تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶
خانه » پرستاري » پرستاري مغز و اعصاب » آشنایی با ونتیلاتور (Ventilator)

اطلاعیه سایت

 پرستار يكي از اعضای كليدی در تیم مراقبت های بهداشتی و درمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازی، مراقبت و حمايت جسمی و اجتماعی بیماران و مددجویان مورد اذعان همه بوده  و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهای آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي به حد مطلوب مي رسد كه يك پرستار توانمند مسئوليت مراقبت از بيمار را بر عهده داشته باشد
آشنایی با ونتیلاتور (Ventilator)

آشنایی با ونتیلاتور (Ventilator)

 مفاهيم پايه

Vent: حركت آزادانه گاز (هوا) به داخل يا خارج
Ventilator: ‌ونتيلاتور دستگاهي است كه كار تنفس را براي بيماراني كه به طور موقت يا دائم دچار مشكلات تنفسي هستند انجام مي دهد.  ‌

Ventilator 03

فيزيولوژي:
همه سلولهاي زنده بدن ، اكسيژن(O2)  را به مصرف رسانده و دي اكسيد كربن توليد مي كند. اكسيژن به سلولها منتقل شده و دي اكسيد كربن حاصل از سلولها ، از طريق سيستم گردش خون منتقل مي شود. اكسيژن مصرف شده خون توسط سلولها نياز به جايگزين شدن و دي اكسيد كربن توليد شده در خون نيز به خارج شدن دارد.
اين عمل جايگزيني اكسيزن و خارج شدن دي اكسيد كربن توسط ريه ها صورت مي گيرد.اكسيژن هواي فرو برده شده به داخل ريه ها به خون منتقل شده و دي اكسيد كربن از طريق سيستم گردش خون به ريه ها باز گردانده مي شود تا در آنجا دفع گردد.
هواي دميده شده به داخل ريه ها شامل 79 درصد نيتروژن، 20.96 درصد اكسيزن و 04/ 0 درصد دي اكسيد كربن بوده و هواي بازدم خارج شده از ريه ها شامل 79 درصد نيتروژن ، 17 درصد اكسيژن ، و 4 درصد دي اكسيد كربن است.

اساس كار: 
يك دستگاه ونتيلاتور اكسيژن و هوا را به ميزان مورد نياز براي بدن با هم تركيب نموده ، سپس آن را توسط تيوب هاي مخصوصي تحت عنوان “مدار تنفسي” به بيمار تحويل مي دهد . گاز (هوا) موجود در و نتيلاتور قبل از تحويل به بيمار ، تبديل به بخار مرطوب شده و سپس از طريق مدار تنفسي منتقل مي گردد.
ونتيلاتور به منظور وارد كردن هوا به داخل ريه ها جهت انجام عمل دم ، فشار موجود در مدار تنفسي را افزايش مي دهد . همچنين با كم كردن فشار ، باعث ميشود هواي برگردانده شده به ريه ها يا هواي بازدم ، به بيرون از بدن (هواي بيرون) منتقل گردد .

چه بيماراني به ونتيلاتور نياز دارند ؟
به طور كلي هر بيماري كه سيستم تنفسي وي نتواند پاسخگوي نيازهاي تنفسي اش باشد ، نيازمند سيستم كمك تنفسي است و عمد تاً به بيماريهاي قلبي_ريوي برمي گردد.اين دستگاه را معولاً در بخش هاي ICU, CCU, NIC   و البته اورژانس مي يا بيد.

پارامترهاي مهم:
پارامترهاي زيادي قبل از اتصال دستگاه به بيمار و حتي حين عملكرد دستگاه قابل تنظيم توسط پزشك  خواهد بود .
برخي از اين پارامترها عبارت است از :
حالت كاري دستگاه CMV-SIMV-CPAP . حجم جاري (حجم هواي دم يا بازدم در مد تنفسي طبيعي حدود500 ميلي ليتر ) . نرخ جريان هوا ، فشار هوا وحجم در دقيقه ( حجم هواي دم و بازدم در هر دقيقه ) .
همه موارد بالا توسط دستگاه پايش شده و علائم هشدار دهنده متفاوتي جهت محدوديت هر كدام قابل تنظيم است.

ايرادهاي معمول و روش هاي نگهداری ونتیلاتور :
ممولاً لوله هاي هوا و اتصالات دچار ايراد مي شوند . لوله هاي آسيب ديده و پوسيده بايد سريعاً تعويض شود .مرتوب سازا و نبولايزرها احتمال مسدود شدگي دارد تميز كردن مداوم آنها توصيه ميشود . در صورتي كه مايع ( خون، ادرار، سالين، بتادين، آب، و … ) وارد دستگاه شود لازم است دستگاه سريعاً باز و قسمت هاي آسيب ديده (سوييچ ها، رله ها، موتورها يا فيلترهاي هوا ) تعويض گردد. چك كردن ماهانه جريان نشت الكتريكي و كاليبراسيون هر 6 ماه يك بار الزامي است .
فيلترهاي هوايي لوله بيمار بايد مرتباً تميز يا تعويض شود . لامپ ها، سويچ ها، وسايل فعال كننده ، موتورها و هيترها، وسايل الكتريكي است كه به صورت متناوب نياز به بررسي و تعويض دارد .

تنظيمات دستگاه
پارامترهاي زيادي قبل از اتصال دستگاه ونتيلاتور به بيمار و حتي حين عملكرد دستگاه قابل تنظيم توسط پزشك  خواهد بود.
برخي از اين پارامترها عبارت است از :

حالت كاري دستگاه CMV-SIMV-CPAP ، حجم جاري (حجم هواي دم يا بازدم در مد تنفسي طبيعي حدود 500 ميلي ليتر) ، نرخ جريان هوا ، فشار هوا و حجم در دقيقه (حجم هواي دم و بازدم در هر دقيقه)

مشكلات دستگاه
معمولاً لوله هاي هوا و اتصالات دچار مشكل مي شوند. لوله هاي آسيب ديده و پوسيده بايد سريعاً تعويض شود. مرطوب ساز و نبولايزرها احتمال مسدود شدگي دارند و  تميز كردن مداوم آنها ضروري است. در صورتي كه مايع (خونذ، ادرار ، سالين ، بتادين ، آب و …) وارد دستگاه شود ، لازم است دستگاه سريعاً باز و قسمت هاي آسيب ديده (سوييچ ها ، رله ها ، موتورها يا فيلترهاي هوا) تعويض شود. چك كردن ماهانه جريان نشت الكتريكي و كاليبراسيون هر 6 ماه يك بار الزامي است.
فيلترهاي هوايي لوله بيمار بايد مرتباً تميز يا تعويض شود. لامپ ها ، سويچ ها ، وسايل فعال كننده ، موتورها و هيترها وسايل الكتريكي هستند كه به صورت متناوب نياز به بررسي و تعويض دارند.

شستشو و نگهداری ونتيلاتور
امروزه انواع فراواني از ونتيلاتور مورد استفاده قرار مي گيرد كه اكثر آنها با استفاده از فيلتر به خوبي محافظت شده و لزوم ضدعفوني نمودن دستگاه را به طور قابل توجهي كاهش داده است. در مورد استفاده از فيلتر بايد به موارد زير توجه داشت:

– براي هر بيمار فيلتر جداگانه استفاده شده و پس از جدا شدن بيمار از ونتيلاتور ، براي بيمار بعدي فيلتر مجدد گذاشته شود.
– براي بيماراني كه به مدت طولاني از ونتيلاتور استفاده مي كنند ، بايد فيلتر هر 48 ساعت تعويض شود.
– قسمت هاي مرطوب كننده ونتيلاتور را مي توان با استفاده از ماشين هاي شستشو يا بخار با درجه حرارت كم (70 درجه سانتيگراد) ضدعفوني كرد. پس از جدا شدن بيمار از ونتيلاتور ، قسمت مرطوب كننده بايد شسته و خشك شده ، سپس براي بيمار بعدي استفاده شود. در مورد بيماراني كه به مدت طولاني از ونتيلاتور استفاده مي شود ، شستشوي آن هر 48 ساعت توصيه مي شود.
– خشك شدن تمامي قسمت ها براي استفاده مجدد ضروري بوده و رشد ميكروارگانيسم ها را به طور قابل توجهي كاهش مي دهد.

دستورالعمل شستشو و نگهداري ونتيلاتور
بايد دقت شود كه براي هر بيمار فيلتر جداگانه استفاده شود و پس از جدا شدن بيمار از ونتيلاتور فيلتر دور انداخته شود وبراي بيمار بعدي فيلتر مجدد گذاشته شود. قسمت‌هاي مرطوب كننده ونتيلاتور را مي توان با استفاده از ماشين هاي شستشو يا بخار با درجه حرارت كم ( 70 درجه سانتيگراد ) ضد عفوني كرد . پس از جدا شدن بيمار از ونتيلاتور قسمت مرطوب كننده بايد شسته و خشك شده، سپس براي بيمار بعدي استفاده شود. در مورد بيماراني كه به مدت طولاني از ونتيلاتور استفاده مي شود شستشوي آن هر 48 ساعت توصيه مي شود.
توجه  :‌خشك شدن تمامي قسمت ها براي استفاده مجدد ضروري بوده و رشد ميكروارگانيسم ها به طور قابل توجهي كاهش مي يابد.
اگر به طور مناسب از دستگاه ونتيلاتور محافظت شود بيمار در حال ونتيلاسيون مي‌تواند از همان دستگاه 4-3 روز استفاده  كند.

نحوه ضدعفوني كردن لوله هاي خرطومي
بهتر است از لوله هاي خرطومي يك بار مصرف استفاده شود و بعد از هر بيمار نيز مجدد تعويض شود. در بيماراني كه به مدت طولاني از لوله هاي خرطومي، استفاده مي شود بعد از 5-3 روز لوله خرطومي بايستي تعويض شود در صورت چند بار مصرف بودن لوله هاي خرطومي ضدعفوني كردن آن به اين ترتيب انجام مي شود :
ابتدا لوله هاي خرطومي با دترجنت شسته و آبكشي شود تا ترشحات آن كاملا پاك شده و بايد قطعات آن را جدا  كرد و در داخل سطل محتوي محلول دكونكس 53 پلاس به مدت 15 دقيقه غوطه ور ساخت  و بعد مجددا آبكشي  كنيد   و آن ها را آويزان و وارونه نگهداري كنيد تا كاملا خشك شود.

جهت دریافت فایل نرم افزار آموزشی کار با ونتیلاتور کلیک کنید: ونتیلاتور همیلتون   ونتیلاتور دراگر

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

هجده − 8 =

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن