مقالات پژوهشیويژه

تاثیر گوش بند، ماسک چشم و موسیقی درمانی بر خواب و سطح ملاتونین و کورتیزول بیماران بخش آی سی یو

ترجمه مقاله پژوهشی

تاثیر گوش بند، ماسک چشم و موسیقی درمانی بر خواب و سطح ملاتونین و کورتیزول بیماران بخش آی سی یو

مقدمه:
خواب یک نیاز پایه برای انسان است که برای بهبود و بقای بیماران بدحال مهم می¬باشد. محرومیت از خواب عملکرد ایمنی را مختل کرده و باعث وابستگی بیمار به تهویه مکانیکی و افزایش طول مدت بستری در بخش ICU می شود. همچنین محرومیت از خواب همراه با توهم و افزایش مرگ و میر در بیماران آی سی یو می باشد.
عوامل زیادی مثل سدیشن (آرام سازی)، عوامل محیطی و دستگاه تهویه مکانیکی منجر به اختلال خواب می شوند. همچنین صداهای زیاد و نور چراغ های بخش نیز نقش مهمی در اختلال خواب بیماران دارند. صداهای بلند تر از ۷۰ دسی بل می تواند منجر به انقباض عروقی، افزایش ضربان قلب، هیپرتانسیون و حتی آریتمی قلبی شود. نور زیاد نیز سبب ساپرس کردن هورمون ملاتونین می شود که بر روی خواب و ریتم های بیولوژیک آن تاثیر منفی می گذارد.
در ۲۰ سال اخیر روش های متعددی جهت بهبود خواب بیماران آی سی یو پیشنهاد شده است. استفاده از گوش بند و چشم بند و همچنین موسیقی درمانی از جمله این روش ها می باشد. تا بحال مطالعاتی تاثیر این سه روش با هم را مورد بررسی قرار نداده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر گوش بند و چشم بند و موسیقی درمانی بر خواب و سطوح ملاتونین و کورتیزول در بیماران آی سی یو انجام شده است.

روش مطالعه:
این مطالعه کارآزمایی بالینی در بخش آی سی یو جراحی قلب که شامل ۲۱ تخت بود انجام شده است. معیارهای ورود به مطالعه شامل جراحی قلبی پرایمری و انتخابی، سن ۴۰ سال و بالاتر با عملکرد طبیعی کبد، کلیه و ریه، عدم سابقه دیابت، عدم سابقه اختلالات عصبی و روانی، بیماران با توانایی برقراری ارتباط، بستری به مدت ۴۸ ساعت و بیشتر در آی سی یو، معیار کمای گلاسکو بیشتر از ۱۰ و وضعیت همودینامیک نرمال بود. همچنین بیماران با اختلالات شدید خواب، عوارض شدید بعد جراحی، نارسایی کلیه، دایسکشن آئورت توراسیک، عدم هوشیاری بعد از جراحی، کما، دلیریوم و بیماران تعویض دریچه و احتقانی قلبی که نیاز به سدیشن و ضد درد داشتند از مطالعه خارج شدند.
بیماران به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. بیماران در گروه آزمون ماسک های چشم و گوش بند در طی خواب شبانه به مدت دو روز بعد از جراحی دریافت کردند. همچنین این بیماران به مدت ۳۰ دقیقه موسیقی آرام بخش در کنار مراقبت های روتین دریافت کردند. بیماران در گروه کنترل فقط مراقبت های روتین گرفتند. از بیماران گروه آزمون خواسته شد که گوش بند و ماسک های چشم را از ساعت ۹ شب تا فردا صبح استفاده کنند. موسیقی ترجیحی بیماران نیز از بین آهنگ های ضبط شده از طریق دستگاه MP3 فراهم شد. بیماران آهنگ ها را در ساعات ۸ تا ۹ شب و ۳۰/۷ تا ۳۰/۸ صبح هر روز بعد از جراحی گوش دادند. خواب بیماران از طریق پرسشنامه ریچارد کمپبل خواب در بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت. سطح هورمون های ملاتونین و کورتیزول نیز از طریق آزمایشگاهی و الایزا مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:
۴۵ بیمار وارد مطالعه شد که ۲۰ نفر در گروه آزمون و ۲۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. بعد از مداخله، بیماران دو گروه از لحاظ عمق خواب، بیخوابی، بیدارشدن از خواب و در کل کیفیت کلی خواب تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند به طوریکه کیفیت خواب در بیماران گروه آزمون بهتر بود. دو گروه از لحاظ هورمون های ملاتونین و کورتیزول در قبل از جراحی تفاوت معناداری نداشتند در حالی که در هر دو گروه هورمون ملاتونین در یک و دو روز بعد از جراحی به طور معناداری کمتر از قبل از جراحی بود. سطح هورمون کورتیزول در بعد از جراحی بیشتر از سطح آن در قبل از جراحی بود.

نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد که استفاده از روش های غیردارویی مثل گوش بند، ماسک های چشم و موسیقی درمانی در ارتقای کیفیت خواب بیماران آی سی یو موثر می باشد. لذا استفاده از این روش ها در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جهت بهبود خواب آن ها توصیه می گردد.

منبع:
Hu RF, Jiang XY, Hegadoren KM, Zhang YH. Effects of earplugs and eye masks combined with relaxing music on sleep, melatonin and cortisol levels in ICU patients: a randomized controlled trial. Critical care. 2015 Dec;19(1):115.

ترجمه و ارسال مقاله پژوهشی:
راحله احمدی، کارشناس پرستاری و سرپرستار بخش Post CCU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن