اتاق عملمامائیمدیریت پرستاریهوشبری

لیست شایع ترین مخاطرات و ریسک های ایمنی، عفونی و بهداشتی در بیمارستان

در این مطلب سعی شده تا شایع ترین مخاطرات و ریسک های ایمنی، عفونی و بهداشتی در بخش ها و واحد های مختلف بیمارستانها ی عمومی لیست شود. بدیهی است که  مخاطرات و ریسک های موجود در هر بیمارستان بسته به نوع فعالیت و تخصص آن و شرایط موجود کاملا متفاوت بوده و شناسائی و معرفی همه آنها نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسانه دارد. شناسائی و دسترسی به این لیست یکی از مهمترین وظایف مدیران پرستاری و سرپرستاران واحدهای مختلف بیمارستان بوده و آنها را در پیش بینی، کنترل و بهبود شرایط موجود کمک خواهد کرد.

از طرفی ذکر این نکته لازم است که منظور از رایج ترین در واقع  فراوان ترین خطرات موجود در هرقسمت میباشد.

 

“قسمت اول: واحدهای اداری و پشتیبانی “

۱-    بخش اداری:

     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر)

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

٢-   داروخانه:

     تماس با داروهای دست ساز

     تماس با داروهای مخدر

     سوءمصرف داروها

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر)

     داروهای تاریخ مصرف گذشته

     امحاء داروهای فاسد

     آلرژی به لاتکس

     خشونت در محیط کار

۳- نظافت عمومی:

     محیط آلوده

     لوازم و تجهیزات آلوده(نظیر لوازم نظافت – تی ها – جاروها و….)

     اشیاء و لوازم تیز و برنده آلوده( نظیر سرسوزنها – تیغها – خرده های شیشه ای و فلزی و…)

     زباله های آلوده

     مواد شیمیایی

     پاک کننده ها – شوینده ها – ضدعفونی کننده ها

     آلرژی به لاتکس

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     ارگونومیکی (جابجائی دستی بار- ابزار کار و…)

 ۴-    تاسیسات- مهندسی:

     عفونتهای تنفسی( لژیونلا)

     مواد شیمیایی

     آتش سوزی

     خطرات ماشین آلات و تجهیزات

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     تماس با جیوه

     تماس با مواد عایق نظیر آزبست و پشم شیشه

     بخارات جوشکاری

     ابزاردستی

     سروصدا و ارتعاش

     گرما – رطوبت- سرما

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کاردرفضای بسته- پوسچرهای بدنی مختلف نظیر کار در بالای سر و…)

     آلودگی های مختلف محیطی در حین تعمیرو نگهداری سیستم ها

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

۵-    CSR:

     تماس با گاز اتیلن اکساید

     تماس با جیوه

     تماس با گلوتارآلدئید

     تماس باسایر مواد شیمیایی

     لوازم تیز و برنده

     سوختگی

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     ارگونومیکی(کارنشستهو ایستاده- جابجائی دستی بار,و…)

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     آلرژی به لاتکس

 ۶-    رختشویخانه:

     البسه آلوده

     لوازم تیز و برنده

     سوختگی

     مواد شیمیایی

     آلرژی به لاتکس

     سروصدا

     گرما – رطوبت

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار)

     آتش سوزی

٧-آشپزخانه:

     ارگونومیکی(کارایستاده-جابجائی دستی بار,و..)

     تجهیزات و لوازم کار(لوازم تیز و برنده – دستگاههای چرخ و برش گوشت و…)

     مواد شیمیایی

     سوختگی

     عفونتهای منتقله از مواد خام نظیر گوشت

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

 

“قسمت دوم : بخشهای درمانی “

٨-رادیولوژی- سونوگرافی:

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو…)

     تماس با اشعه

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     مواد شیمیائی ( داروهای ظهور و ثبوت)

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     سل

     خطرات اولتراسوند

 

٩- فیزیوتراپی:

     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو….)

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     مواد شیمیایی

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

 

١٠- آزمایشگاه:

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     سل

     مواد شیمیائی نظیر فرمالین- زایلل و ….

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر…)

     آلرژی به لاتکس

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

 

١١- اورژانس:

     خون

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     هرگونه اشیاء و لوازم بالقوه عفونی

     مواد شیمیایی

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     سل

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     بیوتروریسم

 

١٢- بخشهای بستری:

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

     سل

     همه گیری بیماریهایی نظیر آنفولانزاو….

     آلرژی به لاتکس

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     گلوتارآلدئید

     مواد شیمیایی

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     آتش سوزی

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     سروصدا

     تماس با جیوه

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

 

١٣-ICU :

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     عفونتهای بیمارستانی

     سایر بیماریهای عفونی

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     فضای کار( ابعاد- محدودیتها- سایر مشخصات فیزیکی و..)

     آلرژی به لاتکس

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     استرس شغلی

     خشونت در محیط کار

 

١۴- اتاق عمل:

     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت – ایدزو…)

     گازهای بیهوشی

     خطر سیلندرهای محتوی گاز

     آلرژی به لاتکس

     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

     خطر اشعه لیزر

     مواد شیمیایی

     خطرات تجهیزات و دستگاهها

     خطرneedle stick – و سایر لوازم تیز و برنده

     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

     تماس با اشعه( رادیوگرافی)

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن