پرستاريمدیریت پرستاری

چک لیست اجرای صحیح دارو دادن به بیمار در بخش، توسط پرستار

 

ردیف

مراحل انجام کار

بلی

خیر

ملاحظات

۱

سینی و ترالی دارو را تمیز و آماده می کند.

 

 

 

۲

کارت دارو را با کاردکس از نظر نام بیمار، شماره تخت و اتاق،نام دارو، نوع دارو، مقدار دارو،ساعت دارو، طریقه دادن دارو،تاریخ شروع و قطع دارو و توجهات لازم در مورد دادن دارو چک می کند.

 

 

 

۳

در صورت برخورد با هر گونه مغایرت در دستور دارویی پرستار مسوول یا پزشک را مطلع میکند.

 

 

 

۴

سینی و ترالی آماده شده را در جای مناسبی نزدیک قفسه دارو قرار می دهد.

 

 

 

۵

دست های خود را به خوبی می شوید.

 

 

 

۶

داروی مورد نظر را براساس کارت دارویی از قفسه دارویی پیدا می کند.

 

 

 

۷

داروی مورد نظر را از نظر نام دارو و تاریخ مصرف چک می کند.

 

 

 

۸

پس از برداشتن دارو مجدداً برچسب دارو را چک کرده و در قفسه دارویی قرار می دهد.

 

 

 

۹

کلیه داروهای مربوط به یک بیمار را بدون تماس با دست در ظرف مخصوص همان بیمار قرار می دهد.

 

 

 

۱۰

چنانچه بیمار قادر به فرو دادن مایعات نیست دارو را به صورت پودردرآورده و به صورت محلول به او می خوراند.

 

 

 

۱۱

چنانچه دارو به صورت مایع باشد در صورت لزوم آنرا به خوبی تکان می دهد.

 

 

 

۱۲

شیشه محلول دارویی را طوری در دست می گیرد که برچسب آن در کف دست قرارگیرد.

 

 

 

۱۳

برای داروهایی که نیاز به ظرف مدرج دارند سطح دارویی، باید هم سطح با چشم قرار گیرد.

 

 

 

۱۴

سرشیشه را با یک گاز مرطوب پاک کرده و درب آنرا می بندد.

 

 

 

۱۵

در صورتی که دارو به صورت پودر است به وسیله قاشق بیشتر از گنجایش آن ریخته و سطح آن را با چوب زبان صاف می کند.

 

 

 

۱۶

درب ظرف محتوی پودر دارویی را می بندد.

 

 

 

۱۷

برچسب روی شیشه دارو  ، قرص را برای بار سوم کنترل و درقفسه دارو قرار می دهد.

 

 

 

۱۸

دارو را طوری روی کارت دارویی قرار می دهد که نام بیمارخوانده شود

 

 

 

۱۹

درب قفسه دارو را قفل کرده و کلید را به پرستار مسوول تحویل می دهد.

 

 

 

۲۰

سینی یا ترالی دارو را به همراه وسایل مورد نیازبر بالین بیمار می برد.

 

 

 

۲۱

کارت دارویی را با کارت شناسایی بیمار کنترل کرده و سپس نام بیمار را از وی سئوال می کند.

 

 

 

۲۲

پس از شناسایی دقیق بیمار، هدف از مصرف دارو و اثرات مورد انتظار آن را برای وی شرح می دهد.

 

 

 

۲۳

شرایط بیمار از نظر حساسیت دارویی و پروتکل راکنترل و اجرا می کند. علایمی مانندنبض، فشار خون، تنفس و وزن را کنترل کرده و طبق دستور عمل می کند و در موارد خاص مانند استفاده از داروهای مدر، پایین آورنده فشار خون،ضد انعقاد، دیژیتال ، پزشک معالج را مطلع می سازد

 

 

 

۲۴

در صورت امکان وی را در وضعیت نشسته یا به پهلو خوابیده قرار می دهد.

 

 

 

۲۵

یک لیوان آب یا نوشیدنی مورد نظر را در اختیار بیمار قرار می دهد.

 

 

 

۲۶

داروهای مایع به جز ترکیبات آنتی اسید و شربت های سینه ربرای جذب بهتر با ۱۵ سی سی آب رقیق می کند.

 

 

 

۲۷

در صورتی که چند دارو برای بیمار تجویز شده است هر کدام را به طور جداگانه به وی می دهد

 

 

 

۲۸

به هشدار بیمار در مورد تفاوت دارویی توجه می کند.

 

 

 

۲۹

تا خوردن دارو نزد بیمار باقی می ماند و برخوردن دارو و سپس نوشیدن آب توسط بیمار نظارت می کند.

 

 

 

۳۰

بیمار را از نظر بروز علایم و عوارض کوتاه مدت کنترل می کند.

 

 

 

۳۱

ظرف دارویی مصرف شده را در محل مناسب قرار می دهد.

 

 

 

۳۲

وسایل را به محل مربوطه برگردانیده، توجه لازم را از آنها به عمل می آورد.

 

 

 

۳۳

دست ها را می شوید.

 

 

 

۳۴

در پرونده بیمار از روی کارت دارویی، نام، نوع، مقدار و طریقه تجویز دارو را با ذکر تاریخ و ساعت ثبت می کند.

 

 

 

۳۵

موارد خاص از قبیل خودداری کردن بیمار از خوردن دارو به هر دلیلی، یا شکایت بیمار را گزارش و در پرونده بیمار ثبت می کند.

 

 

 

۳۶

کارت های دارویی را در جای خود قرارمی دهد.

 

 

 

۳۷

پس از پایان دارو دادن ارزشیابی لازم را از نظر حساسیت و سایر عوارض داروها انجام می دهد.

 

 

 

۳۸

زمان و تاریخ ، نام دارو ، میزان دارو ، شکل استفاده و عوارض موجود را ثبت می کند.

 

 

 

 irannurse-ir_143_nursing_kardex

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن