بایگانی برچسب ها: برنامه

دانلود نسخه آندروید برنامه آموزش آریتمی های قلبی

دانلود نسخه آندروید برنامه آموزش آریتمی های قلبی

گوشی های  موبایل هوشمند چند سالی است وارد زندگی روزمره ما شده است و بر اساس آمارهای اعلام شده غریب به ۴۰ میلیون گوشی هوشمند در ایران وجود دارد، از طرفی بستر  باز برنامه نویسی در سیستم عامل آندروید این سیستم عامل را گزینه مناسبی برای برنامه نویسی و ارائه نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزارهای آموزشی و پزشکی ساخته است. اعضای جامعه علوم پزشکی نیز از این امکان بی بهره نمانده و به مرور به برنامه ها و نرم افزار های تخصصی پزشکی دسترسی یافته اند....

ادامه مطلب

آموزش سلامت (فصل سوم)- ارزشیابی، ارتقای سلامت، بازاریابی، جلب حمایت

آموزش سلامت (فصل سوم)- ارزشیابی، ارتقای سلامت، بازاریابی، جلب حمایت

مرحله ششم –  ارزشیابی : آخرین بخش از یک چرخه آموزشی ارزشیابی دوره آموزشی است که فعالیت هایی را که با هدف تعیین دستاوردهای برنامه انجام می شود در بر می گیرد . در حقیقت ارزشیابی میزان دستیابی به اهداف را نشان می دهد. فرایندی است که در تمامی مراحل آموزش( اعم از قبل، حین و بعد از آن) جریان دارد و بایستی به طور مداوم تا تحقق کامل هدف های برنامه آموزشی صورت پذیرد .      برنامه آموزشی باید دو خصلت آموزشی مهم داشته باشد: باید مقرون بصرفه...

ادامه مطلب

خودمراقبتی اقدامی آگاهانه جهت حفظ و ارتقاء سلامتی

خودمراقبتی اقدامی آگاهانه جهت حفظ و ارتقاء سلامتی

بسیاری از ﺍﻓﺮﺍﺩ جامعه ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺘﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻳﺮ ﺍﺳﺖ . ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ۲۵-۶۰ ﺳﺎﻝ ، ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻟ...

ادامه مطلب