اشعار و مقالات

بیماری طنین کلام خدا در بدن

بیماری،طنین کلام خدا در بدن

مبارزۀ فیزیکی بر علیه بیماری احمقانه ترین مبارزۀ بشر است .
ھر درد ی ، سخن خداوند با صاحب درد می باشد از درب وجود و ھیکل بیمار .

و این نزدیک ترین و بیواسطه ترین رابطۀ خدا با بشر است . لذا نبرد برعلیه ھر دردی نبرد بر علیه خدا در خویشتن است .

بلکه بایستی به درد گوش داد و ھوش داد و آنرا شنید و فھمید و پاسخ گفت .
یعنی ھر دردی ھمانا وحی تن است : طنین کلام خدا در بدن است .

از کتاب ” درد خدا ” استاد علی اکبر خانجانی

——————————————————————-

علل بیماریها

آنچه که در قلمرو دانش پزشکی بیماری نامیده می شود عموماً یا علائم بیماری است و یا میوه ھای دردناک آن و نه خود بیماری

. و کل دانش و فن پزشکی فقط تلاش می کند که این علائم را محو و منھدم سازد و عوارض آزار دھنده اش را فقط تسکین دھد

که این تسکین در موفق ترین حالتش نیز موقتی است . در جریان این تلاش تنھا چیزی که عملاً رخ می دھد پیچیده تر شدن و

مزمن تر شدن بیماری است و از دست رفتن سرنخ ھای اولیه اش . و آنچه که به لحاظ روانی برای بیمار در جریان این

نوع معالجات رخ می دھد فرار از علل بیماری و تأمل و اندیشه نکردن دربارۀ ماھیت و معنا و عملکرد بیماری در خویشتن است .

از کتاب ” درد خدا ” استاد علی اکبر خانجانی

————————————————————

علت بیماریها

بیماریھای بشر محصول ناکامیھای وی در امیال و آرزوھای آگا ه و ناآگاه وی است . این یک تعریف بشر ی از علّت امراض است چه

جسما نی ، روانی ، عاطفی و چه متافیزیکی . و کلاً امراض و ناھنجاریھا و رنجهای بشر ی را می توان به ھمین چھار دسته

تقسیم بندی نمود : سر درد ، پریشانی فکر ، نفرت و ترس،

چھار نمونه از این چھار دسته بیماری ھستند . در واقع این چھار دستۀ کلّی از رنج و بیمار ی را می توان به این گونه ھم بترتیب

عنوان کرد: امراض جسمی ، امراض ذھنی ، امراض قلبی و امراض وجودی .

از کتاب ” درد خدا ” استاد علی اکبر خانجانی
—————————-

فلسفه طب – ریشه بیماریها

ترس از فقر، ترس از تنھائی، ترس از بی آبروئی، ترس از سرزنش و… جملگی معلول ترس از نابود شدن و احساس

نابودی است که بشر را به ھراس و جدال و حرص و اعمال تبھکارانه میکشد و رنجور و دیوانه میکند. و لذا حکیم مؤمنی که

اصولاً اسوه فقر با فخر و عزّت و تنھائی با ھویت و شرافت است و آبرو و حیثیت او در گرو اتھامات مردمان جاھل نیست منشأ

صدور سلامتی در مردم است. درقرآن کریم نیز آمده است که ترفند شیطان اینست که انسان را از فقر و تنھائی و مرگ می

ھراساند و سپس بسوی گناھان وسوسه میکند و به دوزخ می کشاند.

از کتاب ” فلسفه طب ” استاد خانجانی

——————————————————-

تظاهر ، ریشه بیماری ها

” تظاهر ” ریشه ھمه امراض و رنجھای ناخواسته بشر است : تظاھر به بدبخت و ناتوان و مظلوم بودن، تظاھر به عاشق و

مسئول و خردمند ومتدین بودن، تظاھر به قدرتمند و توانا

بودن و…. و این به معنای دروغ ھمان ام الفساد تن و روان و دل

بشر است. بیماریھا فسادھای وجود بشرند و معلول ریاکاریھای وی.

تظاھر به چیزی که نیستی ھمانا تظاھر به نیستی است. و این ابتلاء به نیستی است و علت العلل تباھیھا و بیماریھا و زجرھا

که فرد رانھایتا ًمشتاق بمرگ و نیستی میکند و این حق

نادانسته و جبری ھرتظاھر و تمارضی است که انسان بطرزی جادوئی به آن مبتلا میشود.

براستی که امراض و رنجھای بشری جادوئی ترین وقایع در زندگی بشر ھستند که بر حکمت و علمی فوق منطقی استوارند.

قسمتی از کتاب ” درد خدا” استاد علی اکبر خانجانی

 ارسالی از وبلاگ حرف های او، من و شما http://hadigm.blogfa.com/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن