اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
خانه » پرستاري » نکاتی در مورد طراحی دفترپرستاری در نقشه بیمارستان

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
نکاتی در مورد طراحی دفترپرستاری در نقشه بیمارستان

نکاتی در مورد طراحی دفترپرستاری در نقشه بیمارستان

کلیات :

بیمارستان ، مرکزی برای درمان بیماران است و بیمار بدون طبابت یک پزشک مجرب ، به نتیجهء درمانی مطلوب دست نخواهد یافت ولیکن باتوجه به حضور مقطعی و محدود هر پزشک بر بالین بیمار تحت سرویس خود و لزوم ادامه درمان توسط پرستاران بیمارستان ، در حقیقت میتوان گفت پزشکان میهمانان ذی نفوذ بیمارستانند و جامعهء پرستاری هر بیمارستان ، بیشترین حجم عملیات درمانی را در این رابطه بعهده دارند.

از نگاهی دیگر پرستاران بعنوان مراقبان و همراهان اصلی بیمار در تمام طول شبانه روز ، قانونآ تنها قشری از کارکنان بیمارستان هستند که موظف به تحویل تک تک بیماران در پایان هر شیفت به یکدیگر میباشند ، پس میتوان جامعهء پرستاری هر بیمارستان را به نوعی صاحب اصلی و قیم کل بیماران یک بیمارستان نامید . اگر چه تعاریف فعلی و عرف جامعهء پزشکی و به خصوص مباحث مدیریت اقتصادی و . . . کم کم از این تعریف انسانی و تاریخی ، فاصله گرفته باشد.

همچنین شکی نیست که جانمایی هر کدام از بخشهای بیمارستانی در عملکرد آن بخش در بیمارستان تاثیر گذار خواهد بود و در این بین ، آنهایی که با بیماران سروکار دارند مهمتر هستند . شاید به همین دلیل اگر بگوئیم محل استقرار دفتر پرستاری در بیمارستان در خروجی نهایی کار یعنی سلامت بیمار و رضایتمندی وی ، نقش مهمی ایفا میکند ، سخن بیراهه ای نباشد . 

در این بخش به موضوع اختصاصات دفتر پرستاری و مترون بیمارستان از چند منظر متفاوت ، ولی حول تشریح بهتر جایگاه فیزیکی این دفتر ، و روابط درون بخشی و برون بخشی آن در بیمارستانها خواهیم پرداخت :

 

اهمیت  دفتر مترون در بیمارستان  :

۱) مترون بیمارستان به عنوان مسئول جامعهء پرستاران هر بیمارستان ، بدون شک از ارکان اصلی ادارهء علمی و تخصصی هر بیمارستان است .  معلومات تخصصی ، تجربیات علمی و تجربی ، تسلط معنوی و استادانه بر عملکرد پرستاران و به ویژه سوپر وایزرها ، آگاهی و اشراف بر روابط سازمانی و ضوابط اجرایی و . . . همگی باعث گردیده تا مترون یک بیمارستان نقش اساسی دربالا بردن کیفیت درمان ، را بعهده داشته باشد

۲) در اثبات راهبردی بودن نقش مترون بیمارستان دهها نکتهء کوچک و بزرگ دیگر نیز وجود دارد ، اما در نهایت بایستی اذعان داشت اگر مترون واقعآ مترون باشد و براساس شایستگی ها و ارزش های علمی و تجربی و تخصصی منصوب شده باشد ؛ در آنصورت ؛ دیگر تنها یک نکته برای کنترل و نظارت و اشرافیت مترون و اثر گذاری وی  باقی خواهد بود و آن امکانات سخت افزاری بیمارستان است . پر واضح است که در رآس همه آنها ، جانمایی محل دفتر این ناظر کل ، در مجموعهء وسیع و پر کاراکتر بیمارستانی  ، قابل ذکر ترین مولفه خواهد بود . به گونه ای که در حال حاضر مشکل ارتباط فیزیکی محل دفتر پرستاری بیمارستان و علی الخصوص دفتر مترون بیمارستان ، با سایر بخش های بیمارستانی ، از معضلات ساختاری اکثر بیمارستانهای کشور بوده و موجب خسارت به بهره وری این جایگاه در بیمارستانها گردیده است . این موضوع تا جایی پیش رفته که به اذعان اکثر خبرگان بیمارستانی ، محل کار مترون بیمارستان در هر بیمارستان ، در ارتقاء انضباط بیمارستانی در آن بیمارستان ، قطعا موثر خواهد بود .

۳) اصلی ترین انحرافی که در تعیین محل و جانمایی مجموعهء مدیریت پرستاری بیمارستانها وجود دارد ٬ معضل اداری فرض نمودن  وظایف دفتر پرستاری و نتیجتآ   جدا نمودن  این مجموعه از فضاهای درمانی و چسباندن آن به فضاهای اداری بیمارستان است . موضوعی که از ندانستن یا کم اهمیت دانستن شرح وظایف تخصصی مدیریت پرستاری از جانب دست اندرکاران احداث بیمارستانها نشآت  میگیرد . خروج مجموعهء دفتر پرستاری – سوپروایزرها – و مترون  از فضای عمومی درمانی به منطقهء فضای اداری و یا بدتر از آن فضای پشتیبانی بیمارستان ٬  یک اشتباه بزرگ و گرانقیمت ارزیابی شده و به هیچوجه این نوع  طراحی در جانمایی دفتر پرستاری منطبق با منطق بیمارستان داری نمیباشد . برای سنجش اشکالات این نوع از جانمایی ها کافی است تا سری به بعضی از بیمارستانها که دفاتر پرستاری آنها ٬ در طبقات و راهروهای دورافتاده و بدون داشتن رابطهء فیزیکی مناسب و سریع با بخشهای درمانی هستند بزنید تا انبوه گلایه های پرسنل و مدیران و حتی بیماران و همراهان ایشان را مشاهده نمایید  

با نگاهی به شرح وظایف و جوانب کاری دفتر مترون بیمارستان ،اهمیت اثرگذاری این جانمایی ها بیشتر مشخص میشود.

irannursre.ir-223

 

نکات موثر در تعیین محل دفتر پرستاری بیمارستان :

۱)       مترون و سوپروایزر های شیفتی در یبمارستان ، بیشترین کار را با بخشهای بستری ، اورژانس ، ای سی یو ، سی سی یو ، پست سی سی یو ، و اطاق عمل بیمارستان دارند . اینکه در شرایط انتصاب مترون بیمارستان تجربهء کار در بخش اورژانس و بخش مراقبت های ویژه ذکر شده است ٬ قطعآ  دلیلی بر لزوم نظارت موءثر تر وی بر این بخشها خواهد بود . این نظارت قطعآ بایستی در طراحی فضاها و روابط بین این طیف از بخشها و محل دفتر پرستاری از ابتدا در نظر گرفته شود به گونه ای که مترون و سوپروایزرها بتوانند براحتی و با کمترین فاصلهء مکانی و زمانی ممکن ، به این بخشهای حیاتی و اصلی بیمارستانی دسترسی داشته باشند. بنابراین دفاتر پرستاری بایستی رابطه فیزیکی مناسب  – مستقیم و بدون واسطه  – و حتی الامکان بصری با بخشهای مهم  بیمارستانی داشته باشند.. 

۲)       در آیین نامه ارزشیابی بیمارستانها ٬ حضور فیزیکی مترون و سوپروایزرها دربخشهای مختلف بیمارستان اجباری بوده و ارزشیابی عملکرد پرستاران توسط مترون را منوط به حضور فیزیکی در محل کار ایشان دانسته است . تا جاییکه برابر آیین نامه مذکور اختصاص حداقل ۱۸ ساعت از فعالیت های هفتگی مدیریت پرستاری  را به امر نظارت مستقیم بر کادر پرستاری بیمارستان الزامی میداند . در چنین شرایطی چگونه میتوان دفتر پرستاری را خارج از سایت درمانی بیمارستان گنجاند و انتظار اختلال در این حضور مستمر و فیزیکی در بخشها را از مدیریت پرستاری نداشت؟

۳)       ارتباطات درون بیمارستانی و برون بیمارستانی پرسنل دفتر پرستاری بیمارستان ٬ موقعیت خاصی را برای جانمایی این دفتر میطلبد . روزانه دهها بار بدلیل روابط سازمانی موجود در نظام درمانی بیمارستانها ٬ لازم است تا پرسنل بیمارستان به خصوص پرستاران و نیز  بیماران و حتی همراهان ایشان از یکسو و بازرسین و مامورین و مراجعین برون بیمارستانی از سوی دیگر ٬  به مدیریت پرستاری مراجعهء حضوری داشته باشند  .  بنابر این محل این دفتر بایستی بگونه ای تعیین گردد که نیازمندیهای ارتباطی هر دو طیف را پوشش مناسب بدهد . به  شرایط بالا بایستی بحث در دسترس بودن برای کل پرسنل پرستاری را هم اضافه نمود . بعنوان مثال نمیتوان دفترمترون بیمارستان را در داخل مجموعه های ایزوله بیمارستان تصور نمود . البته در مقابل عده ای نیز معتقدند دفتر پرستاری بایستی در جایی از ساختمان بیمارستان باشد که تا حد امکان کنترل ورود و خروج پرستاران برای این محل وجود داشته باشد .!!!

۴)       کمیته های بیمارستانی از ارکان ارتقاء سلامت و توسعهء کمی و کیفی و عملکردی پروسهء درمان در بیمارستانها هستند . این کمیته ها بدون قرار گرفتن در بطن اتفاقات و رویدادها و عملکردهای روزانهء بیمارستان هرگز پویا و تآثیر گذار نخواهند بود  . به همین دلیل قانونگذار اعضاء این کمیته ها را از دست اندرکاران اصلی بیمارستان انتخاب نموده تا کوچکترین جزییات موارد بیمارستانی را از نزدیک رصد نمایند .  . حداقل ۷ کمیته از ۱۲ کمیتهء بیمارستانی با محوریت پرستاری بیمارستان بوده و پر واضح است که این مهم بدون  حضور در بخشهای درمانی قابل طرح نمیباشد . لهذا تفکر جدا کردن مدیریت پرستاری از سایت درمانی و چسباندن آن به فضاهای اداری با این وظیفهء پرستاری نیز مغایرت دارد

۵)       ارتباط فیزیکی  مناسب با بخشهای اصلی بیمارستان نظیر اورژانس – بخش های مراقبت ویژه – بخش های بستری بالاترین اولویت را در تعیین جانمایی مدیریت پرستاری هر بیمارستان با هر نوع گرایش را دارد . این موضوع میتواند فصل الخطاب تعیین جانمایی دفتر پرستاری فرض شده و بر سایر جوانب برتری داشته باشد . دراین بین البته اورژانس ازاولویت بیشتری برخوردار است . شاید نزدیکی اورژانس به طبقهء همکف و همچنین لابی بیمارستان ٬ هم ٬ در این همسایگی مزید بر علت شده باشند.

۶)       اگر بتوانیم جانمایی دفتر پرستاری را در ساختار بیمارستان ٬ مابین  فضای درمانی و فضای اداری و اجرایی قرار بدهیم ٬ بدون شک حداقل ۱۵٪ به بهره وری و راندمان کاری دفتر پرستاری کمک کرده ایم . واگر این جانمای در ساختار بیمارستان مابین فضای درمانی و فضای اداری و فضای درمانگاهی و در کنار لابی اصلی بیمارستان بوده باشد ٬ دیگر هیچ نقصی بر آن نمیتوان متصور بود ( گرچه چنین مکانی بسیار سخت قابل حصول خواهد بود ٬ چه در بیمارستانهای گسترده و چه در بیمارستانهای مرتفع)

۷)    از طرفی راهروها و بخشها و فضای داخلی بیمارستان ٬ بیش از نیمی از شبانه روز سوت و کور است و پرستاران و پرسنل خانم هم دربیمارستان در طول شیفت عصر وشب ٬ گاهآ نیاز به مراجعه به دفتر پرستاری و سوپروایزر ها را دارند . نبایستی فاصله و نوع راهروها و پیچ و خم فضاها ٬ از هر بخشی تا محل کار سوپروایزرها ٬  موجب هر نوع دل نگرانی و آزار این پرسنل گردد . گرچه سوپروایزر هایی هم وجود دارند که  به دلیل همین مشکلات در طول شب بعضی از بخشها را  انفرادآ  بازدید نمی نمایند.

۸)       همچنین توجه به جایگاه پرستاری اورژانس و توجه به ارتباط فیزیکی مناسب فضاها در مواقع اعلام کد نیز ایجاب مینماید که دفتر مدیر پرستاری  بیمارستان به اورژانس نزدیک تر باشد.

۹)    امکان کنترل به موقع و موثر  بخش سرپایی و درمانگاهها نیز از مواردی است که در تعیین محل دفتر پرستاری موثر است.

۱۰)    نزدیکی و سهل الوصول بودن محل دفتر پرستاری برای عموم مراجعین ،  یعنی اجرای اصل رضایتمندی بیماران و کنترل بازخورد فعالیت پرستاران در نظر مردم . بنابر این در دسترس بودن دفتر پرستاری  در طراحی ها نبایستی فدای چیز دیگری گردد

۱۱)    و در نهایت ، حجم و میزان توجه مسئولین بیمارستان به شرح وظایف مهم دفتر پرستاری  ، در تعیین محل آن و ارتباطی که با بخشهای بستری و سرپایی و …. دارد،  قابل سنجیدن خواهد بود .

 

تعیین نوع و ظرفیت دفتر پرستاری بیمارستان :

۱)       بایستی از ابتدا مشخص شود با توجه به ظرفیت تخت های بیمارستان و تعداد کادر پرستاری موجود ، تشکیلات دفتر پرستاری در هر بیمارستان چه حجمی بایستی داشته باشد . اگر چه چارت دفتر پرستاری در انواع بیمارستانها موجود است ، ولی معمولا این چارت در کمتر بیمارستانی رعایت میگردد . علت کاهش یا افزایش حجم این جارت میتواند موارد مختلفی باشد.

۲)    در بیمارستانهای کمتر از ۵۰ تختخواب ، یک یا دو اطاق هم میتواند تمامی نیاز های دفتر پرستاری بیمارستان را جواب دهد ؛ لیکن برای یک بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی یک مجموعهء کامل با حداقل ۸ اطاق کار و سرویسهای جانبی هم شاید جوابگو نباشد . یا مثلا بیمارستان های اموزشی ظرفیت های خاصی را در تابعیت مجموعهء دفتر پرستاری نیاز دارند که بیمارستان های دیگر به آن نیاز ندارد . یا مثلا بیمارستان های نظامی و یا وابسته به تشکیلات دولتی ، باتوجه به طبقه بندی خاص مشاغل خود معمولا دارای چارت تشکیلاتی گسترده تری هستند که در سایر بیمارستانها ضرورتی ندارد . از طرفی دفتر پرستاری در بخش خصوصی نیز با کمترین حجم نیروی انسانی ٬ اهداف خود را دنبال مینمایند . بنابراین نبایستی برای تمامی دفاتر پرستاری در هر بیمارستانی که باشد  یک نسخه واحد پیچید .

۳)     از منظری دیگر ، در تعیین مسئولیتهای دفاتر پرستاری و میزان ارجاعات به آن ، شرح وظایف دفتر پرستاری به طور عام  بایستی از دیگر وظایف  خاص منتسبه با این دفتر تمیز داده شود .  توصیه موءکد نگارنده برای تبیین حجم واقعی دفتر پرستاری یک بیمارستان  ، نگرش جداگانه به شرح وظایف خاص و تخصص پرستاری دفتر مترون و نیز سوپروایزرهای شب  ، و تفکیک آن با دیگر وظایف جانبی  دفتر پرستاری ، بوده و پیشنهاد میشود در صورت کمبود جا ، سایر موارد اضافه شده به وظایف تخصصی یک دفتر پرستاری ٬  در محلی دیگر دیده شوند .(اینکه در مواقعی مدیران بیمارستانها وظایفی غیر تخصصی پرستاری را برای کمک به مدیریت بیمارستان به این دفتر ارجاع میدهند نبایستی برای همیشه و ماندگار فرض شود)

۴)       بدیهی است چنانچه از این موضوع غفلت نماییم ، اولآ فضاهای بسیار گرانقیمت درمانی را متآسفانه برای کاری غیر درمانی استفاده نموده ایم که کاری غیر اقتصادی است ؛ ثانیآ اثرات سوء و عواقب گاهآ خطرناک تداخل فضاهای : درمانی – درمانگاهی – اداری – پشتیبانی را برای بیمارستان بوجود آورده ایم  (نظیر ریسک گسترش عفونت های بیمارستانی ) ، ثالثآ بدلیل حجم بزرگ مجموعه پرستاری نخواهیم توانست یک جانمایی مناسب و عملیاتی و در مرکز ثقل درمانی بیمارستان ، برای مترون و سوپروایزرهایش اختصاص دهیم

۵)       در تعیین فضاها و پاویون های اختصاصی برای پرسنل پرستاری ( در بیمارستانهای بالای ۲۰۰ تختخوابی ) تعداد و محل پاویون سوپروایزرها به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتست از سوپروایزرهای آموزشی + شیفت  +  اورژانس +اطاقهای عمل + بخشهای ویژه + دیالیز + درمانگاهها + و سوپروایزر هر یک از بخشهای بیمارستانی

۶)       اولویت در تعیین فضا ها ی کاری و پاویون در پرسنل عادی پرستاری نیز شامل بهکار + کارورز + بهیار + کاردان + کارشناس + و کارشناس ارشد پرستاری خواهد بود .  

 

فضاهای مورد نیاز در داخل دفتر پرستاری :

انواع فضا های مورد نیاز در داخل یک دفتر  پرستاری عبارتند از:

۱) دفتر مدیرپرستاری : در این دفتر برای یک کار مداوم و جلسات حدود شش نفره فضای لازم بایستی پیش بینی شود . همچنین محرمانگی مورد نیاز برای بخشی از وظایف این دفتر بایستی پیش بینی گردد

۲) معاون ها و سوپروایزرهای آموزشی و منشی از دیگر اجزای داخل یک مجموعه پرستاری هستند که این پرسنل هر کدام بغیر از یک میز و محل مراجعین ، در مواقعی به جلسات ۳ و ۴ نفره در طول روز هم نیاز دارند .

۳) محل گزارش نویسی برای انواع دفاتر قانونی موجود در پرستاری نظیر ثبت اقدامات پرستاری – کاردکس اداری – گزارش پرستاری  – ارزشیابی آموزشی – ارزشیابی عملکرد …. لازم است که بایستی فضای هر کدام در این محل منظور و در دسترس مداوم و همیشگی کاربران آن باشند .

۴) همچنین وجود فضاهایی با عناوین ذیل الزامی است . ولیکن حجم و وسعت و نیز بحث اشتراک یا استقلال هر کدام از ریزفضاهای اعلامی ، تابع شرایط خاص هر بیمارستان میباشد .  نام این ریز فضاها بشرح ذیل میباشد:

فضاهای عمومی :   ورودی  +     آبدارخانه   +  فضای استراحت و رختکن + سرویس

فضای پشتیبانی :   در دفتر پرستاری ، برای یک بیمارستان بزرگ محل فعالیت کافی برای هر یک از مشاغل  زیر  لازم است ولی در بیمارستانهای کوچکتر بسته به نظر مدیران  ، میتوان فضاهای زیر را به تفکیک ایجاد نمود:

 

 • اتاق سوپروایزرها (شیفت – آموزشی)
 • سرپرستار اورژانس
 • سرپرستار اطاق عمل ICU + CCU + + دیالیز
 • سرپرستار درمانگاههای بیمارستانی
 • سرپرستار هریک از بخش های بیمارستانی
 • میز کار مترون بیمارستان
 • محل نگهداری دفاتر مختلف گزارش نویسی
 • محل رایانه های ثبت عملکرد و کنترل برنامه ها

 

در داخل مجموعه دفتر پرستاری پیش بینی ایجاد محلی برای استفاده از تاسیسات و تجهیزات ذیل ضروری خواهد بود:

 • جعبه کلیدهای کل بخشهای بیمارستان
 • محل نصب انواع تکرار کننده سیستم های صوتی یا آژیرهای اعلام حریق
 • محل رایانه های ثبت عملکرد و کنترل برنامه ها
 • محل نصب سیستم های ارتباطی با سیم – بی سیم
 • محل کنترل دوربین مدار بسته
 • محل نصب بعضی از UPS  های خاص + کنترل بعضی از برق اضطراری ها
 • محل نصب بلندگو – کپسول آتش نشانی – چراغ قوه –

 

نوشته شده توسط : مهندس محمد رضا اردلانی

برگرفته از: سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران

 

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

3 × چهار =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن