بایگانی برچسب ها: سولفات منیزیوم

سولفات منیزیوم MGSO4

سولفات منیزیوم MGSO4

عملکرد منیزیم دربدن : ذخیره وانتقال انرژی، رشد اسکلتال، هدایت عصبی، اثر بر انقباض عضلانی نحوه اثر : ۱- مهارآزاد سازی استیل کولین درمحل اتصال عصب – عضله ۲- مهار داخل شدن Ca به سلولهای میومتر (اثرمستقیم ) ۳- ممانعت از وارد شدن ca به داخل سلول دراثر افزایش منیزیوم داخل سلولی که این اثر وابسته به دوز است و در غلظت meq 10-8 روی می دهد. ۴- اثر ضد تشنج دراثر بلوک نورونی Ca ازطریق کانال گلوتامات است ( این کانالها فقط در CNS وجوددارند) واثر ضد...

ادامه مطلب

انواع سرم ها، کاربرد و مراقبتهای پرستاری

انواع سرم ها، کاربرد و مراقبتهای پرستاری

سرم ها جزو مواد دارویی هستند که دارای ترکیباتی متفاوت بوده و هر کدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. سرم ها دارای ترکیبات آمینو اسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیتی و …. می باشند. در طبقه بندی محلول های تزریقی ترکیب شیمیایی و غلظت اسمزی محلول اهمیت دارد و تقسیم بندی آنها بر همین اساس انجام می گیرد. انواع محلولهای کریستالوئیدی محلول های ایزوتونیک       محلول های ایزوتونیک اسمولاریته حدود ۳۱۰ میلی اکی والان در لیتر دارند که ...

ادامه مطلب