اتاق عملبهداشتپرستاريجراحیفوریتهای پزشکیمامائیويژه

روش صحیح انجام پانسمان زخم

 

 1. قبل از انجام هر پانسمان شستن دستها ضروری است اتاق پانسمان به منزله اتاق عمل کوچکی است که بایستی در حین انجام کار دو نفر پرستار یکی بعنوان اسکراب و دیگری بعنوان سیرکولار به انجام پانسمان بپردازند.
 2. آماده کردن ترالی پانسمان جهت هر بیمار با وسایل جداگانه ضروری است.
 3. ابتدا ترالی را با محلول ضدعفونی تمیز کرده و پس از خشک شدن، دستکش استریل پوشیده و یک ملحفه استریل روی طبقه اول بگذارید.
 4. باند و گاز را ازشان جدا و روی طبقه اول گذاشته و قیچی و جا سوچرستی استریل را باز و در همین طبقه می گذارند.
 5. وسایل دیگر مثل دستکش چهارجفت، تانگ للید، براساس نوع زخم باند، پنس، گازوازلین، نرمال سالین و بتادین در طبقه دوم قرار می دهند.
 6. گان بیمار(استریل در کاغذ) را در طبقه سوم قرار می دهند.
 7. برای هر بیمار به مقدار مورد نیاز پماد روی گاز گذاشته می شود هنگام باز نمودن پمادهای لوله ای در پماد باز شود و از چیدن لوله خودداری گردد. همچنین در مصرف پمادهایی که در قوطی وجود دارند، سرقوطی به صورت وارونه در محلی قرار گیرد که در صورت نیاز به بسته شدن مجدد، سرقوطی استریل مانده باشد هر پماد بایستی جهت بیماران به صورت اختصاصی استفاده شود از مصرف پماد مشترک جهت بیماران اکیداً خودداری گردد.
 8. هنگام آوردن بیمار به اتاق پانسمان چنانچه بیمار راه می رود حتماً از دمپایی خودش استفاده گردد قبل از شروع پانسمان بهتر است از آنالژزیک استفاده کرد (استامینوفن کدئین).
 9. در هنگام شروع پانسمان، بیمار را به مشارکت هر چه بیشتر تشویق نموده و در مورد بیمارانی که روز اول بستری را در بیمارستان می گذرانند توضیحات لازم داده می شود، این مساله در مشارکت بیمار و رعایت استریلیتی اهمیت بسزایی دارد لازم به ذکر است در حین انجام پانسمان صحبت کردن با بیمار ضروری است و بایستی از مذاکرات شخصی پرستاران با یکدیگر خودداری گردد. ضمناً هنگامی که زخم بیمار باز است از بیمار خواسته می شود جهت پیشگیری از عفونت، از حرف زدن، عطسه کردن، سرفه کردن، آدامس جویدن خودداری نماید. هنگام پانسمان از بیمار بخواهید که بیشترین فعالیت و حرکت را در قسمتهای سوخته انجام دهد.
 10. ابتدا سر و کلیه قسمتهای سالم بدن را بشویید.
 11. پانسمان بیمار بایستی در اتاق پانسمان و توسط پرستار باز شود باند و گازها را در سطل زباله مخصوص بریزید در صورت چسبیدن گاز ابتدا به وسیله آب و یا نرمال سیلین آنها را خیس کنید.
 12. بررسی زخمها ترجیحاً بایستی هر روز توسط فرد مشخصی انجام گیرد تا بهبودی مشخص گردد. گرفتن کشت و نیز بیوپسی جهت بررسی وجود میزان عفونت الزامی است.
 13. بایستی پرستار سرکولار مقداری بتادین اسکراب و نرمال سیلین در یک کاسه یا Basin استریل قرار داده و سپس پرستار اسکراب پس از تعویض دستکش بوسیله گاز استریل و بتادین و نرمال سیلین شروع به تمیز کردن زخمها نماید و از ریختن بتادین بطور مستقیم روی زخم خودداری شود.
 14. فقط در صـــــورتی که زخم خونریزی داشته باشد و یا کاملاً عفونی بنظر برسد استفاده از بتادین سلوشن توصیه می شود. در صورت استفاده از بتادین سلوشن، حداقل ۵ دقیقه باید بتادین روی زخم بیمار بماند در غیراینصورت بی اثر است و تاکید می شود در صورتیکه زخم در صورت و یا نزدیک صورت است از پاشیدن بتادین روی زخم خودداری شود (بدلیل اثرات شدید تحریکی آن روی چشم که در صورت پاشیدن آن در چشم حتی ممکن است منجر به نابینایی بیمار شود).
 15. دمای آب بایستی مناسب با دمای بدن بیمار باشد (سرد نباشد) بدلیل پیشگیری از هیپوترمیک شدن بیمار آب گرم باشد.
 16. در صورت وجود بافتهای مرده با کشیدن چوب زبان استریل روی آن و یا با کمک پنس و قیچی زخم را دبرید نمایید.
 17. سپس دستکش را تعویض نمایید.
 18. زخم را با گاز خشک کنید
 19. برای گذاشتن پماد می توان از دستها و یا تانگ بلید و یا گاز استفاده کرد. در صورتیکه زخم سطحی و تمیز است بایستی یک لایه نازک پماد حدوداً ۴ میلی متر روی زخم قرار داد و اگر زخم عمیق و عفونی باشد لایه ضخیم تری از پماد آنتی بیوتیک قوی تری بایستی روی آن قرار گیرد.
 20. دستکش را تعویض نمایید.
 21. در مناطقی که احتمال چسبیدن دو قسمت پوست روی هم وجود دارد مثل بین انگشتان، پشت گوش و زیر سینه در خانمها بایستی چند لایه گاز قرار داد و از چسبیدن این نواحی به یکدیگر خودداری کرد.
 22. براساس وضعیت زخم، آن را موضع به موضع از زخمهای تمیز شروع و به زخم عفونی ختم نمایید.
 23. در پایان گان استریل به بیمار بپوشانید.
 24. بعد از هر پانسمان تمام اتاق و سکو و دیوار به وسیله برس با ماده شستشو و سپس ماده ضدعفونی کننده مانند هیپوکلریت سدیم یا وایتکس یا اسید استیک ۲% شسته شود و در پایان روز اشعه به مدت ۲۴-۱۲ ساعت جهت ضدعفونی اتاق گذاشته شود. هنگام گذاشتن اشعه، پنجره ها با پرده تیره رنگ پوشانده شوند.
 25. شستن دستها به دفعات در این بخش ضروری است. تخت این بیماران بایستی روزانه ضدعفونی و از ملحفه استریل استفاده گردد.
 26. کلیه پرسنل بخش سوختگی بعد از پایان شیفت بایستی استحمام نمایند.
 27. تغذیه مناسب بیماران سوختگی اهمیت زیادی در بهبود زخمها و پیشگیری از عفونتها می گردد.

 irannurse-care-wounds

روش انجام پانسمان معمولی (شامل تمیز کردن زخم و گذاشتن پانسمان تمیز)

 1. پس از آماده کردن ترالی و آوردن به اتاق بیمار

جهت کاهش اضطراب بیمار و جلب اعتماد و همکاری او پروسیجر را باید بطور کامل برای بیمار توضیح داد. دستها را بشویید.

 1. وسایل را آماده کرده و یا بیمار را در وضعیت راحت قرار داده و با حفظ حریم بیمار فقط قسمت پانسمان را باز بگذارید.
 2. قراردادن مشمع مانع از آلوده کردن تشک به ترشحات و نیز مواد شستشو و ضدعفونی کننده می شود.
 3. وجود سطل با کیسه زباله دو لایه زردرنگ ضروری است.
 4. هنگام تماس با زخمهای باز برای پیشگیری از انتقال میکروارگانیسم ها بهتر است از ماسک استفاده گردد و حتی المقدور از صحبت کردن، جویدن آدامس و سرفه کردن هنگام پانسمان خودداری کنید.
 5. پانسمان کثیف را با دستکش یا پنس بردارید. اگر پانسمان به پوست چسبیده باشد به کمک نرمال سالین استریل آن را خیس می کنید تا راحت تر جدا شود. باید به مقدار، نوع و بوی ترشحات برای تشخیص بهبودی یا عفونت زخم توجه شود. در صــــورت وجود رنگ و بوی نامناسب ترشحات از آن ناحیه کشت گـــرفته می شود.
 6. سپس دستها را شسته و با رعایت تکنیک استریل دست پانسمان را باز و وسایل مورد نیاز را به اندازه کافی در آن قرار دهید.
 7. در دو ظرف استریل برحسب وضعیت زخم، نرمال سالین و نیز ماده ضدعفونی کننده بریزید و گاز استریل در آنها قرار دهید.
 8. سپس دستکش استریل را پوشیده و زخم را از مرکز به طرف خارج با حرکت دایره ای تمیز نمایید.

الف) از هر گاز فقط یک بار استفاده شود.

ب) در صورت استفاده از گاز برای جلوگیری از تحریک بافتهای در حال رشد باید از گازهای لطیف استفاده کرد. در صورت استفاده از پنبه هم بایستی زخم کاملاً با نرمال سالین شسته شود تا هیچگونه پرزی در محل زخم بجا نماند.

ج) کاربرد مایع ضدعفونی براساس میزان و نوع عفونت است و جهت شستن زخمهای تمیز می توان فقط از نرمال سالین استفاده کرد.

د) زخم را کاملاً خشک کنید.

 1. پوست اطراف زخم را ضدعفونی کنید.
 2. بسته به وضعیت زخم روی آن را با گاز بپوشانید
 3. بسته به محل و نوع پانسمان از هدرول یا چسب استفاده کنید.
 4. پس از انجام پروسیجر، بیمار را در وضعیت راحت قرار داده و وسایل را جمع نمایید. دستها را شسته و سپس اتاق را ترک کنید.
 5. گزارش تعویض پانسمان را ثبت و به موارد زیر اشاره کنید:

زمان تعویض، ظاهر زخم، وجود ترشحات و وضعیت غیرعادی زخم و ارسال کشت، نام خود را نوشته و گزارش را امضاء کنید و ضمناً موارد غیرعادی را شفاهاً به پزشک مربوطه اطلاع دهید.

پانسمان سوختگی:

پانسمان زخمهای سوختگی از دستورالعملهای مهم است که اهمیت و جوانب مختلف آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.

جوانب گوناگون عباتند از:

الف) فضای اتاق پانسمان

ب) نحوه صحیح پانسمان

ج) پرستار دوره دیده (متبحر) و مسئول

* فضای اتاق پانسمان بایستی دارای این مشخصات باشد:

– دمای اتاق ۸/۳۷ درجه باشد.

 1. کف و دیوار اتاق پانسمان بایستی از کاشی پوشانده شده و بدون خلل و فرج باشد ترجیحاً گوشه های دیوار بایستی بدون زاویه باشد.
 2. دستگاه اشعه اگر دیواری باشد در دو سو بصورت مایل نصب گردد اما استفاده از دستگاه اشعه پرتابل زمینی موثرتر است.
 3. هواکش با نصب توری بر روی آن جهت اتاق پانسمان ضروری است و حداقل وسایل مورد نیاز بایستی در اتاق پانسمان گذاشته شود (از آوردن وسایل اضافی خودداری گردد).
 4. کف شوی فاضلاب اتاق پانسمان بایستی دارای درپوش با سوراخ ریز باشد.
 5. سطل های اتاق پانسمان در دار با رنگ مخصوص (زرد) جهت باند و گازهای عفونی و حتی الامکان استیل باشد.
 6. در هر بخش بایستی ۳ اتاق پانسان وجود داشته باشد:

اتاق ۱: جهت انجام پانسمان زخمهای تمیز و آماده پیوند

اتاق ۲: جهت انجام پانسمان زخمهای نیمه آلوده

اتاق ۳: جهت انجام پانسمان زخمهای عفونی

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫3 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن