بایگانی برچسب ها: تحقیق

تاثیر کنترل قند خون در سیر بهبود بیماران جراحی قلب

تاثیر کنترل قند خون در سیر بهبود بیماران جراحی قلب

مقاله پژوهشی: افزایش قندخون یک اتفاق معمول در بیماران بدحال است که میتواند ناشی از یک پاسخ بحرانی به بیماری و استرس متابولیک باشد. سطح قند خون یک عامل خطر مستقل برای مرگ و میر محسوب می شود. افزایش قند خون اغلب در بیماران تحت جراحی و بیماران با عمل جراحی کاردیا پولمونری بای پس (CPB) رخ می دهد، و مستقل از سابقه دیابت فرد می باشد. علت افزایش قند خون بعد از عمل جراحی به عوامل بسیاری مثل پاسخ استرس التهابی ناشی از جراحی و CPB ، انتشار ه...

ادامه مطلب

بررسی یک تحقیق : بهره وری کادر پرستاری

بررسی یک تحقیق : بهره وری کادر پرستاری

عصر جدید عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات، نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است که نمونه های بارز آن استفاده بیشتر از اتوماسیون و کاربرد رباتها در تولید در کنار سیستم های نوین مدیریتی می باشد. در طول ۱۵سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است که این افزایش معجزه آسا بطور عمده نتیجه بهبود در سیستم های مدیریتی سازمان ها و سیاست های علمی تحقیقاتی و اقتصادی در کشور های پیشرفته صنعتی بوده است. پایین بودن سطح بهره وری...

ادامه مطلب

فلسفه پرستاری

فلسفه پرستاری

● پیدایش پرستاری آنگاه که رنج و درد بر کالبد انسان حمله ور گشت و سلامت وی را پایان داد، پرستاری به وجود آمد؛‌ یعنی از زمان پیدایش بشر،‌ این حرفه مقدس بر عرصه گیتی نمایان شده است. در مسیر تاریخ، پرستاری همپای پزشکی در خدمت انسان ها بوده است و به تدریج، این دو در قالب علم پیشرفت نموده اند و در زمان های بحرانی، مانند حوادث طبیعی و جنگ ها، خدمات شایان توجهی انجام داده اند. ● مقدمه: بیانیه ای از عقاید و ارزشها فلسفه نامیده میشود که م...

ادامه مطلب

بررسی میزان رعایت اصول ارتباط مؤثر بین پرستار و بیمار

بررسی میزان رعایت اصول ارتباط مؤثر بین پرستار و بیمار

انسان موجودی اجتماعـی است که از طریق ارتباط به تبادل احساسات, نگرش ها و هیجانات می پردازد و بدین وسیله نیازهای جسمی و روانی خود را تأمین مـی کند. ارتباط فرآینـدی پویا بین انسان هاست که جهت تأثیر گذاری, کسب حمایت متقابـل و کسب آنچـه جهت تندرستـی, رشد و بقاء ضـروری است استفاده مـی شود و زندگـی بدون ارتباط، خاموش، کشنده و مرگبار خواهد بود (۱). ارتباط مانند چتری تمام زندگی روزمره انسان را مـی پوشاند و وسیله تبـادل عواطـف و تأمین احتیاجات ح...

ادامه مطلب