پرستاري ارولوژيتغذیهداخلیويژه

مراقبتهای پرستاری در همو دیالیز

بیمار دیالیزی به دلیل تداوم بیماری و درمان با دیالیز و تغییر الگوی زندگی مانند مشکلات مالی ؛ عدم اشتغال، محدودیت در مصرف مایعات ومواد غذایی ، تغییر در وظایف و نقشهای خانوادگی و کاهش توانایی در انجام اهداف طولانی مدت زندگی، نقش یک بیمار دائمی را ایفا می کند از این رو مراقبت از این بیماران به مهارت و توانایی در زمینه های مختلف تخصصی نیاز دارد و کار تیمی و گروهی وسیع و همه جانبه ای را می طلبد . افراد شاخص در این تیم عبارتند از نفرولوژیست ، پرستار نفرولوژی، متخصص تغذیه، مددکار اجتماعی، تکنسین دیالیز، روانکاو و از همه مهمتر خود بیمار.

پرستار نفرولوژی با داشتن دانش کافی و تخصص لازم و کسب تجربه می تواند وظایف مهمی را در تیم مراقبتی و بخش همودیالیز به عهده بگیرد. از جمله این وظایف میتوان به ارزیابی بیمار قبل ،حین و بعد از دیالیز، ارزیابی ماشین دیالیز ، ثبت وضعیت فیزیولوژیکی بیمار و پارامترهای ماشین ، آموزش بیمار ، همآهنگی وظایف سایر اعضای تیم و … اشاره کرد. اقدامات اولیه پرستاری با بررسی دستورات کتبی پزشک در رابطه با بیمار و نحوه دیالیز شروع می گردد و با جمع آوری اطلاعات در دو گروه کلی یعنی اطلاعات مربوط به بیمار و اطلاعات مربوط به ماشین ،ادامه می یابد. اطلاهات مربوط به بیمار شامل :علت دیالیز،هدف درمان ، نوع دسترسی عروقی بیمار ، میزان اضافه حجم موجود در بدن (وزن)، علائم حیاتی، برنامه دیالیز بیمار ، آزمایشات پاراکلینیکی، دستورات دارویی و غیره می باشد.

اطلاعات مربوط به ماشین دیالیز نیز شامل نوع صافی،کارایی اجزای ماشین (پمپ خون ،مانیتورها، آلارمهای مختلف و…) میزان TMP نوع و شرایط محلول و…است. برطبق اطلاعات جمع آوری شده ، همودیالیز بیمار شروع ، کنترل ، ارزیابی و خاتمه می یابد به نحوی که دیالیز راحت و بدون خطری را برای بیمار فراهم کرده و عوارضی نداشته و یا عوارض ناچیزی داشته باشد.

بدین منظور اقدامات پرستاری در فرآیند دیالیز را به اقدامات مربوط به بیمار و اقدامات مربوط به ماشین طبقه بندی می کنند. اقدامات مربوط به بیمار شامل: کنترل علائم حیاتی (فشار خون، نبض، تنفس، درجه حرارت) وزن خشک، اضافه وزن، کنترل محل دسترسی عروقی و بررسی مقادیر آزمایشگاهی می باشد. اقدامات در ارتباط با ماشین دیالیز نیز شامل نوع صافی ، پرایم، انتخاب محلول دیالیز ، طول مدت دیالیز، میزان جریان خون و جریان مایع دیالیز و تعیین میزان اولترا فیلتراسیون است.

اقدامات مربوط به بیمار

۱٫کنترل علائم حیاتی

فشار خون: یکی از پارامترهای ارزشمند جهت اندازه گیری حجم مایعات بدن می باشد. افزایش فشار خون نشانه اضافه حجم و کاهش آن حاکی از کاهش حجم خون و کم آبی است. در بسیاری از بیماران افزایش فشار خون در رابطه با رنین و یا عوامل ناشناخته دیگر ایجاد می شود و علی رغم از دست دادن مایعات در طول دیالیز افزایش می یابد . کنترل فشار خون معمولا هر ۱۵ دقیقه در بیماران حاد و هر نیم تا یک ساعت در بیماران مزمن اندازه گیری می گردد . فشار خون نباید از دستی که محل دسترسی عروقی است گرفته شود. در شرایطی که مجبور به اندازه گیری از طریق پا باشیم، کاف را معمولا بالای مچ بسته ونبض دورسال پدیس را چک می کنیم و یا کاف را روی ران بسته و نبض پوپلیته را چک میکنیم. در صورت اندازه گیری فشار خون از پا باید توجه داشت که میزان ۲۰تا۴۰ میلی متر جیوه بیش از فشاری است که از طریق بازو اندازه گیری می شود که باید در گزارش ثبت شود. افت فشار خون شایع ترین عارضه حین دیالیز میباشد (۲۰%-۳۰%) که مهمترین علل آن کاهش سریع حجم خون ، فقدان انقباض عروقی وعوامل قلبی می باشد . هر گونه علامتی در رابطه با افت فشار خون باید بلافاصله کنترل و بررسی گردیده و توجه شود. گاهی اوقات علائم افت فشار خون می تواند خاموش بوده و حتی تا زمانیکه به نحو خطرناکی پایین بیاید، می تواند بدون علامت باشد. به منظور پیشگیری از افت فشار خون می توان اقدامات زیر را به کار برد:

-اجتناب از بالا رفتن وزن در بین جلسات دیالیز و اجتناب از کاهش زمان دیالیز

-اجتناب از اولترا فیلتراسیون بیش از حد، زیر مقدار وزن خشک بیمار

-حفظ و تنظیم سطح سدیم محلول دیالیز در حد سدیم پلاسما یا بالاتر از آن

-پایین آوردن درجه حرارت محلول دیالیز (۳۴-۳۶درجه سانتیگراد)

-خودداری از خوردن غذا در حین دیالیز در بیمارانی که مستعد افت فشار خون می باشند.

-حفظ سطح هماتوکریت بیمار کمتر از ۲۰-۲۵% وبیش از ۳۰%

-استفاده از محلول بی کربنات در صورت بالا بودن میزان جریان خون یا استفاده از صافی های با کیفیت بالا 

-مصرف داروهای ضد فشار خون بعد از دیالیز

-افزایش غلظت کلسیم در مایع دیالیز،که منجر به افزایش انقباض قلبی و بهبود کار قلب میشود.

۷۶۷۳۴۳_OZyuwbbz

مراقبتهای پرستاری از بیماری که دچار افت فشار خون گردیده است عبارتند از:

-قرار دادن بیمار در وضعیت شوک

-تجویز ۲۰۰-۳۰۰میلی لیتر نرمال سالین ۹/. % در صورت مشکل قلبی در بیمار ، آلبومین وسالین هایپرتونیک و محلول قندی نیز میتوان استفاده کرد.

-کاهش دور پمپ

-مصرف صافی کوچکتر

-کنترل بیمار از نظر خونریزی و آریتمی

-در صورت دستور پزشک میتوان از داروهای افزایش دهنده فشار خون استفاده کرد.

-در نهایت اگر درمان ها موثر واقع نشد ، با دستور پزشک، دیالیز بیمار قطع می گردد.

 

کنترل نبض،تنفس و درجه حرارت:

افزایش درجه حرارت می تواند ناشی از عفونت محل دسترسی عروقی واکنشهای آنافیلاکتیک یا افزایش درجه حرارت محلول دیالیز باشد. در صورت افزایش درجه حرارت قبل از دیالیز نیز به عنوان یافته ی مهم توسط پزشک بررسی دقیق صورت می گیرد. نبض بالا ناشی از افزایش حجم مایعات و یا کم خونی است. در صورت اولترافیلتراسیون بالا در حین دیالیز ، حجم خون به مقدار زیاد کاهش یافته و ضربان قلب افزایش میابد . تنفس سریع نیز میتواند نشانه تجمع مایع بیش از حد و تنگی نفس باشد.

 

۲٫کنترل و ارزیابی وزن:

بیماران قبل و بعد از هر بار دیالیز وزن میشوند و وزن قبل از دیالیز با وزن بعد از دیالیز جلسه قبلی و وزن خشک ایده آل بیمار مقایسه می گردد. وزن قبل از دیالیز نشان دهنده ی این است که بیمار نیاز به چه میزان اولترا فیلتراسیون در حین دیالیز دارد و وزن بعد از دیالیز نشان دهنده ی میزان اولترا فیلتراسیون انجام شده در طول دیالیز می باشد . وزن خشک نیز وزن ایده آل بیمار بعد از دیالیز بدون هیچگونه کاهش یا افزایش مایع در بدن است. اگر وزن بیمار بیشتر از وزن خشک باقی بماند ؛ در پایان دیالیز علائم افزایش بار مایع را نشان می دهد و ممکن است مایعات خورده شده در فواصل دیالیزهای وی سبب بروز ادم سراسری بدن و التهاب و ادم ریه گردد.

همچنین اگر وزن بیمار دیالیزی به کمتر از وزن خشک وی برسد ، بیمار از افت فشار خون مکرر رنج برده و علائمی مانند احساس بیقراری ، کرامپ ،سبکی و احساس تحلیل رفتن بعد از دیالیز را نشان خواهد داد . اضافه وزن مجاز بیمار حداکثر ۰٫۵-۱ کیلوگرم در بین جلسات دیالیز می باشد . پرستار باید آگاهی و آموزش لازم در ارتباط با علائم کاهش یا افزایش حجم مایع بدن داشته باشد تا بتواند جهت اصلاح آن تصمیم گیری مناسب انجام دهد.

 

۳٫کنترل محل دسترسی عروقی:

برای بیمارن همو دیالیزی دسترسی عروقی جنبه حیاتی برای زنده ماندن و امکان بهتر زندگی کردن است ، با آنکه گذاشتن و ایجاد این دسترسی ها می تواند بسیار ساده باشد، اما در طول زمان استفاده غالبا دچار عوارض متعدد و متنوعی میگردند که نیازمند بررسی و مراقبت است . شایعترین عارضه عفونت میباشد که جهت اجتناب از بروز آن به بیمار روشهای مراقبتهای فوری آموزش داده شده و در حین دیالیز نیز از روش استریل و ضد عفونی مناسب استفاده میگ ردد، عملکرد دسترسی عروقی نیز در مورد فیستول با بررسی thrill در لمس و bruit در سمع محل و در مورد کاتتر با برقراری جریان خون مناسب ارزیابی می گردند. سایر موارد مربوطه و مراقبتهای لازم در بحث دسترسی های عروق توضیح داده می شود.

 

۴٫بررسی در اولین جلسه همودیالیز :

اولین جلسه ی همودیالیز برای بیمار کلیوی حائز اهمیت است اولین جلسه معمولا در بیمارانی است که از نظر جسمی و روحی وضعیت بی ثباتی دارند و معمولا دچار اختلال هوشیاری هستند ، از طرفی به دلیل ترس از ناشناخته ها قادر به درک فرایندی که برای او انجام می شود نخواهد بود ،در نتیجه جهت کاهش ترس و اضطراب بیمار و اطرافیان باید آموزش های لازم به آنها ارائه شود و ضمنا اولین دیالیز بیمار تا حد امکان آرام و بدون مشکل انجام گردد. بعد از بررسی بیمار توسط پزشک و انتخاب صافی مناسب و مایع دیالیز ، آشنایی با محیط و ساختمان بخش دیالیز صورت گرفته و بررسی های عمومی انجام می شود . علائم حیاتی کنترل گردیده و اضافه وزن بیمار تعیین میشود . صافی مناسب، دور پمپ، میزان هپارین و … با توجه به شرایط و تحمل وی تعیین می گردند.

معمولا جهت پیشگیری از سندروم عدم تعادل اولین دیالیز کمتر از ۲ ساعت با دور پمپ آهسته ، صافی با KUF پایین و حداکثر تخلیه مایع ۲ لیتر از بدن و غلظت محلول بالا صورت می گیرد. این اقدامات از افت فشار خون در بیمار و تعادل اسمولاریتی جلوگیری می کند. تحمل بیمار نسبت به صافی و ترکیب محلول دیالیز ، سندروم اولین مصرف و عوارض حساسیتی مکررا در بیمار ارزیابی شده و علائم حیاتی و عوارضی مانند افت فشار خون ، تهوع و استفراغ ، تشنج،و عدم تحمل مورد بررسی و مشاهده قرار می گیرد.

 

۵٫بررسی مقادیر آزمایشگاهی:

 الکترولیتها (سدیم،پتاسیم،کلسیم،فسفرو…) BUN,CRATININE,CBC ، آهن هموگلوبین و هماتوکریت و تستهای کبدی در بیماران به فواصل معین ارزیابی و بررسی میگردد . کنترل این پارامترها ،مشکلات و نیازهای داروئی بیمار را مشخص می کند. و یا افرادی که دیژیتال میگیرند به ۲٫۵ تا ۳ افزایش یابد، در بیمارانی که پتاسیم بالاتر از ۷ دارند ؛ برخی متخصصین سطح پتاسیم محلول دیالیز را زیر ۲ میلی اکن والن در لیتر توصیه می کنند. اما سطح پتاسیم پلاسما ساعتی بررسی میشود زیرا در صورت کاهش سریع و بیش از حد پتاسیم پلاسما آریتمی ایجاد میگردد . در دیالیز مزمن ، پتاسیم محلول دیالیز بطور معمول ۲ میلی اکی والان در لیتر در نظر گرفته میشود مگر اینکه پتاسیم قبل از دیالیز بیمار کمتر از ۴٫۵-۵ باشد و یا بیمار دیژیتال بگیرد که در این صورت محلول ۳ میلی اکی والان در لیتر باید استفاده شود.

کلسیم: در دیالیز حاد سطح طبیعی ۳٫۵ میلی اکی والان در لیتر محلولهلی دیالیزی که کلسیم آن کمتر از ۳ میلی اکی والان در لیتر باشد ایجاد افت فشار خون در طول دیالیز را می کند. در بیمارانی که قبل از دیالیز هایپوکلسمی دارند ، تصحیح اسیدوز می تواند منجر به پایین آمدن بیشتر سطح کلسیم یونیزه پلاسما و احتمال تشنج شود . مگر اینکه محلول دیالیز با غلظت بالای کلسیم استفاده گردد. در دیالیز مزمن سطح کلسیم محلول دیالیز باید به طور طبیعی ۲٫۵ تا ۳٫۵ باشد. 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن