چک لیست ها

چک لیست کنترل اقدامات پرستار در ترانسفوزیون فرآورده های خون

چک لیست کنترل اقدامات پرستار در ترانسفوزیون فرآورده های خون

این چک لیست مراقبتی جهت کنترل مجموعه اقدامات و مراقبتهای پرستاری در هنگام اجرای فرآیند ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی به بیمار است و از منابع آموزشی مرتبط تهیه شده است. ارزیابان، پرستاران و مدیران خدمات پرستاری با توجه به این چک لیست می توانند تمام نکات لازم در خصوص توجهات پرستاری در هنگام ترانسفوزیون را در نظر گرفته و بکار ببندند.  مراحل مورد ارزیابی در حین انجام کار: ۱٫ دستور پزشک را به دقت کنترل می کند. نوع فرآورده ، میزان ،...

ادامه مطلب

خط مشی انجام اقدامات جراحی ایمن و پرخطر

خط مشی انجام اقدامات جراحی ایمن و پرخطر

خط مشی اقدامات جراحی ایمن و پرخطر(ssp )شامل ۵ فرایند می باشد: ۱- اقدامات قبل از عمل ۲- علامت گذاری محل عمل ۳- تکمیل فرم ورود بیمار به اتاق عمل ۴- تکمیل فرم قبل از شروع انجام عمل جراحی ۵- تکمیل فرم قبل از ترک اتاق عمل   هدف : Purpose بهبود وضعیت انتخاب صحیح بیمار، انجام صحیح نوع عمل (به عنوان مثال آپاندکتومی و کله سیستکتومی) انجام صحیح عمل جراحی از طریق انجام مراحل پنجگانه فوق   تعریف : Definition OT: محدوده اتاق عمل : فضای محدودی شامل...

ادامه مطلب

شاخص های اعتباربخشی بیمارستان در بخش مدیریت پرستاری و آموزش

شاخص های اعتباربخشی بیمارستان در بخش مدیریت پرستاری و آموزش

شاخصهای بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستانی مهمترین نشانگرهای عملکردی بیمارستان در زمینه های گوناگون کیفیت می باشد. بنابراین توجه همه جانبه به این نشانگرها ضروری است چرا که با نگاهی به وضعیت شاخصهای بیمارستانی، عملکرد بیمارستان به وضوح روشن شده و با تعمق بیشتر روی این شاخصها، نقاط قوت و ضعف آن آشکار میشود. تدوین شاخص های عملکردی، به بیمارستان این فرصت را می دهد که برداشت و تلقی یکسانی از ابزار های سنجش در مجموعه شکل گیرد تا ضمن آگاهی از ...

ادامه مطلب

فرآیند مراقبت پرستاری در بیماران دیالیزی

فرآیند مراقبت پرستاری در بیماران دیالیزی

بیان مشکل: افزایش حجم مایع در رابطه با: ۱- احتباس آب و سدیم ناشی از کاهش عملکرد کلیه ۲-احتباس مایعات الف) در دیالیز صفاقی ب) درهمودیالیزکاهش اولترا فیلتراسیون دستگاه دیالیز ثانویه به مشکلات کانتر، ثانویه به هایپوتونیک بودن در مایع محلول دیالیز ۳- دریافت زیاد مایع برآیندهای مورد انتظار : وزن مددجو طبیعی است. تعداد ضربان قلب و فشار خون وحجم نبض طبیعی است. حجم مایع خروجی در دیالیز صفاقی برابر یا بیشتراز حجم مایع ورودی است. وضعیت ذهنی مددجو ط...

ادامه مطلب

راهنمای کنترل عفونت های بیمارستانی در اتاق عمل

راهنمای کنترل عفونت های بیمارستانی در اتاق عمل

 مقدمه: عفونت بیمارستانی مسئله تازه ای نبوده و همواره به عنوان یک مشکل عمده وجود داشته است. علی رغم استفاده از انواع مواد ضد میکربی و وسایل استریل کننده جدید و متفــاوت بروز عفونت در بیمارستان هــا هنوز در سطح بالایی است. اتاق های عمل بیمارستان به عنوان محل انجام جراحی های مختلف روی بدن بیمار یکی از مهم ترین قسمت های بیمارستان از نظر خطر انتقال عفونت می باشند. کوچکترین غفلت در حفظ پاکی محیط اتاق عمل و قسمت های استریل می تواند جان بیماری...

ادامه مطلب

روش صحیح انجام پانسمان زخم

روش صحیح انجام پانسمان زخم

  قبل از انجام هر پانسمان شستن دستها ضروری است اتاق پانسمان به منزله اتاق عمل کوچکی است که بایستی در حین انجام کار دو نفر پرستار یکی بعنوان اسکراب و دیگری بعنوان سیرکولار به انجام پانسمان بپردازند. آماده کردن ترالی پانسمان جهت هر بیمار با وسایل جداگانه ضروری است. ابتدا ترالی را با محلول ضدعفونی تمیز کرده و پس از خشک شدن، دستکش استریل پوشیده و یک ملحفه استریل روی طبقه اول بگذارید. باند و گاز را ازشان جدا و روی طبقه اول گذاشته و قیچی و جا ...

ادامه مطلب

روش صحیح شستن دست

روش صحیح شستن دست

مهمترین عامل انتقال عفونت در بیمارستان دستهای آلوده است بنابراین شستشوی صحیح دستها بهترین راه پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی است. با شستن مکرر و صحیح دستها با آب و صابون، آلودگی ها، سلولهای مرده و باکتریهای موجود در روی پوست شسته می شوند. باید توجه کرد که پوشیدن دستکش به هیچ عنوان جایگزین شستشوی دست نمی گردد. شستن دستها موجب پیشگیری از انتقال عفونت از بیمار به پرستار و بالعکس و همچنین از پرسنل به سایر همکاران و از بیمار به ب...

ادامه مطلب

بررسی مهمترین نکات در ثبت گزارش پرستاری

بررسی مهمترین نکات در ثبت گزارش پرستاری

ثبت دقیق گزارش پرستاری از جهات مهم حائز اهمیت است تا جائیکه “اگر کاری انجام شده ولی ثبت نشده باشد بمنزله عدم انجام آن است”. یک ثبت خوب میتواند انعکاس دهنده مراقبت و نتایج آن، تسهیل کننده برنامه ریزی مراقبت بیمار و کمک کننده به هماهنگی بین خدمات اعضای تیم بهداشتی – درمانی باشد. نظر به اهمیت ویژه گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن، مهمترین اصول لازم در خصوص نحوه ارائه و ثبت نوشتن گزارش پرستاری در پر...

ادامه مطلب

شاخص های سنجش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان

شاخص های سنجش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان

تدوین شاخص های عملکردی به بیمارستان این فرصت را می دهد که برداشت و تلقی یکسانی از ابزار های سنجش در مجموعه شکل گیرد تا ضمن آگاهی از شاخص ها و اهمیت آنها، تلاش گروهی و جمعی در ارتقاء آن شکل گیرد . برای سنجش عملکرد واحد بهبود کیفیت بیمارستان، پس از بررسی رسالت ها، اهداف کلان و استراتژیهای بیمارستان با هدف ارتقاء کیفیت ، ایمنی و رضایتمندی بیمار ، کارکنان و جامعه ، شاخصهای عملکردی تنظیم و پیشنهاد شده است. شاخصهای بهبود کیفیت بیمارستان ...

ادامه مطلب