کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه » اتاق عمل » چست تيوب و مراقبت پرستاري آن

اطلاعیه سایت

Nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, facilitation of healing, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families, groups, communities, and populations.

چست تيوب و مراقبت پرستاري آن

چست تيوب و مراقبت پرستاري آن


ریه ها در قفسه سینه بوسیله یک غشاء سروزی بنام جنب یا پرده جنب (
pleura ) پوشیده می شوند. پلور از دو لایه تشکیل شده است: – لایه جداری(  parietal pleura)  – لایه احشایی (visceral pleura)

بین این دو لایه فضای بالقوه ای وجود دارد که حاوی 5-3 سی سی مایع پلور می باشد .

09

چست تیوب (Chest Tube Thoracostomy)

تعریف توراکوستومی : برقرار کردن ارتباط بین داخل توراکس(فضای جنب) با محیط خارج به کمک لوله را توراکوستومی  یا چست تیوب می گویند.

* توراکوستومی به سه طریق ممکن است انجام شود:

با لوله پلاستیکی (Chest tube)؛ با لوله فلزی (Trocar)؛ با سر سوزن یا آنژیوکت (Needle)

اندیکاسیون گذاشتن لوله سینه :

پنوموتوراکس (تجمع هوا در فضای جنب)

هموتوراکس (تجمع خون در فضای جنب)

افیوژن پلور (تجمع انواع دیگرمایع در فضای جنب )

آمپیم (تجمع چرک در فضای جنب )

شیلوتوراکس (تجمع لنف ناشی از مجرای توراسیک )

مراقبت بعد از عمل (مثلا بعد از بای پس شریان کرونری، توراکوتومی یا لوبکتومی هدف پیشگیرانه در بیماران پرخطر قبل از انتقال از یک مرکز به مرکزی دیگر یا قبل از ونتیلاسیون فشار مثبت

کنتراندیکاسیون توراکوستومی ) تمامی موارد منع نسبی دارند.

درمان با داروهای ضدانعقادی یا وجود اختلالات انعقادی خونریزی دهنده ؛ پنوموتوراکس کوچک بدون علامت و غیر پیشرونده ؛ شک به پارگی دیافراگم

محل کارگذاری لوله سینه :

در پنوموتوراکس= دومین فضای بین دنده ای

در هموتوراکس=چهارمین تاششمین فضای بین دنده ای

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

دستکش استریل ، گان ، ماسک ، کلاه جراحی ،سرنگ 5 تا 10 سی سی ، محلول ضدعفونی کننده ، تیغ جراحی ، نخ غیر قابل جذب نمره 0-1 یا 0-2 ، گاز استریل ساده و وازلینه ،لوله سینه مستقیم نمره 24-22 برای پنوموتوراکس و نمره 36-34 برای هموتوراکس، سیستم یا دستگاه تخلیه ، سایز لوله سینه

Adult or Teen Male =28-32 Fr ، Adult or Teen Female= 28 Fr؛ Child =18Fr . Newborn = 12-14 Fr

انواع سیستم یا دستگاه تخلیه:

سیستم یک بطری ؛ سیستم دو بطری ؛ سیستم سه بطری

سیستم یک بطری: انتهای لوله درناژکه از سینه بیمارخارج می شود، در آب شناورقرار داده میشود وهوا ومایع از فضای جنب درناژمی گردد اما امکان برگشتن هوا به عقب و به طرف سینه وجود ندارد.از نظرعملی ، درناژ بستگی به قدرت جاذبه و مکانیک تنفس دارد،با افزایش سطح مایع دربطری ، خروج هوا و مایع از قفسه سینه ، دشوارترخواهد شد.

سیستم دو بطری: شامل همان محفظه آبی است،علاوه بر آن یک بطری برای جمع آوری مایع نیزوجود دارد.سیستم درناژ مشابه سیستم یک بطری است تنها تفاوت آن این است که افزایش حجم درناژ، برروی خروج هوا و مایع از سینه تاثیری نمی گذارد.درناژموثر بستگی به قدرت جاذبه و ساکشن داردکه به سیستم اضافه می شود.

سیستم سه بطری: مشابه سیستم دو بطری است،غیر از این که برای کنترل حجم ساکشن یک بطری دیگر نیز به مجموعه اضافه می شود.مقدار ساکشن، بستگی به عمق قرارگرفتن لوله شیشه ای در مایع شناور دارد . مقدار ساکشن در این سیستم بوسیله بطری مانومتر کنترل و باعث فشار منفی می شود.

عوارض تعبیه chest tube

خونریزی و هموتوراکس ناشی از پارگی شریان بین دنده ای، سوراخ شدگی عناصر احشایی (ریه، قلب، دیافراگم یا اعضای داخل شکم) سوراخ شدن ساختمان های عروقی عمده مانند آئورت و عروق ساب کلاوین نورالژی بین دنده ای در اثر ترومای وارد شده به دسته های عصبی-عروقی آمفیزم زیرجلدی ادم ریه در اثر اتساع مجدد ریه عفونت در محل تخلیه پلور پنومونی و آمپیم. همچنین ممکن است مشکلات تکنیکی همچون انسداد متناوب مسیر لوله در اثر لخته خون، چرک یا قرارگیری لوله در محل نادرست روی دهد که هر یک از این موارد به تخلیه غیرموثر منجر خواهند شد.

مراقبتهای پرستاری مربوط به Chest tube

برای گذاشتن لوله سینه در قسمت قدامی قفسه ، بیماربایستی در وضعیت طاق باز و در صورت امکان سر وتنه 30 تا 40درجه بالاتر از سطح افق قرارگیرد.

جهت گذاشتن لوله سینه در خط آگزیلاری بایستی بیمار به پهلوی طرف مخالف منحرف شود و دست طرف مورد نظر پشت یا بالای سر قرارگیرد.

بعد از تعبیه بایستی رادیوگرافی رخ ونیمرخ قفسه سینه گرفته و موقعیت لوله و پاسخ به درمان بررسی شود.

در مواردی که زمان اجازه می دهد، کل فرآیند را به بیمار یا همراه او توضیح دهید و از ایشان رضایت نامه کتبی اخذ کنید؛ در شرایطی که تعبیه لوله سینه به صورت اورژانسی ضرورت پیدا می کند، ممکن است نتوانیم از بیمار رضایت نامه بگیریم.

صحت کار توراکوستومی بایستی مرتب کنترل شود.در حالت پنوموتوراکس تشکیل حباب در داخل محفظه و در حالت هموتوراکس تجمع مایع در داخل محفظه نماینگر صحت دستگاه و لوله می باشد .

رابط ها و محل ورود لوله ها به بطری و chest tube باید کاملا“ محکم باشد تا هوا نشت نکند.رابط لوله باید حداقل 2 سانتی متر زیر آب باشد.

خصوصیات و میزان ترشحات اندازه گیری ، ثبت شود وعلامت گذاری شود در صورت کف کردن داخل بطری می توان الکل داخل بطری ریخت تا کف نکند.

مایع داخل بطری و بطری باید استریل باشد.

باید مراقب انسداد و لخته شدن آن بود.در صورت عدم حرکت مایع حین تنفس و سرفه نشاندهنده انسداد است که بایستی برطرف شود.

حین راه رفتن ،جابجایی باید chest tube را با پنس clamp نمود.

چسب های chest tube باید به صورت دو شاخه زده شود و بصورت عرضی در امتداد دنده ها زده شود.

بیمار راباید وادار نمائیم که وضعیت خود را راست و صحیح نگه دارد و بازو وشانه خود راحرکت دهد تا contracture ایجاد نشود.

اگر میزان ترشحات لوله سینه بیشتر از cc/h 150 شد باید به پزشک اطلاع داده شود.

زمان مناسب برای خارج کردن لوله سینه:

زمان مناسب برای خارج کردن لوله سینه بهبود در وضعیت تنفسی (طولانی نبودن تنفس وعدم سختی انجام آن) ، شنیده شدن صداهای تنفسی وبالا آمدن قرینه قفسه سینه ریت تنفس کمتر از 24 تا در دقیقه می باشد.

نحوه خارج کردن لوله سینه و مراقبتهای آن:

رعایت نکات استریل (پوشیدن دستکش،شستشوی محل با بتادین) بیمار در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد و پانسمان و بخیه دور لوله باز شود.برای بیمار توضیح دهید که دارو درمانی از قبل به کاهش درد در او کمک خواهد کرد (مورفین..) باید پیک راحتی از درد همزمان با خروج چست تیوب باشد. هنگام خارج کردن لوله Chest tube از بیمار می خواهیم مانور والسالوا انجام دهد (ضمن بازدم قوی گلوت را ببند) .Chest tube را کلامپ نموده وسریعا“ بیرون کشیده شود.در صورتیکه برش جلدی بیش از یک سانتی متر باشد، بایستی نخ دور لوله باز و همزمان با خروج لوله گره زده شود.گاز ساده را روی گاز وازلینه قرارداده وهمزمان آن راروی محل ورود لوله به قفسه سینه بگذارید.با نوار چسب گاز را روی محل به خوبی ثابت و محکم کنید. رادیوگرافی کنترل قفسه به عمل آمده وعلایم و نشانه های تنفسی بادقت بررسی می شوند.ظرفیت اشباع اکسیژن را با پالس اکسی متری کنترل کنید. پس از 72 ساعت پانسمان را باز کرده و پیگیریهای معمول به عمل آید

در فرایند تنفس، وجود کمی مایع در فضای بین ریه ها و قفسه سینه، به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند اما ورود کمی از هوا، خون و یا چرک ناشی از آسیب و یا در حین عمل جراحی ، به فضای جنب، میتواند از اتساع کامل ریه ها جلوگیری نماید.کلاپس کامل و یا نسبی ریه ها تنفس را با مشکل مواجه کرده و میتواند منجر به ارست تنفسی شود و قرار دادن یک چست تیوب به سرعت به راحتی بیمار کمک می کند.

تحت شرایط عادی، فشار intrapleural زیر فشار اتمسفر است.هنگامی که بدلیل فشار بیش از حد هوا و یا مایع تغییرات فشار در ریه رخ میدهد، گذاشتن چست تیوب اجازه می دهد تا تخلیه مایعات از فضای جنب صورت گیرد و فشار intrapleural ، به فشار نرمال برگردد و در نتیجه تبادل گاز مناسب صورت گیرد و تنفس بیمار راحت شود.

* لوله قفسه سینه یا چشت تیوب و یا تراکئوستومی تیوب یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که از طریق یک ست دارای کلمپ وصل به یک باتل میشود که هیچ ارتباطی بین درون این لوله و هوای بیرون وجود ندارد و درون این باتل باید آب مقطر استریل و یا نرمال سایلین ریخته شود طوری که قسمت انتهایی یا دیستال لوله 2cm زیر سطح آب قرار گیرد در باتل یک ارتباط دیگر با بیرون دارد که در هنگام تنفس بیمار حباب های هوای ایجاد شده از طریق این راه به بیرون می رود. (در واقع مانند قلیان عمل می کند)

چگونگی انجام پروسیجر:

بسته به وضعیت بیمار، گذاشتن چست تیوب ممکن است در کنار بستر بیمار رخ دهد.در بخش اورژانس و یا در اتاق عمل . در هر صورت قرار دادن لوله قفسه سینه یک روش استریل باید انجام شود و اکسیژن، ساکشن وE.Box و سینی پانسمان و ست تراکس که شامل تمامی وسایل لازم است، باید در اختیار پزشک قرار گیرد.

در شرایط بدون بیهوشی پزشک با استفاده از داروی بی حسی موضعی منطقه موردنظر در قفسه سینه را بی حس و با استفاده از یک برش کوچک، لوله قفسه سینه را وارد فضای جنب می نماید که این کار باید gentle و در عین حال سریع باشد و بعد لوله به جای خود بخیه میشود که در تمام مدت لوله به سیستم تخلیه وصل شده است (چست باتل) گاز وازلین در محل قرار گرفتن چست تیوب قرار داده میشود تا محل کاملا” مهر و موم شود و بعد با گازهای استریل و لوکوپلاست کاملا” محل مزبور پانسمان میگردد.قبل از انجام پروسیجر چون بیمار نگران است پرستار باید با توضیح روش به آرامش بیمار کمک کند و مراقب حریم خصوصی بیمار باشد و به حمایت عاطفی وی بپردازد و همچنین حتما” رضایت عمل درصورتی که بیمار قادر به انجام آن است توسط وی امضاء شود.

همچنین علائم حیاتی بیمار را چک و بعنوان پایه ارزیابی های بعدی مدنظر داشته باشد.پرستار باید به دستورات دارویی تجویز شده جهت بیمار (premedication) توجه و به آن عمل کند.در طول انجام پروسیجر باید به بیمارآموزش داد که از حرکت های ناگهانی و سرفه و تحرک بپرهیزد.

گاهی اوقات دادن داروهای آرامبخش دستور داده میشود که بیمار را آرام و خواب آلود می کند.قبل از انجام پروسیجر باید از بیمار یک chest XRay پایه داشت وبعد از پروسیجر هم از بیمار یک chest XRay دیگر  گرفته میشود و پزشک محل چست تیوب و نتیجه کارش را ارزیابی می کند و معمولا” برای جلوگیری از عفونت یا درمان عفونت از داروهای آنتی بیوتیک استفاده میشود.پرستار باید تمامی شرایط و حالات بیمار را در گزارش و نت پرستاری ثبت نماید.

عوارض و خطرات:

قرار دادن چست تیوب به مدت طولانی تر از 7 روز خطر عفونت را افزایش میدهد. عفونت، خونریزی، مشکلات تنفسی و عکس العمل ها به داروها، ادم ریوی، تامپوناد پریکارد، صدمه به کبد، طحال و یا دیافراگم و حتی آئورت و قلب (اگر لوله پایین تر از حفره جنب گذاشته شود) عوارض جرئی شامل یک هماتوم زیرجلدی یا seroma، تنگی نفس، اضطراب و سرفه (پس از حذف حجم زیادی از مایع) آمفیزم زیرجلدی نشان می دهد.backpressure یا فشار منفی ایجاد شده جهت تخلیه کافی نیست.

توجه و مواظبت در مرحله نقاهت:

1- آموزش به بیماران برای جلوگیری از دراز کشیدن روی لوله و پرستار باید مطمئن شود که هیچ گرفتگی یا Kink در طول لوله رخ نمی دهد و در طول لوله نشت هوا وجود ندارد.

2- توجه به مقدار و رنگ و نوع و درناژ و اندازه گیری و ثبت آن و گزارش به شیفت بعدی

3- توجه به وضعیت تنفسی بیمار و تشویق بیمار به انجام سرفه و تنفس عمیق

4- درصورت جدا شدن لوله از سیستم تخلیه حتما” باید لوله قفسه سینه کلمپ گردد بنابراین در همه حال کلمپ بایدکنار بستر بیمار نگهداری گردد.

5- در هنگام OOB شدن و یا انتقال و جابجایی بیمار برای احتیاط چست تیوب باید کلمپ شود.

6- درصورت وجود لخته در طول لوله تخلیه که منجر به جلوگیری از تخلیه میشود باید چست باتل عوض شود که پس از کلمپ کردن انتهای چست تیوب باید چست باتل جدید را به آن وصل کرد و حتما” قبلا” در درون آن نرمال سایلین ریخته شده باشد که ناحیه دیستال لوله درون باتل 2 cm در درون آن باشد.

7- برای جلوگیری از عفونت روزانه پانسمان سایت لوله قفسه سینه تعویض و اطراف لوله تمیز گردد.

8- باید توجه داشت که سیستم درناژ قفسه سینه (چست باتل) درست و در سطح پایین تر از محل گذاشتن لوله باشد.

9- پرستار باید به fluctuation محلول در درون لوله توجه داشته باشد که نشان دهنده کارکردن لوله است.

10- طول لوله را از نظر وجود ترک و یا احتمال نشت هوا مدنظر داشته باشد.

شاخصهای کلینیکی برای خروج چست تیوب:

1- بهبود در وضعیت تنفسی (طولانی نبودن تنفس وعدم سختی انجام آن)

2- شنیده شدن صداهای تنفسی وبالا آمدن قرینه قفسه سینه

3- ریت تنفس کمتر از 24 تا در دقیقه

4- در هیدروتراکس درناژ کمتر از 200 میلی لیتر در ساعت

5- در هموتراکس ترشح کمی خون و یا تغییر از ترشح خونی به سروزی

6- در پنوموتراکس توقف بالا و پایین رفتن مایع در ظرف درناژ در حین بازدم و سرفه

اقدامات پرستاری قبل از خروج چست تیوب:

هدف: جلوگیری از ایجاد عفونت در پرده جنب لوله های درناژ را کلمپ کنید.یک عکس قفسه سینه بگیرید.

1- برای بیمار توضیح دهید که خروج چست تیوب فقط چند ثانیه زمان می برد.برای بیمار توضیح دهید که دارو درمانی از قبل به کاهش درددراوکمک خواهدکرد (مورفین، کتورولاک)که درصورت لزوم 30 دقیقه قبل از انجام پروسیجر آنرا تزریق کنید.

2- دستها را شسته و سپس ست استریل را برای کشیدن بخیه و پانسمان مجدد باز کنید.

3- بیمار را در پوزیشن مناسب قرار داده و از نظر جسمی و عاطفی مورد حمایت قرار دهید.

4- بعد از کشیده شدن بخیه ها از بیمار بخواهید یک نفس عمیق بکشد و تا زمان خروج لوله ها توسط پزشک نفس خود را نگهدارد. (مانور والسالوا)

5- با قرار دادن چند عدد گاز وازلین و گاز در محل کشیده شدن چست تیوب با چسب، پانسمان را فیکس کنید.

6- پانسمان قفسه سینه را بررسی کرده ، مقدار و نوع مواد درناژ شده از قفسه سینه را بررسی و مراقبتهای پرستاری لازم را بعمل آورید.

7- بیمار را از نظر وجود آمفیزم بعد از خروج چست تیوب بررسی کرده و تمام موارد انجام شده را در گزارش پرستاری ثبت کنید.

آموزش به بیمار:

1- به بیمار آموزش دهید خروج هر نوع مایع چرکی و خیس شدن پانسمان را گزارش دهد.

2- به بیمار آموزش دهید پانسمان محل چست تیوب را تا معاینه مجدد توسط پزشک باز نکند.

*طبق دستور بیمارستان، چست تیوب، دستکشها و دیگر تجهیزات را دفع کنید.

اقدامات پرستاری بعد از خروج چست تیوب:

1- یک عکس قفسه سینه بگیرید تا مطمئن شوید لوله در زمان نامناسب خارج نشود و یا ورود تصادفی هوا به داخل فضای جنب صورت نگرفته است.

2- ظرفیت اشباع اکسیژن را با پالس اکسیمتری کنترل کنید.

3- صداها و عملکرد تنفسی را بررسی کنید.

4- درصورت وجود بخیه، پوست را از نظر وجود نکروز بررسی کنید.

5- وجود نشانه های عفونت را بررسی کنید.

6- علائم حیاتی بیمار و سطح راحتی او قبل و بعد از خروج چست تیوب را کنترل کنید.

7- اطلاعاتی مانند خارج کردن سوچر، نوع پانسمان بکار برده شده، نوع درناژ و اینکه آیا بخیه سر کیسه ای در محل بکار رفته است یا خیر و انجام عکس قفسه سینه و اطلاعات حاصل از آن

مهران تابش

سایت “پرستاران توانمند ایران”

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

در این سایت شما به اطلاعات متنوعی در رابطه با پرستاری، مهارتها و علوم مرتبط با آن و نیز مطالب مرتبط با ارتقاء سلامت و بهداشت دست خواهید یافت. سوالات و نیازهای پرستاری خود را با ما درمیان بگذارید.

درباره irannurse.ir admin :

تاکنون ۲ نظر ثبت شده است.

  1. با سلام وسپاس فراوان من خیلی وقتها از مطالب خوب سایت استفاده کرده و میکنم فقط هربار که به سایت مراجعه میکنم عکس خانم بی حجابی که شایدبه عنوان لگوی سایتتون استفاده شده حس خیلی بدی بهم میده من یک پرستار در ایران اسلامی هستم اسوه ی من حضرت زینب(س)است یعنی عکس از یک پرستار ایرانی با حجاب اسلامی نبود که شما استفاده کنید؟؟!

    • be nazare man hich iradi nadare k har kas haghe entekhab dashte bashe tooye har keshvare gheyre eslami ham har nursi be vazayefesh amal kone kare hazrate zeynabo karde va rahe ono edame dade …..din nadari azade mard bash in harfie k emam hosein zade pas khaheshan shano maghame shoghlemoon ro ba in taasobate shakhsi paein nayarin….

معادله امنیتی را وارد کنید: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • آموزش جامع پرستاری در دیالیز اولین اپلیکیشن تحت آندروید دیالیز- انواع دیالیز- مهارتهای پرستاری مورد نیاز- تغذیه در دیالیز- آموزش بیمار- کار با دستگاه دیالیز و...http://nurseghasemi.blog.ir
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

با خرید از فروشگاه سایت ضمن دریافت فایل های متنوع آموزشی به جمع هزاران حامی سایت پرستاران توانمند ایران بپیوندید رد کردن

error: در صورت نیاز به دریافت این مطلب با ایمیل ما تماس بگیرید