فوریتهای پزشکیقلب و عروقهوشبریويژه

نحوه تشخیص سریع انواع بلوک های شایع قلبی

بلوک های گره سینوسی دهلیزی:  SA node

وقفه سینوسی:

در نوارقلب (ECG) بیمار  PQRST ریتم زمینه ای طبیعی است. تعداد ضربان معمولا طبیعی می باشد. یک ایست خیلی کوتاه ناگهانی (تقریبا به اندازه ۱ الی ۲ ایمپالس) در ریتم زمینه ای اتفاق می افتد که در این فاصله PQRST وجود ندارد. نکته تشخیصی : فاصله وقفه مضرب صحیحی از فواصل p-p ریتم زمینه ای نیست.

 irannurse-ir_155_ecg_sinus_pause

 بلوک خروجی گره سینوسی دهلیزی:

 PQRST ریتم زمینه ای در نوارقلب طبیعی است. تعداد ضربان معمولا طبیعی می باشد. یک ایست خیلی کوتاه ناگهانی در ریتم زمینه ای اتفاق می افتد که در این فاصله PQRST وجود ندارد. نکته تشخیصی : فاصله وقفه مضرب صحیحی از فواصل p-p ریتم زمینه ای می باشد.

 irannurse-ir_155_ecg_sanode_block

 

بلوک های گره دهلیزی بطنی: AV node

بلوک گره AV درجه۱:

نکته تشخیصی: در الکتروکاردیوگرام فواصل PR بیش از ۰/۲۰ ثانیه است. معمولا تعداد ضربان قلب (ریت) بیمار کم میشود.

  irannurse-ir_155_ecg_avnode_block

بلوک گره AV درج۲،نوع ۱ (پدیده ونکباخ):

نکته تشخیصی: در الکتروکاردیوگرام فاصله PR ابتداکم، سپس به تدریج زیاد میشود تا اینکه یک P بلوک می گردد. یعنی پس از این P، یک QRST حذف می شود و همینطور این جریان تکرار می شود.

 irannurse-ir_155_ecg_avnode_block_ii_i

 بلوک گره AV درجه۲ نوع۲:

تغییرشاخص الکتروکاردیوگرام: فواصل PR به صورت ثابت، یاکم است یا زیاد یا طبیعی تا در نهایت یک P بلوک می گردد. یعنی پس از این P ، یک QRST حذف می شود و همینطور این جریان تکرار می شود.

 irannurse-ir_155_ecg_avnode_block_ii_ii

بلوک درجه ۳ قلبی(بلوک کامل قلب): 

تغییر شاخص الکتروکاردیوگرام: هیچ ارتباطی بین P و کمپلکس QRST وجود ندارد و P در هر جایی (قبل و بعد و همزمان با QRST) با یک ریتم منظم ظاهر می شود. بطن برای خودمی زند، دهلیز هم برای خود.

 irannurse-ir_155_ecg_avnode_block_iii

بلوک های شاخه ای:

 بلوک شاخه ای راست (RBBB) :

بلوک های شاخه ای را در دو لیدV1 و V6 بررسی می کنیم.

تغییرشاخص الکتروکاردیوگرام: لید V1: کمپلکسQRS دراین بلوک به صورت M شکل یعنی ’RSR می باشد.

لیدV6: کمپلکس QRS در این بلوک به صورت W شکل یعنی QRS می باشد.

  

بلوک شاخه ای چپ(LBBB):

تغییر شاخص الکتروکاردیوگرام: لیدV1: کمپلکس QRS به صورت QS یاRS می باشد. ازجهاتی هم میتوان W شکل درنظرگرفت.

لیدV6: کمپلکس QRS به صورت M شکل است یعنی ‘rSR.

irannurse-ir_155_ecg_rbbb_lbbb


برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن