
-پزشک، پرستار یا ماما باید خود را به والدین معرفی کند
-قبل از معاینه دست های خود را بشوید
-هر مادری بلافاصله پس از تولد می خواهد بداند نوزادش سالم است؟

پس از تولد در اطاق زایمان : علائم حیاتی نوزاد، آنورمالی های مادرزادی و آسیب های زایمانی بررسی و به والدین اطلاع داده شود
-جنسیت نوزاد به والدین اطلاع داده شود
معاینه روتین تمام قسمت ها جزء به جزء و با دقت انجام گیرد:
-نگاه ، لمس ، سمع
-اندازه های آناتومیک طبیعی مورد ارزیابی قرار گیرد
-قد ، وزن ، دورسر
-قد بین ۴۸-۵۳ سانتی متر
-دور سر بین ۳۳-۳۷ از نظر میکرسفالی و ماکروسفالی
ظاهر عمومی، وضعیت و حرکات نوزاد

نگاه کلی به نوزاد مهم ترین قسمت معاینه فیزیکی است
-پوست نوزاد طبیعی صورتی است
-در پلی سیتمی رنگ پوست قرمز تیره
-در آنمی وشوک رنگ پریده به نظر می رسد
-سیانوز مرکزی اقدام اورژانس نیاز دارد
-زردی هر چند خفیف در ۲۴ ساعت اول تولد نیاز به بررسی ودرمان دارد
-نمای ظاهری ممکن است مطرح کننده سندرم های خاص باشد
-تون عضلانی و وضعیتی که نوزاد به خود گرفته اهمیت دارد
– سر نوزاد باید بدقت بررسی گردد:
-پس از تولد سوچور ساژیتال باز است
-ولی سوچور های کرونال بر روی هم قرار گرفته اند
-بسته شدن زودرس درزهای جمجمه
-کرانیوتابس (نرمی جمجمه که با فشار داخل می رود)
-اندازه فونتانل قدامی ۱۰-۲۰ میلیمتر
-فونتانل خلفی کوچک و در بدو تولد باز است
-فونتانل قدامی برجسته ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه است سونوگرفی انجام شود
در معاینه چشم های نوزاد:
-معاینه چشم به طور مستقیم وغیر مستقیم  (افتالموسکپ)
-رفلس قرمز نشانگر شفافیت عدسی
-رفلکس مردمک سفید  می تواند به دلیل کاتاراکت، یا تومور باشد
-قرنیه غیر شفاف با قطر بیش از یک سانتیمتر نشانگر گلوکوم مادرزادی است
در معاینه گوش ها:
شکل واندازه گوش ها چک شود
-گوش های پائین قرار گرفته Low setدر زیر خطی که به طور افقی از کانتوس خارجی چشم کشیده می شود قرار گیرد
-گوش های غیر طبیعی در برخی از سندرم ها دیده می شود
در معاینه بینی:
-سوراخ های بینی  بایستی قرینه وباز باشد
-دررفتگی غضروف بینی منجر به غیر قرینه شدن سوراخ های بینی می شود
در معاینه کام و لب:
-با نگاه کردن شکاف کام وشکاف لب (لب شکری) مشخص می شود
در معاینه تنفس و قلب:
با نگاه کردن به نفس کشیدن نوزاد و حرکت قفسه سینه اشکالات آن مشخص می شود
-تعداد ضربان تنفس کمتر از ۶۰ در دقیقه است
-تو کشیده شدن ، لرزش پره های بینی وناله وجود ندارد
-قلب : تعداد ضربان قلب ۱۱۰-۱۵۰
-سوفلی نباید شنیده شود
در معاینه شکم:
-اتساع شکم با نگاه مشخص می شود
-بطور طبیعی کبد ۱-۲سانتیمتر زیر لب دنده ها حس می شود
-نوک طحال و کلیه چپ غالبا قابل لمس هستند
-هر گونه توده شکمی بایستی بررسی گردد
-شکم ناوی شکل نشانگر هرنی دیافراگم است
-امفالوسل وگاستروشزی (بیرون زدگی روده ها) باید در نظر داشت
در معاینه اندام تناسلی:
-طول آلت تناسلی، موقعیت سوراخ اورترا
-وجود بیضه ها در پسر ها
-در نوزادان دختر نارس کلیتوریس، لابیا مینور بزرگترند
-شکل و سوراخ مقعد
-دفع ادرار و مکونیوم نیز باید چک شود
-حدود ۹۵% از نوزادان نارس در ۲۴ ساعت اول تولد ادرار دفع می کنند
-۹۹% نوزادان رسیده و ۹۵% نوزادان نارس در ۴۸ ساعت اول مکونیوم دفع می کنند
-وجود انگشتان اضافی یا به هم جسبیده باید بررسی گردد
در معاینه مفاصل هیپ Hip
-از نظر دررفتگی بررسی گردد
-با تست بارلو و ارتولانی وضعیت مفصل ران را بررسی می کنیم
-با یک دست لگن را ثابت کرده انگشت میانی دست دیگر برروی تروکانتر بزرگ و انگشت شصت بر روی قسمت میانی ران قرار می گیرد
-در تست بارلو به مفصل ۹۰ درجه فلکسیون می دهیم بعد اداکشن داده وسر فمور را به آرامی به پائین هل میدهیم در صورت ناپایداری مفصل سر فمور از استابولوم خارج شده و  کلیک احساس شود
-در تست ارتولانی پس از فلکسیون۹۰ درجه به هیپ ابداکشن داده وسر فمور را به بالا هل می دهیم که کلیک احساس می شود
-سایر علائم غیر قرینه بودن چین های باسن
در معاینه تون عضلانی:
-اگر نوزاد سالم را روی شکم قراردهیم می تواند سرش را بالا آورده درامتداد پشت قرار دهد
-نوزاد هیپوتون اگر برروی دست قراردهیم مانند یک عروسک پارچه ای به دور دست ما می پیچد
-رفلکس مورو با اکستانسیون ناگهانی سراکستانسیون ناگهانی وسپس فلکشن ناگهانی ۴ اندام رخ میدهد
در معاینه ستون فقرات:
-معاینه دقیق جهت هر گونه انحناء غیر طبیعی یا نقص مادرزادی
-وجود توده یا کلاف مو انجام می شود
انواع سیانوز:
-سیانوز محیطی (آکروسیانوز )
-سیانوز شدید از تروما بیشتر سر وصورت در پرزانتاسیون بریچ دیده می شود زبان کاملا صورتی است
-سیانوز مرکزی
کاپوت سوکسیدانوم وسفال هماتوم
-کاپوت سوکسیدانوم ادم وگاهی کبودی در قسمتی از سر است که از محدوده حاشیه استخوان های جمجمه عبور می کند
-سفال هماتوم خونریزی زیر پریوست استخوان های جمجمه ومحدود به سوچورها است وغالبا در استخوان پاریتال دیده میشود
بررسی تورم پلک ها، خونریزی ملتحمه، پوست خشک
-تورم پلک ها: در نوزادان شایع است و معمولا خودبخود بهبود می یابد اما باید از تورم و قرمزی همراه با ترشحات چرکی ناشی از گونوکوک افتراق داد
-خونریزی ملتحمه: شایع است در ظرف ۱-۲ هفته خودبخود بهبود می یابد
-پوست خشک همراه پوسته ریزی در پست ترم شایع است
-همانژیوم کاپیلری به صورت ماکول های صورتی رنگ ناحیه پلک فوقانی ،پیشانی ، پشت گردن طی سال اول برطرف می شود
-کهیر نوزادی (اریتم توکسیک) شایع روز ۲-۳ ظاهر ویک هفته بهبود مییابد
-میلیا کیست های سفیدرنگ کوچک برروی بینی ولب ها که ناشی از تجمع کراتین ومواد چربی است
-مروارید های اپشتین کیست های مروارید شکل در دوطرف وسط کام وروی لثه وکف دهان نیازی به درمان ندارد
-تغییر رنگ  بدن نوزاد و بطور گذرا چند دقیقه  دو نیمه پررنگ ورنگ پریده با مرز کاملا مشخص ناشی از ناپایداری وازوموتور می شود
-ماکول های آبی تا سیاه واغلب در قسمت انتهائی ستون ققرات یا روی باسن دیده میشود و در طی سال اول محو می شود
-سندرم ها به خصوص سندرم داون را باید درنظر داشت
-آسیب های شبکه بازوئی
-شکستگی ترقوه را باید درنظر داشت

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن