خبر پرستاریمدیریت پرستاری

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

سایت پرستاران توانمند ایران حامی مراکز مشاوره پرستاری

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و اطلاع پرستاران متقاضی از آن نخستین مرحله از مراحل تاسیس و راه اندازی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل است.

بدنبال انتشار خبری در سایت “پرستاران توانمند ایران” تحت عنوان “دعوت از پرستاران برای تاسیس مراکز مشاوره پرستاری و خدمات پرستاری در منزل” سوالات زیادی از متقاضیان تاسیس و راه اندازی این مراکز دریافت شد که بهتر دیدیم ابتدا در این نوشتار شما را با آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل آشنا سازیم:

 

متن کامل آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل:

به استناد مواد ۱ و۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی آن و بندهای ۱۱ ، ۱۲ و ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی آن، “آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل” به شرح ذیل تدوین و مصوب می­گردد:

ماده ۱- تعاریف :

الف- وزارت:

منظور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

ب- مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای  پرستاری در منزل:

به موسسه ای اتلاق می شود که طبق این آیین نامه جهت تامین  مراقبتهای  پرستاری در سطوح مختلف نظام سلامت و بر اساس نیاز مددجویان  مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از اخذ مجوز ، توسط افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و با صلاحیت دائر می گردد. و از این پس در این آئین نامه به عنوان مرکز به آن اشاره می شود.

 

ج – پرستاری( بر اساس تعریف شورای بین المللی پرستاری) :

پرستاری ارائه مراقبت به صورت مستقل یا با همکاری سایر اعضاء تیم بهداشتی، درمانی به افراد سالم، بیمار و ناتوان در تمام سنین، خانواده­ها، گروه­ها، و جوامع و در تمام محیط­ها و مکان­هاست.  فعالیتهای پرستاری شامل ارتقاء سطح سلامت، پیشگیری از بیماری­ها و مراقبت از افراد سالم،بیمار، ناتوان و بیماران در حال احتضار است.  ارائه مشاوره و آموزش به مددجویان، غربالگری، انجام تحقیقات مرتبط و مشارکت در شکل­دهی و اداره نظام­های ارائه مراقبت­ های بهداشتی از وظایف مهم پرستاران است.

 

د- پرستاری جامعه نگر:

پرستاری جامعه نگر شامل ارائه مجموعه ای از خدمات مراقبتی از پیشگیری تا توانبخشی و از مراقبت‌های اولیه تا خدمات پرستاری تخصصی و ویژه که قابل ارایه در منزل و جامعه هستند، می باشد . این خدمات به صورت های موردی، شیفتی، ساعتی و یا … در محل اقامت مددجویان/ بیماران طبق شرح وظایف رده‌های مختلف پرستاری ارایه می‌شود.

 

ه- پرستار:

پرستار به فردی اطلاق می شود که دوره آموزش پرستاری (کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد یا دکترا) را طبق ضوابط شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در یکی از دانشکده های مصوب شورای گسترش دانشگاهها و یا دانشکده های معتبر خارجی طی نموده و مدرک تحصیلی او به تائید اداره کل فارغ التحصیلان وزارت رسیده باشد.

 

و- بهیار / کمک پرستار:

به فردی اطلاق می شود که بر اساس مقررات وزارت، آموزشهای لازم را در مراکز غیر دانشگاهی مورد تایید گذرانده و گواهینامه مربوطه را اخذ نماید.

تبصره: گروه پرستاری شامل پرستار، بهیار/کمک پرستار، کاردان ها و کارشناس/ کاردان اطاق عمل و هوشبری و فوریت های پزشکی می باشد.

 

ز- پروانه صلاحیت حرفه ای:

گواهینامه ای است که از سوی وزارت به هر پرستار پس از اطمینان از احراز شایستگی های لازم مبتنی بر استانداردهای حرفه ای تعلق می گیرد.

 

ح- موافقت اصولی:

موافقت اولیه کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه جهت تاسیس مرکز است که بر اساس مدارک مستند ارائه شده توسط متقاضی تاسیس مرکز صادر می شود و به متقاضی اجازه ادامه روند کار تا بهره برداری از مرکز را می دهد. این موافقتنامه مجوزی برای فعالیت مرکز نمی باشد و غیر قابل واگذاری به غیر است. اعتبار آن جهت تاسیس مرکز از تاریخ صدور به مدت مندرج در این آیین نامه می باشد و در صورت عدم استفاده در این مدت لازم است تقاضای جدید ارائه شود. فرم موافقت اصولی توسط وزارت ابلاغ می گردد.

ط- پروانه بهره برداری( پروانه تاسیس):

پروانه ای است که پس از طی تمامی مراحل لازم، ارزیابی و تایید محل، فضای فیزیکی، ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و … بر اساس این آیین نامه و استانداردها و دستورالعمل های مربوطه توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه صادر می شود. این پروانه غیر قابل واگذاری به غیر است و مدت اعتبار آن ۵ سال خواهد بود.

 

ماده ۲هدف:

هدف کلی از تاسیس این مراکز تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت مددجویان/ بیماران بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارایه مراقبت های پرستاری مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه های مراقبتی- مشاوره ای، آموزشی، درمانی، توانبخشی و تامین نیروی انسانی کارآمد با تاکید بر افزایش سلامتی و کاهش تأثیر ناتوانی به ویژه در بیماری‌های مزمن(صعب العلاج، سرطانی ها،بیماری های خاص و …) و سالمندان با توجه به اهداف ویژه ذیل می باشد:

 

۱- ۲  ارایه مراقبت های پرستاری در سطوح اولیه، عمومی و تخصصی با عنایت به نیاز مردم در سطح جامعه و منازل

۲-۲  نیل به پوشش همگانی و عادلانه خدمات و مراقبت های نظام سلامت با رویکرد مراقبت های پرستاری تسهیل شده و در دسترس.

۳-۲ کاهش هزینه‌های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مردم ( فرد، خانواده و جامعه)

۴-۲ افزایش بهره‌وری مراکز بهداشتی و درمانی

۵-۲ آموزش و توسعه خدمات خود مراقبتی و فراهم نمودن زمینه مشارکت و توانمندسازی خانواده و افراد در ارایه خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی و آموزشی

۶-۲پاسخگویی مناسب به تقاضای مردم در خصوص مراقبت‌های پرستاری در منزل

۷-۲ تداوم و پیگیری مراقبت‌های پرستاری مددجویان بعد از ترخیص از بیمارستان با هماهنگی پزشک معالج/ بیمارستان محل بستری

۸-۲ مشارکت بخش غیر دولتی در نظام ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاری

۹-۲ تامین مراقبت و خدمات پرستاری مورد نیاز آحاد مختلف جامعه در سطوح سه گانه نظام سلامت

۱۰-۲ ارتقاء کیفیت و امنیت ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاری به گیرندگان خدمت

۱۱-۲ افزایش بهره وری بیمارستانها و کاهش بار بستری بیمارستانها و به ویژه جلوگیری از بستری شدنهای مجدد.

۱۲-۲ ایجاد آرامش روانی در خانواده ها، مددجویان و بیماران و کاهش هزینه خانوارها به ویژه در صورت داشتن بیمار مزمن، خاص، صعب العلاج، سرطانی یا سالمند.

۱۳-۲ نظارت، کنترل و پیشگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در منازل مردم به بهانه ارائه مراقبت های پرستاری

۱۴-۲ استفاده بهینه از استعداد نیروهای کارآمد، متخصص و با تجربه در جهت رفع مشکلات موجود در بیمارستانها و جامعه

 

ماده ۳- وظایف و اختیارات مرکز :

مرکز در جهت رسیدن به اهداف فوق وظایف و اختیارات زیر را دارد:

۱ -۳ آموزش خود مراقبتی در زمینه مراقبت های پرستاری، به فرد، خانواده و مددجو.

۲-۳ ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی حضوری، غیر حضوری( تله نرسینگ) به مددجو/ بیمار

۳-۳ بازدید منزل و ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی ، مراقبتی- درمانی لازم در تمام مراحل (قبل از پذیرش بیماران و بعد از ترخیص از بیمارستان) با هماهنگی پزشک معالج

۴-۳ رایزنی و عقد قرارداد با مراکز درمانی و بیمارستانی برای تحت پوشش قرار دادن بیمارانی که نیاز به تداوم مراقبت بعد از ترخیص دارند.

۵-۳ انجام روشهای مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده های مختلف.

۶-۳ شناسائی مددجویان جامعه و ارجاع به موقع به مراکز بهداشتی درمانی و توانبخشی در زمان بازدید و پیگیری موارد مشخص.

۷-۳ آموزش ارائه خدمات مراقبتی به منظور بازتوانی و نوتوانی مددجویان (کودکان معلول – معلولین جسمی و روانی ، سالمندان و بیماران مزمن) با هماهنگی پزشک معالج

۸-۳ ارائه مراقبت های پرستاری در قالب ایجاد و تداوم مراکز مراقبت تسکینی برای بیماران صعب العلاج

۹-۳ ارائه خدمات مشاوره ای و مراقبتی به مراکز و موسسات مانند مدارس ،کارخانجات، ادارات و …

۱۰-۳ همکاری با مراکز و موسسات بهداشتی و درمانی جهت افزایش بهره وری این مراکز و تامین بخشی از مراقبتها به بیماران در قالب خرید خدمات در محل مراکز درمانی به صورت شیفتی یا پاره وقت..

۱۱-۳ برقراری ارتباط با مراکز بهداشتی، درمانی و داروخانه ها به منظور ایجاد شبکه های تسهیل شده در خدمت رسانی به بیماران

 

ماده ۴- ارکان و شرایط متقاضیان تاسیس و کارکنان مرکز:

الف- شرایط عمومی:

 • داشتن تابعیت ایرانی
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی کشور
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مؤثرکیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
 • ارائه گواهی انجام دوره یا معافیت از طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت از اداره وظیفه عمومی
 • ارائه پروانه صلاحیت حرفه ای معتبر ( گروههای پروانه دار)

 

ب) شرایط اختصاصی:

۱- موسس مرکز(شخص حقیقی)/ رئیس مرکز/ مسئول فنی:

–  دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری با حداقل ۵ سال سابقه کار بالینی

– دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری با دو سال سابقه کار بالینی

۲- موسس مرکز(شخص حقوقی):  اشخاص حقوقی شامل شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و یا سایر شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت و شناسنامه ملی می باشند که لازم است حداقل دو سوم اعضای موسس از پرستاران دارای شرایط مذکور باشند.

تبصره- گذراندن طرح جزء سوابق کاری محسوب می شود.

۳- کارکنان

الف- کارکنان فنی شامل پرستاران با تخصص های مختلف بهیار/کمک پرستار متناسب با نوع خدمات قابل ارائه.

ب- کارکنان پشتیبانی: متناسب با حجم کار

تبصره: تمامی کارکنان مرکز و افراد متقاضی همکاری با مرکز باید علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و سابقه کار مرتبط، از شرایط عمومی مندرج در این ماده نیز برخوردار باشند.

۴- پزشک همکار:

کلیه مراکز موظف به معرفی حداقل یک پزشک عمومی به عنوان همکار میباشند که در تمام ساعات فعالیت مرکز در دسترس باشند برای مراکز با حیطه کار تخصصی معرفی یک پزشک متخصص در رشته مربوطه الزامی است.

 

ماده ۵- رئیس مرکز و مسئولیتهای آن:

رئیس مرکز پرستاری است که توسط موسس، ریاست مرکز را بر اساس ضوابط و شرح وظایف تعیین شده عهده دار می شود و پاسخگوی تمامی امور جاری مرکز و شکایات است.

تبصره- موسس مرکز در صورت واجد شرایط بودن می تواند رئیس مرکز نیز باشد.

شرح وظایف رئیس مرکز شامل موارد زیر است:

 • برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیتها براساس اهداف تعیین شده.
 • همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، درمانی در مواردی چون نیاز به کاهش بار بیمارستانها، تامین نیروی موقت ، تامین نیروی تخصصی و ..
 • همکاری با مرکز بهداشت شهرستان در مواقع مورد نیاز مانند ارائه خدمات بهداشتی برای مدارس، کارخانجات و اماکن عمومی
 • استخدام و معرفی کارکنان گروه پرستاری به متقاضیان دریافت خدمات متناسب با وظایف مرکز.
 • نظارت بر چگونگی انجام فعالیت‌های مرکز و ارائه گزارشات سالانه به اداره نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه.
 • برنامه‌ریزی به منظور شرکت کارکنان گروه پرستاری در برنامه‌های آموزشی مدون ابلاغی از سوی وزارت بهداشت
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌ها و خدمات ارایه شده و الزام کارکنان تخصصی و فنی به داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای.
 • استفاده از افراد واجد شرایط و صلاحیت در ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری.
 • جمع‌آوری اطلاعات از نوع خدمات ارائه شده، نام و مشخصات بیماران و مبالغ قراردادها.
 • همکاری در انجام پژوهش‌های کاربردی با محققین و پژوهشگران.
 • اجرای بخشنامه‌های صادره از مراجع ذیصلاح در رابطه با وظایف مرکز.
 • رسیدگی به شکایات بیماران، خانواده و مراجع ذیصلاح و پاسخگویی به آنها.
 • همکاری با سیستم‌های نظارتی ذیصلاح اعم از دانشگاه، مراجع انتظامی و قضایی.
 • ارائه گزارش های درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت یا دانشگاه های علوم پزشکی شامل اداره نظارت بر درمان و مدیریت پرستاری.
 • بررسی اصل مدارک تحصیلی کارکنان در بدو استخدام و اخذ گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد از متقاضیان کار.
 • ایجاد تمهیدات لازم جهت نگهداری پرونده پرسنل در مرکز و نیز نگهداری پرونده بیماران طرف قرارداد در مرکز طبق ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد.
 • ایجاد تدابیر لازم جهت برخورداری کارکنان مرکز از امتیاز بیمه مسئولیت حرفه ای.
 • انجام رضایت سنجی از مشتریان بر اساس فرمت های تعیین شده و ارائه آنها به مراجع نظارتی در صورت درخواست.
 • ایجاد تمهیدات لازم به منظور تهیه کارت شناسایی معتبر یا شماره سریال مشخص با ذکر نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی کارکنان اعزامی به محل ارائه مراقبتها با ذکر مدرک تحصیلی به همراه امضاء و مهر مدیر مرکز.

ماده ۶مسئول فنی و مسئولیتهای آن:

پرستارانی هستند که توسط موسس معرفی می گردند و در نوبت کاری های موظف، مسئول رسیدگی،نظارت و پاسخگویی به نیازها و مشکلات بیماران/مددجویان تحت پوشش و کارکنان فنی مرکز می باشند. شرح وظایف مسئول فنی شامل موارد زیر است:

۱- حضور مستمر و فعال در مرکز در ساعتها و نوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیت های مربوطه

تبصره ۱: مسئول فنی می بایست در صورت عدم حضور به مدت کمتر از سه ماه یک نفر جانشین را با تایید رییس مرکز بطور موقت انتخاب و کتباً به اداره نظارت بر درمان دانشگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره ۲: در صورتیکه عدم حضور مسئول فنی بیش از سه ماه بطول انجامد طبق ضوابط کمیسیون ماده ۲۰ با وی برخورد خواهد شد.

۲- نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط کادر پرستاری و سایر کارکنان مرکز به مددجویان/بیماران و ابلاغ تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات مرکز

۳- بررسی و تائید صلاحیت کارکنان فنی مرکز براساس مفاد این آئین نامه و ضوابط قانونی مربوطه

۴- تهیه و تنظیم برنامه کاری ارائه مراقبتها و خدمات پرستاری مورد نیاز بیماران/مددجویان طرف قرارداد مرکز در ساعات و ایام تعیین شده و نظارت بر حسن انجام آن

۵- نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان بر اساس استانداردها و پروتکل های مصوب و رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به آنان

۶- نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده­های مراقبتی بیماران /مددجویان طرف قرارداد با مرکز و بررسی شرح حال و دستورهای مراقبتی مندرج در آن و نیز مستندات مالی مربوطه و تذکر به کارکنان در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

۷- نظارت بر حسن اجرای استانداردها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مصوب و مرتبط وزارت بهداشت و رعایت موازین علمی، فنی، اسلامی و اخلاقی توسط ارائه دهندگان خدمات

۸- تامین و معرفی پرستاران و سایر حرف گروه پزشکی با توجه به نیاز متقاضیان دریافت خدمات متناسب با وظایف مرکز

۹- ارائه گزارش های درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت یا دانشگاه مربوطه

۱۰- بررسی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای، اخلاقی و روانی کارکنان فنی در دوران همکاری با مرکز و تشکیل پرونده پرسنلی

 

ماده ۷- وظایف کارکنان پرستاری طبق شرح وظایف رده‌های مختلف پرستاری مصوب وزارت می‌باشد .

تبصره ۱: مرکز موظف است برای هرکدام از کارکنان پرونده پرسنلی شامل مدارک هویتی و تحصیلی را تهیه و در محل مرکز نگهداری نماید .

تبصره ۲:کلیه کارکنان مشمول قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ می بایست مدارک مربوط به گذراندن دوره ها را طبق ضوابط اداره کل آموزش مداوم ارائه نمایند.

 

ماده ۸– تعرفه خدمات:

تعرفه و حق العمل خدمات مرکز طبق دستورالعملها و تعرفه هایی است که هر سال توسط وزارت و شورایعالی بیمه ابلاغ می گردد. تخلف از تعرفه، مشمول قوانین جاری وزارت می شود. تا ابلاغ تعرفه جدید، تعرفه های جاری ملاک عمل است.

 

ماده ۹– روش پذیزش بیمار/مددجو:

۱- ارجاع از مراکز بستری و موسسات بهداشتی درمانی (دولتی و خصوصی).

۲- ارجاع از مطب پزشکان.

۳- مراجعه مستقیم مددجو یا وابستگان وی همراه دستور پزشک معالج.

 

ماده ۱۰ : مرکز موظف است در مورد درخواست بیمار یا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاری در منزل، قراردادی را که حیطه عملیات مراقبتی و تعرفه و بهای خدمات را مشخص می نماید تنظیم و به امضاء طرفین برساند. این قرارداد باید شامل نام و مشخصات بیمار، آدرس محل زندگی، نوع بیماری، برنامه مراقبتی، هزینه ها و نحوه پرداخت و رضایت آگاهانه باشد. پیش نویس قرارداد توسط معاونت پرستاری تهیه و ابلاغ می شود.‏

ماده ۱۱- ارائه هر گونه خدمات در منزل منوط به تشکیل پرونده، ترجیحاً ثبت مشخصات فرد در کامپیوتر به صورت الکترونیک بوده که در آن محتوای خدمت، رضایت آگاهانه مددجو یا بستگان ایشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت، قید شده باشد و در قالب فرم هایی که از سوی معاونت پرستاری تهیه و ابلاغ میشود‏، منعقد می گردد.

تبصره :در صورت فراهم شدن امکانات سامانه یکپارچه ثبت خدمات پرستاری در منزل کلیه مراکز موظف به ثبت اطلاعات به صورت الکترونیک در سامانه می باشند.

 

ماده ۱۲ – صدور مجوز:

به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت موضوع این آئین نامه فقط پروانه تاسیس( بهره برداری) یک مرکز اعطا می گردد. این پروانه از طریق کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی هر دانشگاه بر اساس روال قانونی موجود جهت فعالیت مرکز صادر خواهد شد و حضور مدیر/رئیس اداره پرستاری دانشگاه با حق رای در جلسات مربوط به این مراکز الزامی است.

تبصره: استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز بر اساس شاخص جمعیت، شرایط جغرافیایی و بار بیماریهای منطقه بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط معاونت پرستاری وزارت ابلاغ می گردد.

 

ماده ۱۳ – شرایط مکان مرکز:

مرکز دارای شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام خدمات مورد نیاز مددجویان و بیماران مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت پرستاری متعاقباً تهیه و ابلاغ می گردد.

تبصره۱: محل ساختمان مرکز و تجهیزات موجود در آن باید قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداری توسط کارشناسان ذیربط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد.

تبصره ۲: پروانه تاسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح صادر خواهد شد. مدت اعتبار آن ۵ سال و غیر قابل واگذاری به غیر است و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط و سایر دستورالعمل های صادره خواهد بود.

تبصره۳: به هر شخص حقیقی /حقوقی بیش از یک پروانه بهره برداری (تاسیس) مرکز داده نمی شود.

 

ماده ۱۴ – مرکز پس از دریافت  مجوز می بایست حداکثر ظرف یکماه قرار داد همکاری و پشتیبانی با یک بیمارستان را ارائه نماید.

ماده ۱۵ – پزشکان ،پرستاران ، پیراپزشکان و سایر حرف وابسته به گروه پزشکی می توانند طبق قوانین و دستورالعمل های جاری با مرکز قرارداد مشاوره و ارائه خدمات منعقد نمایند.

 

ماده ۱۶ : نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات ارائه شده توسط این مرکز در سراسر کشور به عهده اداره نظارت بر درمان دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و با مشارکت مدیریت/اداره پرستاری دانشگاه خواهد بود.

 

ماده ۱۷ : پس از کسب موافقت اصولی، حداکثر ظرف مدت یکسال مهلت مندرج در قرارداد تاسیس منعقده بین دانشگاه مربوطه و متقاضیان باید مرکز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بکار مراتب را برای بازدید و تائید نهایی به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه کتبا” اعلام نماید و در صورت عدم آمادگی بنا به دلایلی ، براساس ضوابط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه عمل خواهد گردید .

 

ماده ۱۸ : تغییرات نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طیق ضوابط و مقررات جاری باشد.

 

ماده ۱۹ : در صورتیکه مؤسس یا (مؤسسین) به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشته باشند مراتب با ذکر دلیل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مربوطه گزارش نمایند.

 

ماده ۲۰ : در ارائه خدمات پرستاری به بیماران و مددجویان رعایت قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و آیین نامه اجرایی آن برای مرکز الزامی است.

 

ماده ۲۱ : درصورتی که مؤسس یا مؤسسین مرکز از ضوابط ، مقررات و وظایف موضوع این آئین نامه تخطی نمایند طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.

 

ماده ۲۲:  شرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراکز پیوست ۱ آئین نامه می باشد.

ماده ۲۳: به منظور پیگیری تداوم مراقبت و هماهنگی های لازم، واحد مراقبت در منزل Home Care unit)) در هر بیمارستان ایجاد خواهد شد که دستورالعمل آن یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت پرستاری و با همکاری معاونت درمان ابلاغ می شود.

ماده ۲۴: مرکز در صورت احراز شرایط ذیل به عنوان مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای تخصصی پرستاری در زمینه خاص شناخته می شوند.

۱-۲۴ مدیر فنی و حداقل دونفر از پرستاران شاغل در آن مرکز دوره های کوتاه مدت حرفه ای مربوطه را بر اساس استانداردهای مرکز آموزش مداوم وزارت گذرانده باشند.

۲-۲۴ تخصص مربوطه در حیطه اختیارات و شرح وظایف پرستاری باشد.

تبصره ۱:پرستاران دارای هرگونه تخصصی حداکثر در سه مرکز می توانند به عنوان همکار مشغول ارائه خدمات باشند.

تبصره ۲- معاونت پرستاری وزارت مسئول تائید تخصص مرکز می باشد که می تواند این مسئولیت را به دانشگاههای علوم پزشکی تفویض نماید.

تبصره ۳- مرکز در صورت اخذ مجوز می تواند از عنوان تخصصی در تابلو، تبلیغات و مکاتبات استفاده نماید.

ماده ۲۵: راه اندازی سامانه مدیریت رضایت مراکز تخصصی (ASM) و ایجاد بانک اطلاعاتی از مراکز مصوب و نیز راه اندازی سیستم مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتریان (CSM) با هدف ثبت شکایات (ویژه دریافت کنندگان خدمت)،مشکلات ونقاط قوت وضعف مراکز توسط معاونت پرستاری راه‏اندازی می‏شود و کلیه مراکز مؤظف هستند اطلاعات اعلام‏شده توسط معاونت مزبور را در سامانه وارد نمایند.

ماده ۲۶: به منظور نظارت مؤثر و کارآمد، پایش کیفیت خدمات و مراقبتهای پرستاری، مراکز بر اساس استانداردهای نظارت و اعتباربخشی، هر ساله بررسی و درجه بندی می شوند که دستورالعمل آن یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت پرستاری و با همکاری معاونت درمان ابلاغ می شود.

ماده ۲۷: این آیین نامه جایگزین آیین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۸ وزارت موضوع ابلاغیه شماره ۶۶۴۸ مورخه ۳۰/۶/۱۳۷۸ می باشد. بدیهی است تمدید پروانه جدید با شرایط مندرج در این آیین نامه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره- مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری که دارای پروانه بهره برداری صادر شده قبلی می باشند می بایست ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، جهت تطبیق شرایط خود با این آیین‏ نامه و اخذ پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین نامه اقدام نمایند. وزارت نیز زمینه صدور پروانه جدید را طی پروسه ای ۶ ماهه ایجاد می نماید.

این آئین نامه در ۲۷ ماده و ۱۷ تبصره و یک ضمیمه پیوستی و به پیشنهاد معاونت پرستاری، تدوین و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

  دکتر سید حسن هاشمی

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫3 نظرها

 1. باسلام،سئوالی دارم اگرامکان داردپاسخ بفرمائید.
  آیامراکزمشاوره وارائه خدمات پرستاری درخصوص مددکاری به مددجویانی که دچار بیماری اعتیاد(اعم ازمخدرومحرک)هستندنیز،طبق آئین نامه،مجازبه ارائه خدمات درمرکز ومنزل هستند؟واگرمیتوانندایاداروهای نگهدارنده دراختیارشان (ازطرف وزارت) قرارمیگیرد؟
  پاینده وبرقرارباشید.سپاسگزارم

  1. سلام در این آئین نامه ارائه خدمات تخصصی در زمینه اعتیاد به مددجویان پیش بینی نشده و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری و کلینیک های ترک اعتیاد مسئول ارائه این خدمات هستند

 2. سلام، بهیار به فردی اطلاق می شود که دارای دیپلم بهیاری از آموزش و پرورش است. و جایگاه خاص خود را دارند. همان پرستار فقط با مدرک تحصیلی دیپلم. تفاوت دارند با کمک بهیار و کمک پرستار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن