بایگانی برچسب ها: کاردکس

نحوه تکمیل کاردکس مراقبت پرستاری بیمار

نحوه تکمیل کاردکس مراقبت پرستاری بیمار

کاردکس به کاربرگی اطلاق می شود که در آن برنامه مراقبتهای پرستاری روزانه بیمار بستری در بخش، ثبت می گردد. این کاربرگ یک برگه منفرد برای هر بیمار است که در ابتدای پذیرش بیمار در بخش تشکیل و پس از هر ویزیت، به روز رسانی شده و پرستاران بخش با مراجعه به آن اطلاعات لازم در خصوص اجرای برنامه مراقبتی و داروئی بیمار را بطور خلاصه و در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت می نمایند.  کاردکس از بخش های مختلفی نظیر اطلاعات ضروری بیمار، درخواست پزشک، رژیم د...

ادامه مطلب

چک لیست اجرای صحیح دارو دادن به بیمار در بخش، توسط پرستار

چک لیست اجرای صحیح دارو دادن به بیمار در بخش، توسط پرستار

  ردیف مراحل انجام کار بلی خیر ملاحظات ۱ سینی و ترالی دارو را تمیز و آماده می کند.       ۲ کارت دارو را با کاردکس از نظر نام بیمار، شماره تخت و اتاق،نام دارو، نوع دارو، مقدار دارو،ساعت دارو، طریقه دادن دارو،تاریخ شروع و قطع دارو و توجهات لازم در مورد دادن دارو چک می کند.       ۳ در صورت برخورد با هر گونه مغایرت در دستور دارویی پرستار مسوول یا پزشک را مطلع میکند.       ۴ سینی و تر...

ادامه مطلب