اطفال و نوزادانويژه

راهنمای تهویه مکانیکی نوزادان

در بخش نوزادان، ونتیلاتورها اغلب بر اساس فشار، زمان و جریان طراحی شده اند. شایعترین تیپ تهویه مکانیکی که برای نوزادان بکار می رود TCPL Limited) (Time-Cycled-Pressure-  است. یعنی ونتیلاتورها با محدودیت فشار و چرخه زمانی می باشند. حداکثر فشار دمی (PIP) توسط کاربر روی دستگاه تنظیم می شود. همچنین پارامترهای زمان دم (T1) – تعداد تنفس (Rate) – فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP) روی دستگاه تنظیم می شود.  در این نوع تهویه مکانیکی علی رغم PIP ثابت در هر سیکل تنفسی حجم جاری وارد شده به بیمار متغیر بوده و سیکل دمی بعد از مدت زمان (T1) تنظیم شده توسط کاربر خاتمه می یابد. اما در ونتیلاتورهای حجمی، یک حجم  از قبل تنظیم شده بدنبال  هر بار تنفس، بدون توجه به فشار، به بیمار تحویل داده می شود.

هدف:

تدوین فرایند استاندارد مراقبت تنفسی در نوزاد بیمار نیازمند تهویه مکانیکی

 EVITA Dragger

اندیکاسیون تهویه مکانیکی :

۱)    Pco2>60  بطور مداوم  یا pco2 >60 همراه با PH < 7.25

۲)    Pao2 < 50 یا O2Sat کمتر از ۸۰% علی رغم اکسیژن درمانی با FIO2 100% یا NCPAP

۳)    زجر تنفسی شدید بر اساس نمره تنفسی (مراجعه به راهنمای بالینی سندرم زجر تنفسی)

۴)    آپنه مقاوم

تنظیمات اولیه برای شروع تهویه مکانیکی:

 • تنظیمات اولیه تهویه مکانیکی نوزاد مبتلا به سندرم زجر تنفسی شامل موارد زیر است:

AC

Mode

۵-۱۰ l/min

flow

۵۰-۶۰

R.R

۰.۳۰- ۰.۴۰

Ti

۴ -۵ cmH۲O

PEEP

۱۵-۲۰ cmH۲O

PIP

 • در مود AC خطر بروز احتباس هوا و در نهایت پنوموتوراکس وجود دارد لذا توصیه های زیر را در نظر بگیرید:
 1. در مود AC حداکثر تعداد تنفس (محدودیت تعداد تنفس[۱]) را ۱.۵ برابر تعداد تنفس تنظیم شده قرار داده و در صورت رخداد مکرر هشدار محدودیت تعداد تنفس تنظیمات تهویه مکانیکی را دوباره بررسی کنید.
 2. بهتر است از Ti پایین تر در حد ۰.۳  یا پایینتر استفاده شود.
 3. در ونتیلاتور های پیشرفته دارای مود PSV بهتر است از مود ترکیبی همراه با PSV استفاده شود.
 • در موارد غیر از سندرم زجر تنفسی به جدول شماه ۱ توجه شود:

جدوا شماره ۱: تنظیمات اولیه ونتیلاتور در بیماریهای تنفسی نوزاد

ABG هدف

تنظیم اولیه پارامترها

وضعیت بیماری

۳۵/۷ – ۲۵/۷ =pH

دقیقه ۶۰-۵۰

(بالا) R.Rate  (۱

آلوئولی :

مانند RDS

، پنومونی

۷۰- ۵۰ PaO۲

cm/H۲O 5-4

(متوسط ) peep (2

۵۵- ۴۵ PaCO۲

cm/H۲O 20-15

(متوسط ) PIP   (۳

ثانیه ۴۵/۰-۳۵/۰

(متوسط) Ti   (۴

دقیقه L/  ۸

Flow    (۵

۴/۷ – ۳/۷ pH=

دقیقه / ۶۰

(بالا) R. Rate  (۱

مجاری هوایی:

مانند آسپراسیون مکونیوم

۸۰ – ۶۰ = PaO۲

۴-۳

(کمتر از متوسط) peep   (۲

۵۰ – ۴۰ = PaCO۲

۲۰-۱۵

(متوسط ) PIP (3

ثانیه  ۴/۰-۳/۰

(کمتر از متوسط) Ti   (۴

دقیقه L/ 8

Flow (5

۳۰/۷ – ۲۵/۷ pH=

دقیقه  ۳۰-۱۵

(پائین) R. Rate  (۱

آپنه نارس

و  بدون درگیری ریه

۷۰ – ۵۰ = PaO۲

۳-۲

(کم)  peep (2

۵۵ = PaCO۲

۱۵-۱۲

(کم ) PIP (3

۵/۰-۴/۰

Ti   (۴

دقیقه  L/  ۸

Flow (5

۵/۷ – ۴/۷ pH=

دقیقه  ۷۰-۵۰

(بالا) R. Rate  (۱

PPHN

۱۰۰ – ۷۰ = PaO۲

۴-۳

peep (2

۴۰-۳۰ = PaCO۲

۲۵-۱۵

PIP (3

۴/۰-۳/۰

Ti   (۴

% ۱۰۰ – ۸۰

Flow (5

·     توصیه می شود برای تنظیم اولیه PIP به نکات زیر توجه شود:

 • مشاهده حرکات مناسب قفسه سینه (شبیه به حالت نرمال).
 • سمع صداهای تنفسی قرینه در دو طرف قفسه سینه.
 • رسیدن به PaCO۲ و O۲sat مناسب در ABG و پالس اکسی متری.

تغییر تنظیمات تهویه مکانیکی:

 • جدول زیر اصول اجمالی تغییر تنظیمات را به نمایش می گذارد:

تنظیمات

 

تغییر

 

ملاحظات

Po۲

Pco۲

 

PIP

PEEP

Rate

I/E ratio

Flow

 

 

مرحله حاد RDS

↓ or N

نشانه بهبودی, مرحله جداسازی

N

N

 

انتخاب یا تغییر مود تهوه مکانیکی:

 • مد IMV    (تهویه اجباری متناوب):
 • این مُد با ریت بالا در فاز حاد بیماری و با ریت پائین در هنگام جدا کردن بیمار از دستگاه بکار گرفته می شود. اصولاً در این مد حجم جاری اجباری بر اساس (PIP، Rate ، فلو ،زمان دم) از قبل تنظیم شده و همچنین با توجه به مقاومت مجاری هوایی و کمپلیانس ریه بیمار تعیین می شود، که ممکن است در هر تنفسی متغیر باشد.
 • موارد کاربرد:
 • ممکن است  برای بیمار با نارسایی تنفسی و اختلال مرکز تنفسی(آپنه و اختلال نرولوژیکی )   بکار رود.
 • پارامترهایی که توسط کاربر تنظیم می شود (Rate ,pip ,peep ,flow ,ti )
 • مد: [۲]SIMV
 • این مد دستگاه به بیمار تهویه اجباری با Rate ثابت می دهد اما شروع دم دستگاه با تلاشهای دمی نوزاد هماهنگی و همزمانی دارد. بیمار می تواند بین تنفس های دستگاه، تنفس های خودبخودی داشته باشد.
 • موارد کاربرد:
 • اغلب بعنوان مد اولیه در شروع تهویه کمکی
 • مد مناسب برای جدا کردن بیمار از ونتیلاتور
 • پاراهایی که توسط کاربر تنظیم می شود (PIP, SIMV  rate, PeeP, Ti )
 • پارامترهایی که توسط بیمار تنظیم می شود( تنفس خودبخودی، Ti   (اگر مکانیسم flow-cycle  باشد).
 • ·     مُد : Assist / Control
 • در این مُد هر کوشش تنفسی خودبخودی بیمار که به حد آستانه تحریک دستگاه برسد، منجر به تحریک ونتیلاتور و شروع تنفس همزمان می شود(Assist) و در صورتی که تعداد و میزان تلاش تنفس بیمار کافی نباشددستگاه به تعداد تنظیم شده تنفس اجباری می دهد (Control).
 • موارد کابرد: مد انتخابی در فاز حاد بیماریهای تنفسی ، بخصوص در نوزادان نارس
 • در همه موارد نارسایی تنفسی
 • در موارد کاهش مصرف مواد سداتیو
 • پارامترهایی که توسط کاربر تنظیم می شود  :ریت کنترل : (rate کنترل ،Ti ,pip ,peep )

 

 • ·     مد PSV (تهویه حمایتی فشاری):
 • مد PSV جهت کمک به کوشش تنفسی خودبخودی بیمار طراحی شده است و با همزمان کردن کامل دم و بازدم نوزاد با ونتیلاتور باعث کاهش کار تنفس بیمار می شود، و لزوما نیاز به مرکز تنفسی قابل اطمینان بیمار دارد. بطور شایع PSV را همراه با مُد SIMV می توان بکار برد
 • موارد کاربرد:
 • مد ارجح در زمان جدا کردن بیمار از ونتیلاتور
 • در موارد بیماری مزمن ریه
 • کاهش مصرف مواد سداتیو
 • پارامترهایی که توسط بیمار تنظیم می شود : (زمان دم: ریت تنفس و پیک فلوی دمی) و پارامترهایی که توسط کاربر به Backup تنظیم میشود: (rate=15-20 ،PEEP ، PIP، Ti، Flow ، %k)
جهت دریافت فایل نرم افزار آموزشی کار با ونتیلاتور کلیک کنید: ونتیلاتور همیلتون   ونتیلاتور دراگر

[۱] Frequency Limit

[۲] Synchronized intermittent mandatory ventilation

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن