مشاوره پرستاری

سایت پرستاران توانمند ایران با همکاری تعدادی از اساتید برجسته پرستاری کشور، آماده ارائه مشاوره های تخصصی پرستاری جهت پرستاران، دانشجویان پرستاری و پیراپرستاری، بیماران و عموم افراد جامعه می باشد.

این مشاوره ها در زمینه علمی و آموزشی تخصصی پرستاری، تحصیلات تکمیلی، مراقبت از بیمار و روانشناسی ارائه می گردد.

جهت مشاهده لیست مشاورین علمی سایت به برگه درباره ما مراجعه نمائید.

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با مشاورین علمی سایت ابتدا خلاصه ای از موضوع درخواستی، نام و شماره تماس خود را از طریق برگه تماس با ما به اطلاع ما رسانده و منتظر تماس ما باشید.

خدمات پرستاری