بایگانی برچسب ها: مانیتورینگ

نارسائی قلبی و مراقبت های پرستاری آن

نارسائی قلبی و مراقبت های پرستاری آن

نارسایی قلبی وضعیتی است که درآن قلب نمی تواند خون لازم برای نیازهای متابولیک بدن را پمپ کند. نارسایی قلبی یک سندرم بالینی است که در بیمارانی که یک نقص مادرزادی یا اکتسابی در ساختمان و یا عملکرد قلب دارند رخ می دهد. نارسائی قلبی همراه با مجموعه ای ازعلایم بالینی (تنگی نفس، خستگی) و نشانه ها (ادم، رال) است و منجر به بستری های مکرر، کاهش کیفیت زندگی، و کاهش امید به زندگی می شود. همچنین نارسایی قلب (نارسایی کانژستیو قلب) (congestive hear...

ادامه مطلب

مقاله مقایسه اثر مد ASV و SIMV ونتیلاتور بر مدت اینتوباسیون و بستری بیماران CABG

مقاله مقایسه اثر مد ASV و SIMV ونتیلاتور بر مدت اینتوباسیون و بستری بیماران CABG

عنوان مقاله: مقایسه اثر مد ASV و SIMV ونتیلاتور بر روی مدت زمان اینتوباسیون و مدت زمان بستری در بیمارستان در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر مقدمه: بیمارانی که به بخش ICU_OH بعد از جراحی بای پس عروق کرونر منتقل می شوند برای مدت زمانی تحت تهویه مکانیکی قرار می گیرند. بیشترین مشکل همراه بدنبال جراحی قلب باز در ارتباط با تهویه مکانیکی و حضور لوله تراشه می باشد که شامل: پنومونی ناشی از ونتیلاتور، باروتروما، اختلالات قلبی عروقی، آس...

ادامه مطلب

چک لیست مراقبت از بيمار در ريكاوري

چک لیست مراقبت از بيمار در ريكاوري

ردیف مراحل انجام کار بلی خیر ملاحضات 1.        پس از ورود به ريكاوري   ازآماده وسالم بودن وسايل ازقبيل پالس اكسي متري ، دستگاه فشارخون ،مانومتراكسيژن وساکشن اطمينان حاصل مي كند.       2.         پس ازورودبيماربه ريكاوري،گزارش کامل وضعیت اورا ازپزشک بیهوشی يا پرستارانتقال دهنده دریافت مي كند.       3.         بسته به نوع عمل جراحی ، پوزيشن مناسب مي دهد ودرصورت عدم مشکل درمهره های گردنی ، د...

ادامه مطلب