پرستاريمقالات پژوهشیويژه

بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای آسیب قرنیه بیماران بستری در بخش ICU

مقدمه :

بیماران بستری در بخش ICU  به دلیل داشتن وضعیت کما و استفاده از داروهای آرام بخش در معرض آسیب قرنیه چشم می باشند. در بیماران سدیت شده یا کمایی استراحت ماهیچه ی مدور چشمی سبب کاهش انقباض آن می شود که این عامل سبب بسته نشدن کامل پلک ها می شود. علاوه بر این کما و دارو های آرام بخش سبب کاهش رفلکس پلک زدن و تولید اشک می شود. مهمترین عامل آسیب به قرنیه در معرض آسیب بودن چشم می باشد. آسیب های قرنیه را می توان به انواع ترومایی ، سطحی ،عفونی ،مخرب ،کراتوکونوس و متفرقه تقسیم کرد که در ICU  بزرگسالان، فراوانترین آسیب مربوط به نوع ترومایی و عفونی می باشد. شایع ترین علت تروما نیزخراشیدگی قرنیه است.

آسیب های سطحی به التهاب های نقطه ای سطحی اطلاق می شود که به دلیل در معرض آسیب بودن چشم و عدم بسته شدن کامل پلک ها و تولید ناکافی مایع اشکی ایجاد می شود. همچنین شایع ترین ضایعه ی عفونی،  زخمهای قرنیه (کراتیت) می باشد.

هدف از این مطالعه پژوهشی تعیین میزان شیوع آسیب قرنیه و همچنین مشخص کردن ریسک فاکتورهای آن وپیشنهاد متغیرهای مستقل برای ارزیابی آسیب به قرنیه در ICU بزرگسالان می باشد.

روش اجرا:

این مطالعه یک مطالعه ی آینده نگر می باشد و در بیمارستانی در کشور برزیل که دارای ۳۰ تخت   ICU می باشد انجام شده است. اندازه ی نمونه با توجه به شیوع آسیب قرنیه در یک مطالعه ی کوچکتر pilot study که ۵۷٫۱ درصد بود به دست آمده است. میزان نمونه ی در نظر گرفته شده که به صورت سیستماتیک تصادفی گزینش شده است ۲۵۴ مورد بود. معیار ورود نمونه ها نیز به صورت افراد بزرگتر از ۱۸ سال، عدم داشتن آسیب قرنیه هنگام پذیرش، بستری در بیمارستان به مدت بیش از ۲۴ ساعت و رضایت شرکت در مطالعه می باشد.

متغیر وابسته در تعیین شیوع آسیب قرنیه، التهاب نقطه ای و زخم قرنیه بوده است. متغیرهای مستقل (ریسک فاکتورها برای آسیب قرنیه) نیز از مطالعات گرفته شده و شامل : بخش ICU، میزان آلودگی ازجراحی، روشهای جراحی، سن، جنس، نژاد و مدت بستری درICU، مدت بستری تا ایجاد آسیب قرنیه، سیستم نمره دهی مداخلات درمانی(TISS28)، ادم، GCS، معیار رامسای، تراکئوستومی، مدت زمان تهویه ی مکانیکی، مدت زمان تهویه ی غیرتهاجمی، تعداد پلک زدن در دقیقه (کمتر از ۵ در دقیقه)، ترشحات چشم ها، پنومونی، وضعیت تغذیه، میزان بالا بردن سر تخت بیمار و دارو های مورد استفاده و غیره می باشد.

از کرونباخ الفا جهت بررسی روایی داخلی و اعتبار وسیله ی اندازه گیری استفاده شده است. روایی ۰/۹۱ حاکی از اعتبار کافی این دستگاه بوده است. جمع آوری اطلاعات توسط پرستار بخش ویژه و ۵ بار در هفته صورت می گرفت. بعد از ۲۴ ساعت از بستری ، و هر زمانی که علائم بیمار حاکی از عفونت چشم بود از ترشحات چشم های بیمار کشت گرفته می شد. همچنین درتمام تست ها از یک سطح اطمینان ۵ درصد استفاده شده است.

نتایج :

۶۱ درصد نمونه ها مرد و ۲۱٫۷ درصد از آنها بیماران جراحی و ۶۳٫۴ درصد آنها از بخش اورژانس آمده بودند. در این مطالعه ۶۰ بیمار به علت مرگ از مطالعه خارج شدند. متوسط سن آنها نیز ۵۵٫۹ سال بود که ۲۰۰ نفر از بیماران تحت تهویه مکانیکی بودند و ۱۹۹ نفر هم از انواع دیگر تهویه استفاده می کردند. ۴۸ بیمار دارای عفونت بودند که ۲۷ مورد آن در چشم راست بوده است. تعداد ۱۰ بیمار نیز در هر دو چشم عفونت داشتند. متوسط مدت شروع آسیب قرنیه نیز ۸٫۹ روز بود.

از ۲۵۴ بیمار ۱۵۱ آسیب  قرنیه تشخیص داده شد (۵۹٫۴درصد). ۵۵٫۱ درصد این آسیب ها از نوع نقطه ای و ۱۱٫۸ در صد هم از نوع زخم قرنیه بوده است . میزان بهبود التهاب قرنیه که به زخم تبدیل نشده بودند ۱۴٫۳درصد بود. چون ۱۹ نفر از افراد دچار التهاب نقطه ای در مدت بررسی مبتلا به زخم قرنیه شدند جمع شیوع زخم قرنیه و التهاب آن بیشتر از ۵۹٫۴ میشود .

این مطالعه نشان داد که افراد تحت حمایت تهویه ای علاوه بر ونتیلاتور مانند ماکرو نبولایزر ۱٫۹۶ برابر بیشتر از افرادی که از این حمایت برخورددار نیستند، در معرض آسیب قرنیه می باشند .

همچنین در این مطالعه چهار متغیر مستقل، جهت ارزیابی خطر آسیب قرنیه معرفی شده است که شامل مدت بستری ، وجودابزارهای دیگر حمایت تهویه ای ، وجود ادم و تعداد پلک زدن در دقیقه می باشد. همچنین دو متغییر مستقل نیز جهت ارزیابی خطر زخم قرنیه پیشنهاد شده است که شامل   GCS بالاتر از ۷ و میزان در معرض آسیب بودن حلقه ی چشم می باشد.

بحث:

از آنجا که زخم قرنیه می تواند به لکوما (لکه ی سفید ی روی چشم) تبدیل شود، پیشگیری از آن  در مرحله ی التهاب لازم می باشد. مرحله ی التهاب را می توان بدون دارو برطرف کرد، بنابراین پرستار باید مراقبت هایی را جهت تشخیص زود هنگام و مداخلات لازم فراهم کند. طبق این مطالعه متوسط شروع آسیب قرنیه ۸٫۹ روز است. بنابراین ارزیابی لازم در بعد از این مدت بستری مورد نیاز و ضروری می باشد. درنهایت این مطالعه نشان داد که مراقبت پرستاری از چشم بیمار باید از مراقبتهای اصلی پرستاری به حساب آید.

پژوهشگران محترم، در صورت نیاز به دریافت اصل مقاله با ما تماس بگیرید.

ترجمه و ارائه مقاله: راحله احمدی (کارشناس پرستاری – بخش ICU- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان)

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن