پرستاريمامائی

نشانه شناسی در پرستاری

هدف کلی از ارائه واحد نشانه شناسی بیماریها (سمیولوژی) آشنایی کامل دانشجویان پرستاری و مامائی با اصول معاینه بالینی و گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکی همراه با به کار بردن وسایل معاینه می باشد.

اهداف ویژه طرح درس نشانه شناسی:

دانشجوی پرستاری (و مامائی) در پایان این دوره آموزشی قادر خواهد بود:

 1. نحوه بررسی وضعیت سلامت را بداند.
 2. روش های معاینه (مشاهده ، سمع و دق ) را توضیح دهد.
 3. نحوه معاینه پوست ، مو، ناخن را شرح دهد.
 4. نحوه معاینه چشم، گوش، درمان حلق، بینی و سینوس ها را توضیح دهد.
 5. نحوه معاینه گوارش و ریه را شرح دهد.
 6. نحوه معاینه عروق محیطی را توضیح دهد.
 7. نحوه معاینه قلب را توضیح دهد.
 8. نحوه معاینه پستان و لنف را توضیح دهد.
 9. نحوه معاینه شکم را توضیح دهد.
 10. نحوه معاینه سیستم تناسلی، ادراری و دفعی را توضیح دهد.
 11. نحوه معاینه سیستم عضلانی اسکلتی را بیان کند.
 12. نحوه معاینه سیستم اعصاب را شرح دهد.

آشنایی با شرح حال و مروری بر سیستمها:

رئوس مطالب:

شرح حال- اطلاعات بیوگرافیک- شکایت اصلی- تاریخچه بیماری کنونی- سابقه طبی گذشته- تاریخچه خانوادگی- سبک زندگی- مروری بر سیستمها- معاینه فیزیکی

اهداف:

قانون (۵ حرف صدادار) را بشناسد

عواملی را که در اطلاعات بیوگرافیک سئوال میشود را بداند

شکایت اصلی بیمار را بداند

سئوالاتی که در تاریخچه بیماری کنونی سئوال می شود را بداند

مواردی که در سابقه طی گذشته سوال میشود را بیان کند

مواردی که در تاریخچه خانوادگی پرسیده میشود را توضیح دهد

مواردی راکه درسبک زندگی سئوال میشود را بداند

عواملی که در بررسی پوست، سر، چشم، گوش و سایر اندام ها مورد توجه قرار میگرد را بداند

۴ روش اصلی معاینه فیزیکی را بداند

هر روش از ۴ روش معاینه فیزیکی را بیان کند.

آشنایی با معاینه فیزیکی پوست و سر و گردن:

رئوس مطالب:

شرح حال – وسایل مورد نیاز- روشهای معاینه- معاینه فیزیکی پوست- 

اهداف:

سئوالاتی که حین شرح حال سئوال می شود را بداند.

وسایل مورد نیاز برای معاینه پوست را بشناسد.

روشهای معاینه پوست را بیان کند.

سئوالاتی که در معاینه پوست باید دقت شود را توضیح دهد.

نحوه بررسی رنگ، رطوبت، قوام، تحرک و ضایعات پوستی را بیان کند.

مواردی که در بررسی ناخن باید توجه شود بیان کند.

آشنایی با معاینه فیزیکی سر و گردن:

رئوس مطالب:

معاینه مو- جمجمه- صورت- چشم- پلک ها- گوش- معاینه بینی- معاینه دندانها- معاینه گردن

اهداف:

مواردی که در معاینه مو مورد بررسی قرار می گیرد را بیان کند.

موهای تلوژن و آناژن را توضیح دهد.

معاینه جمجمه را توضیح دهد.

مواردی که در معاینه صورت بررسی میشود را بیان کند.

حالات صورت را در بیماری های  آکرومگالی ، سندرم کوشینگ و هیپوتیروئیدی بیان کند.

در معاینه چشم مواردی که باید بررسی شود را توضیح دهد.

حالات چشم را در هیپوتیروئیدی را توصیف کند.

معاینه پلک ها را توضیح دهد.

گل مژه ، شالازیون وآکروسیستیک را توضیح دهد.

حالات مردمک ها (میدریاز-میوزیس) را توضیح دهد.

کاربردافتالموسکوپ را توضیح دهد.

کاتاراکت و نحوه معاینه آن را توضیح دهد

نحوه معاینه گوش را توضیح دهد.

نحوه معاینه لاله گوش را شرح دهد.

نحوه معاینه بینی و مواردی که باید دقت شود را بداند.

مشخصات سینوزیت حاد مزمن را بداند.

مواردی که در معاینه دهان دقت میشود را بیان کند.

ویژگی های دندان هوچینسون را بیان کند.

نحوه بررسی زبان را توضیح دهد.

معاینه فیزیکی تیروئید را توضیح دهد.

نحوه معاینه غدد لنفاوی را بیان کند.

آشنایی با معاینه فیزیکی قفسه صدری:

رئوس مطالب: 

خطوط فرضی قفسه سینه- معاینه قفسه سینه- معاینه فیزیکی پستانها- معاینه غدد لنفاوی پستانها- معاینه فیزیکی ریه ها- معاینه فیزیکی قلب

اهداف:

خطوط فرضی قفسه سینه را بداند.

معاینه قفسه سینه را توضیح دهد.

مواردی که در معاینه پستان ها باید دقت شود را بداند.

تکنیک معاینه ریه را توضیح دهد.

علت معانیه ریه را توضیح دهد.

علت هایپررزونانس ریه عروق را بیان کند.

صداهای اضافی ریه را توضیح دهد.

شیوه انجام معاینه قلبی را توضیح دهد.

آشنایی با معاینه فیزیکی شکم:

رئوس مطالب:

تقسیم های ۴ گانه و ۹ گانه معاینه شکم- معاینه کبد- پانکراس- طحال- کبد

اهداف:

تقسیمات ۴ گانه و ۹ گانه شکم را بداند.

مراحل معاینه شکم را توضیح دهد.

مواردی که در مرحله مشاهده باید دقت کرد را بیان کند.

انواع فتق را به طور کامل توضیح دهد.

نحوه بررسی شکم را توضیح دهد.

نحوه معانیه کبد را توضیح دهد.

نحوه معاینه طحال را بیان کند.

نحوه معاینه کلیه را توضیح دهد.

نحوه بررسی آپاندیست را توضیح دهد.

نحوه معانیه کله سیستیت را بداند.

نحوه معانیه پانکراتیت را توضیح دهد.

آشنایی با معاینه فیزیکی ژنیتال و آنوس:

رئوس مطالب:

مراحل معاینه ژنیتال- مشاهده- لمس- معاینه لگنی- سیتوسل و رکتوسل- معاینه آنوس

اهداف:

مواردی که در مرحله مشاهده باید بررسی شود را بداند.

مواردی که در مرحله لمس معاینه میشود را بیان کند.

نحوه معاینه لگنی را بیان کند.

نحوه بررسی سیستوسل و رکتوسل را بیان کند

در معانیه آنوس در مرحله مشاهده مواردی که دقت میشود را بداند.

مواردی که با لمس بررسی میشود را بیان کند.

آشنایی با  معاینه فیزیکی اندام ها:

رئوس مطالب:

معاینه سیستم عضلانی عصبی اندام ها- مشاهده- لمس- محدوده حرکت- قدرت عضلانی-  سندرم تونل کارپ

اهداف:

به مواردی که حین مشاهده باید دقت شود را بداند.

عواملی که حین لمس معاینه میشود را توضیح دهد.

نحوه بررسی ادم را بیان کند.

شیوه بررسی محدوده حرکت را بیان کند.

نحوه بررسی قدرت عضلانی را توضیح دهد.

نحوه بررسی سندرم تونل کارپ را بداند.

نحوه بررسی تونیسیته اندامها را بداند.

آشنایی با  معاینه سیستم عصبی:

رئوس مطالب:

بررسی عقلانی و هوشیاری- بررسی اعصاب جمجمه ای- عملکرد حرکتی- عملکرد مخچه- دستگاه حسی- رفلکس ها- ستون مهره ها

اهداف:

مراحل گوناگون معانیه کامل عصبی را بداند.

نحوه بررسی سطح عقلانی ، هوشیاری و آگاهی بیمار را بداند.

نحوه بررسی تمام اعصاب جمجمه (از ۱ تا زوج ۱۲) را بداند.

با بررسی عمکلرد حرکتی بیمار آشنا شود.

با نحوه بررسی عملکرد مخچه آشنا شود.

شیوه بررسی دستگاه حسی را بداند.

نحوه بررسی رفلکس های عمقی و سطحی را بداند.

نحوه معاینه و بررسی ستون مهره ها را بداند.

 

همچنین نشانه هایی وجود دارند که در بسیاری از بیماری ها و اختلالات مشترک می باشند. یادگیری آنها فراگیری پرستاری را آسان تر نموده و شما را از دوباره خوانی مطالب باز می دارد:

نشانه های خونریزی: هایپوتانسیون، تاکیکاردی، خشکی مخاطها، پوست سرد، تعریق، ضعف و سرگیجه،کاهش سطح هوشیاری

نشانه های دهیدراتاسیون: خشکی مخاطها، افزایش درجه حرارت، تشنگی، هایپوتانسیون، تاکیکاردی، افزایش وزن مخصوص ادرار، کاهش برون ده ادراری

نشانه های شوک: مجموعه نشانه های خونریزی و دهیدراتاسیون

نشانه های افزایش حجم مایعات(Overload): تنگی نفس، ارتوپنه، تاکیکاردی، اضطراب، اتساع وریدهای گردن، رال و هایپرتانسیون

نشانه های عفونت: تب، لوکوسیتوز، ضعف و بیحالی، لرز و تاکیکاردی

نشانه های عفونت موضعی: درد، تورم، گرمی، قرمزی و خروج ترشحات

نشانه های هایپوکسی: تغییرات در وضعیت ذهنی، بیقراری، تنگی نفس، تاکی پنه، هایپرتانسیون، تاکیکاردی، آریتمی، سیانوز، تعریق و انتهاهای سرد

نشانه های کم خونی: خستگی زودرس، ضعف، بیحالی، رنگ پریدگی و بی رنگی مخاطها

نشانه های نارسایی شریانی: کاهش نبضهای محیطی، سردی، رنگ پریدگی، بی حسی، پاراستزی

نشانه های نارسایی وریدی: تورم، ادم، درد، گرمی و قرمزی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با خرید از فروشگاه سایت و معرفی به دیگران به جمع بیش از پنج هزار حامی سایت بپیوندید. رد کردن

بستن