شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
خانه » اتاق عمل » ایزولاسیون و انواع آن

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
ایزولاسیون و انواع آن

ایزولاسیون و انواع آن

امروزه بر همه پرستاران و متصدیان مراقبتهای بالینی روشن است که همواره احتمال حضور بيمارانی با بيماريهاي واگيردار در بيمارستان وجود دارد كه درصورت عدم مديريت صحيح امكان ابتلا ساير بيماران و حتی پرسنل نيز وجود دارد. بنابر اين براي حفظ ايمني بيمار وپرسنل درهنگام حضور بيماران با بيماريهاي واگيردار بايد ايزولاسيون مناسب صورت گيرد. ايزولاسيون به معناي جداسازي بيمار ميباشد كه مشتمل بر دو قسمت احتياطات استاندارد و احتياطات براساس راه انتقال بيماري است.

انواع ايزولاسيون براساس راه انتقال بيماري:

ايزولاسيون  هوايي (Airborne Isolation)

احتياطات هوايي (تنفسی) براي بيماراني استفاده مي شود كه مشكوك به عفونت هايي هستند كه از طريق قطرات هوايي منتقل مي شوند. اين به آن معني است كه باكتري يا ويروس عامل بيماري بسيار كوچك هستند و از طريق ذرات معلق با جريان هوا تا مسافت هاي زيادي منتقل شوند.

نمونه اي از بيماري هايي كه نياز به ايزولاسيون تماسي دارند شامل:

TB (سل) ، آبله مرغان ، زونا، سرخك هستند.

شرايط ايزولاسيون:

–  احتياطات استاندارد رعايت شود.

–  قرار گرفتن بيمار در يك اتاق ايزوله با فشار منفي نسبت به فضاي سالن كه در هر ساعت 6مرتبه تعويض هوا انجام شود. در صورت وجود پنجره به فضاي باز و عدم وجود فيلتر مناسب پنجره ها باز شود.

–  كاركناني كه در ارتباط با بيمار هستند بايد ماسك تنفسي (N95) بپوشند.

–  ملاقت كنندگان بيمار TB بايد ماسك جراحي بپوشند.

–  افرادي كه سابقه ابتلا به آبله مرغان و سرخك دارند و به طور طبيعي ايمني كسب كرده اند نيازي به پوشيدن ماسك در هنگام ورود به اتاق ورود به اتاق بيماران مبتلا به آبله مرغان و سرخك ندارند.

–   جابجايي بيماران به مواقع ضروري و با ماسك جراحي محدود شود. در چنين مواقعي به مناطق ورود بيمار در خصوص ايزولاسيون اطلاع رساني شود.

–  پس از ترخيص بيمار، اتاق و كليه وسايل آن تميز و ضدعفوني شده و اتاق مربوطه اشعه گذاري شود.

ايزولاسيون معكوس (Protective Isolation)

·  ايزولاسيون معكوس براي محافظت از بيماران با سيستم ايمني ضعيف در مقابل عفونت ها طراحي شده است.

· نمونه اي از بيماراني كه نياز به ايزولاسيون تماسي دارند شامل:

·  بيماران سرطاني، پيوند مغز استخوان و ساير پيوندها بايد به كار گرفته شود.

شرايط ايزولاسيون:

–  احتياطات استاندارد رعايت شود.

–  بيمار در يك اتاق مجزا با فشار هواي مثبت نسبت به هواي بيرون قرار گيرد

–  قبل از ورود به اتاق بيمار و مراقبت مستقيم از بيمار دست ها بايد با مايع صابون شسته و با يك محلول ضدعفوني كننده، ضدعفوني شود.

–  تنها پرسنل مسئول مراقبت از اين بيماران حق ورود به اتاق را داشته و محدوديت ملاقات در مورد اين بيماران رعايت شود.

–  پرسنل بيمار به هيچ وجه جهت مراقبت از اين بيماران بكار گرفته نشوند.

–  قرار دادن گل طبيعي در اتاق اين بيماران ممنوع مي باشد.

–  خوردن ميوجات و سبزيجات تازه براي اين بيماران ممنوع مي باشد.

–      بيمار تنها جهت مواقع ضروري مي تواند با پوشيدن ماسك جراحي اتاق خود را ترك نمايد

–      پس از ترخيص بيمار، اتاق و كليه وسايل آن تميز و ضدعفوني شده و اتاق مربوطه اشعه گزاري شود.

ايزولاسيون قطره اي (Droplet Isolation)

–      اين نوع ايزولاسيون جهت بيماري هايي كه از طريق قطرات انتشار مي يابند استفاده مي گردد. انتقال از طريق قطرات زماني اتفاق مي افتد كه افراد سرفه يا عطسه مي كنند و به اين ترتيب قطرات وارد هوا مي شوند و چون اين قطرات سنگين هستند،خيلي سريع روي سطوح مي نشينند و تا حدود يك مترامكان جابجايي دارند.

–      نمونه اي از بيماريهايي كه نياز به ايزولاسيون قطراتي دارند شامل:

–      منن‍ژيت مننگوكوكي، RSV ، پرتوزيس

شرايط ايزولاسيون:

–  احتياطات استاندارد رعايت شود.

–  بيمار را در اتاق ايزوله قرار دهيد.

–  به تهويه‌ي خاص در مورد اين بيمارا ن نياز نيست.

–  كاركنان و ملاقات كنندگان بايستي جهت ورود به اتاق ماسك جراحي بپوشند.

–  جابجايي بيماران به مواقع ضروري و همراه با ماسك جراحي محدود شود. در چنين مواقعي به مناطق ورود بيمار در خصوص ايزولاسيون اطلاع رساني شود.

–  پس از ترخيص بيمار، اتاق و كليه وسايل آن تميز و ضدعفوني شده و اتاق مربوطه اشعه گذاري شود.

ايزولاسيون تماسي (Contact Isolation)

احتياطات تماسي براي بيماري هايي در نظر گرفته مي شود كه از طريق تماس مستقيم و غير مستقيم منتقل مي شوند. اين بدان معناست كه باكتري يا ويروس عامل اين بيماري ها مي توانند از طريق تماس مستقيم با موضع عفوني و يا مايعات بدن و تماس با تجهيزاتي كه توسط مواد عفوني، آلوده شده اند منتقل شوند.

نمونه اي از عفونت هايي كه نياز به ايزولاسيون تماسي دارند شامل:

عفونت هاي ناشي از باكتري هاي مقاوم به چند آنتي بيوتيك مانند: استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA)، انتروكوك مقاوم به ونكومايسين (VRE)، RSU (كه نياز به ايزولاسيون قطره اي نيز دارند) و انتروكوليت كلستريديوم

شرايط ايزولاسيون:

–  احتياطات استاندارد رعايت شود.

–  بيمار را در اتاق ايزوله قرار دهيد.

–  به تهويه‌ي خاص در مورد اين بيمارا ن نياز نيست.

–  زمان ورود به اتاق بيمار پوشيدن گان و دستكش الزاميست. گان و دستكش را قبل از ترك اتاق بيمار درآورده و دستها را بشوييد.

–  تا جايي كه ممكن است از بكار بردن وسايل مشترك بين بيماران اجتناب كنيد. اگر استفاده از وسايل مشترك اجتناب ناپذير است ، اين كار پس از تمييز نمودن و ضدعفوني كامل وسيله مورد نظر انجام گيرد.

–  پس از ترخيص بيمار، اتاق و كليه وسايل آن تميز و ضدعفوني شده و اتاق مربوطه اشعه گذاري شود.

دسته بندي بيماري هاي عفوني بر اساس روش ايزولاسيون

جداسازي تماسي

جداسازي قطره اي

جداسازي هوايي

*اسهال در بيماران عفوني با سطح بهداشتي پايين و بي اختياري

*آبله مرغان با راش هاي وسيع

*عفونت هاي تنفسي در نوزادان و كودكان نوپا

*دكوبيتوس اولسر

*كنژكتيويت حاد ويروسي

*ديفتري

*هپاتيت A,E براي بيماران با سطح بهداشتي پايين و بي اختياري

*سل مقاوم به درمان

*سارس

*آبله

*رينو ويروس

*تب ويروسي خونريزي دهنده

*سرخجه مادرزادي

– * منن‍ژيت

*سياه سرفه

*پنوموني آدنوويروس

*ديفتري

*آنفولانزا

*عفونت هاي مننگوكوك

*اوريون

*پنوموني مايكو پلاسما

*سرخجه

*سارس

*تب ويروسي خونريزي دهنده

*رينو ويروس

*آبله مرغان با راش هاي وسيع

*راش هاي ماكوپاپولار با سرفه، آبريزش بيني و تب

*سرخك

*سل

*سارس

*زونا

منبع:كتاب راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

16 − 10 =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن