معرفی کتاب

معرفی کتاب

در این برگه با تازه های تالیف و ترجمه کتاب های منتشر شده توسط پرستاران و اساتید رشته پرستاری آشنا خواهید شد.
مولفان، مترجمان، پژوهشگران و اساتید محترم، پرستاران، و موسسات انتشاراتی مرتبط با رشته پرستاری می توانند از طریق برگه تماس با ما کتب منتشر شده خود را از طریق سایت “پرستاران توانمند ایران” به عموم دانشجویان و پرستاران و پیراپزشکان عزیز معرفی نمایند.

لیست کتاب های منتشر شده توسط پرستاران و اساتید رشته پرستاری

فعلا امکان خرید محصولات سایت وجود ندارد. این امکان به زودی، مجددا فعال خواهد شد. صبور باشید. رد کردن

بستن