اتاق عملداخلیمامائیهوشبریويژه

ایزولاسیون و انواع آن

امروزه بر همه پرستاران و متصدیان مراقبتهای بالینی روشن است که همواره احتمال حضور بیمارانی با بیماریهای واگیردار در بیمارستان وجود دارد که درصورت عدم مدیریت صحیح امکان ابتلا سایر بیماران و حتی پرسنل نیز وجود دارد. بنابر این برای حفظ ایمنی بیمار وپرسنل درهنگام حضور بیماران با بیماریهای واگیردار باید ایزولاسیون مناسب صورت گیرد. ایزولاسیون به معنای جداسازی بیمار میباشد که مشتمل بر دو قسمت احتیاطات استاندارد و احتیاطات براساس راه انتقال بیماری است.

انواع ایزولاسیون براساس راه انتقال بیماری:

ایزولاسیون  هوایی (Airborne Isolation)

احتیاطات هوایی (تنفسی) برای بیمارانی استفاده می شود که مشکوک به عفونت هایی هستند که از طریق قطرات هوایی منتقل می شوند. این به آن معنی است که باکتری یا ویروس عامل بیماری بسیار کوچک هستند و از طریق ذرات معلق با جریان هوا تا مسافت های زیادی منتقل شوند.

نمونه ای از بیماری هایی که نیاز به ایزولاسیون تماسی دارند شامل:

TB (سل) ، آبله مرغان ، زونا، سرخک هستند.

شرایط ایزولاسیون:

–  احتیاطات استاندارد رعایت شود.

–  قرار گرفتن بیمار در یک اتاق ایزوله با فشار منفی نسبت به فضای سالن که در هر ساعت ۶مرتبه تعویض هوا انجام شود. در صورت وجود پنجره به فضای باز و عدم وجود فیلتر مناسب پنجره ها باز شود.

–  کارکنانی که در ارتباط با بیمار هستند باید ماسک تنفسی (N95) بپوشند.

–  ملاقت کنندگان بیمار TB باید ماسک جراحی بپوشند.

–  افرادی که سابقه ابتلا به آبله مرغان و سرخک دارند و به طور طبیعی ایمنی کسب کرده اند نیازی به پوشیدن ماسک در هنگام ورود به اتاق ورود به اتاق بیماران مبتلا به آبله مرغان و سرخک ندارند.

–   جابجایی بیماران به مواقع ضروری و با ماسک جراحی محدود شود. در چنین مواقعی به مناطق ورود بیمار در خصوص ایزولاسیون اطلاع رسانی شود.

–  پس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی شده و اتاق مربوطه اشعه گذاری شود.

ایزولاسیون معکوس (Protective Isolation)

·  ایزولاسیون معکوس برای محافظت از بیماران با سیستم ایمنی ضعیف در مقابل عفونت ها طراحی شده است.

· نمونه ای از بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون تماسی دارند شامل:

·  بیماران سرطانی، پیوند مغز استخوان و سایر پیوندها باید به کار گرفته شود.

شرایط ایزولاسیون:

–  احتیاطات استاندارد رعایت شود.

–  بیمار در یک اتاق مجزا با فشار هوای مثبت نسبت به هوای بیرون قرار گیرد

–  قبل از ورود به اتاق بیمار و مراقبت مستقیم از بیمار دست ها باید با مایع صابون شسته و با یک محلول ضدعفونی کننده، ضدعفونی شود.

–  تنها پرسنل مسئول مراقبت از این بیماران حق ورود به اتاق را داشته و محدودیت ملاقات در مورد این بیماران رعایت شود.

–  پرسنل بیمار به هیچ وجه جهت مراقبت از این بیماران بکار گرفته نشوند.

–  قرار دادن گل طبیعی در اتاق این بیماران ممنوع می باشد.

–  خوردن میوجات و سبزیجات تازه برای این بیماران ممنوع می باشد.

–      بیمار تنها جهت مواقع ضروری می تواند با پوشیدن ماسک جراحی اتاق خود را ترک نماید

–      پس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی شده و اتاق مربوطه اشعه گزاری شود.

ایزولاسیون قطره ای (Droplet Isolation)

–      این نوع ایزولاسیون جهت بیماری هایی که از طریق قطرات انتشار می یابند استفاده می گردد. انتقال از طریق قطرات زمانی اتفاق می افتد که افراد سرفه یا عطسه می کنند و به این ترتیب قطرات وارد هوا می شوند و چون این قطرات سنگین هستند،خیلی سریع روی سطوح می نشینند و تا حدود یک مترامکان جابجایی دارند.

–      نمونه ای از بیماریهایی که نیاز به ایزولاسیون قطراتی دارند شامل:

–      منن‍ژیت مننگوکوکی، RSV ، پرتوزیس

شرایط ایزولاسیون:

–  احتیاطات استاندارد رعایت شود.

–  بیمار را در اتاق ایزوله قرار دهید.

–  به تهویه‌ی خاص در مورد این بیمارا ن نیاز نیست.

–  کارکنان و ملاقات کنندگان بایستی جهت ورود به اتاق ماسک جراحی بپوشند.

–  جابجایی بیماران به مواقع ضروری و همراه با ماسک جراحی محدود شود. در چنین مواقعی به مناطق ورود بیمار در خصوص ایزولاسیون اطلاع رسانی شود.

–  پس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی شده و اتاق مربوطه اشعه گذاری شود.

ایزولاسیون تماسی (Contact Isolation)

احتیاطات تماسی برای بیماری هایی در نظر گرفته می شود که از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم منتقل می شوند. این بدان معناست که باکتری یا ویروس عامل این بیماری ها می توانند از طریق تماس مستقیم با موضع عفونی و یا مایعات بدن و تماس با تجهیزاتی که توسط مواد عفونی، آلوده شده اند منتقل شوند.

نمونه ای از عفونت هایی که نیاز به ایزولاسیون تماسی دارند شامل:

عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم به چند آنتی بیوتیک مانند: استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)، انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE)، RSU (که نیاز به ایزولاسیون قطره ای نیز دارند) و انتروکولیت کلستریدیوم

شرایط ایزولاسیون:

–  احتیاطات استاندارد رعایت شود.

–  بیمار را در اتاق ایزوله قرار دهید.

–  به تهویه‌ی خاص در مورد این بیمارا ن نیاز نیست.

–  زمان ورود به اتاق بیمار پوشیدن گان و دستکش الزامیست. گان و دستکش را قبل از ترک اتاق بیمار درآورده و دستها را بشویید.

–  تا جایی که ممکن است از بکار بردن وسایل مشترک بین بیماران اجتناب کنید. اگر استفاده از وسایل مشترک اجتناب ناپذیر است ، این کار پس از تمییز نمودن و ضدعفونی کامل وسیله مورد نظر انجام گیرد.

–  پس از ترخیص بیمار، اتاق و کلیه وسایل آن تمیز و ضدعفونی شده و اتاق مربوطه اشعه گذاری شود.

دسته بندی بیماری های عفونی بر اساس روش ایزولاسیون

جداسازی تماسی

جداسازی قطره ای

جداسازی هوایی

*اسهال در بیماران عفونی با سطح بهداشتی پایین و بی اختیاری

*آبله مرغان با راش های وسیع

*عفونت های تنفسی در نوزادان و کودکان نوپا

*دکوبیتوس اولسر

*کنژکتیویت حاد ویروسی

*دیفتری

*هپاتیت A,E برای بیماران با سطح بهداشتی پایین و بی اختیاری

*سل مقاوم به درمان

*سارس

*آبله

*رینو ویروس

*تب ویروسی خونریزی دهنده

*سرخجه مادرزادی

– * منن‍ژیت

*سیاه سرفه

*پنومونی آدنوویروس

*دیفتری

*آنفولانزا

*عفونت های مننگوکوک

*اوریون

*پنومونی مایکو پلاسما

*سرخجه

*سارس

*تب ویروسی خونریزی دهنده

*رینو ویروس

*آبله مرغان با راش های وسیع

*راش های ماکوپاپولار با سرفه، آبریزش بینی و تب

*سرخک

*سل

*سارس

*زونا

منبع:کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی

برچسب ها
نمایش بیشتر

‫4 نظرها

    1. اصول احتیاطات استانداردشامل: ۱) شستن دست ها ۲) دستکش ۳) ماسک، محافظ چشم، محافظ صورت ۴) گان ۵) تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار ۶) ملحفه ۷) سلامت شغلی و پاتوژن های منتقله از راه خون ۸) محل استقرار و مراقبت از بیمار

    1. تفاوت قرنطینه با ایزوله
      ایزوله (جداسازی بیمار) به معنای جداسازی مبتلایان قطعی به یک بیماری‌ عفونی از دیگر افراد است. اما قرنطینه به معنی محدودکردن رفت‌وآمد افرادی است که در معرض یا در تماس با مبتلایان بوده‌اند. افراد درون یک قرنطینه ممکن است سالم باشند یا خود ندانند که آلوده شده‌اند یا اینکه نشانه‌های نداشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن